Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!
ÇOMÜ’den 10 Kasım 2008 Tarihli Akademik Personel Alımı İlanı

ÇOMÜ’den 10 Kasım 2008 Tarihli Akademik Personel Alımı İlanı

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) bünyesinde görevlendirilmek üzere Öğretim Elemanları alımı ilanı yayınladı.

http://personel.comu.edu.tr/duyurular/akademik_ilan_101108.htm adresinde yayınlanan duyuruya göre ayrıntılı bilgi şöyle:

Üniversitemiz birimlerine 2547 Sayılı Kanun ile Bazı Akademik Kadrolara Öğretim Elemanı Dışındaki Kadrolardan Naklen Yapılacak Atamalarda ya da
Açıktan Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik uyarınca Öğretim Elemanı alınacaktır.
Adayların ilanın yayınlandığı tarihten itibaren en geç 15 gün içinde istenilen belgelerle birlikte İlgili Birimlere şahsen veya posta yolu ile başvurmaları gerek-
mektedir. Posta ile yapılan başvurulardaki gecikmeler ile eksik belgeli başvurular kabul edilmeyecektir.
A- Öğretim Görevlisi Kadrosuna Başvurmak İçin :
Öğretim Görevliliğine atama işlemleri 2547 Sayılı Kanunun 31. maddesinde tanımlanan koşullara göre yapılır. Buna ek olarak aşağıdaki koşullar aranır ;
1- a) Fakülte ve 4 yıllık eğitim veren Yüksekokullar için bir yüksek lisans derecesine sahip olmak veya lisans mezunu olmak şartıyla en az alanında 10 (on) yıl (Sosyal
Güvenlik Kurumuna yada Meslek Odasına kayıtlı olmak koşuluyla) tecrübeli olmak .
b) Güzel Sanatlar Fakültesi, Eğitim Fakültesinin Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü ile ön lisans düzeyinde eğitim yapılan birimlere başvuracak adaylarda yüksek lisans
mezunu olmak veya lisans mezunu olup, alanında en az 2 (iki) yıllık (Sosyal Güvenlik Kurumuna yada Meslek Odasına kayıtlı olmak koşuluyla) mesleki tecrübeye sahip
olmak.
c) ALES’ den en az 70 puan almış olmak.
2- KPDS veya ÜDS’den en az 50 puan veya uluslar arası geçerliliği olan sınavlardan (TOEFL,IELTS,vb) buna denk puan almış olmak.(Meslek Yüksekokullarına başvura-
cak adaylarda bu şart aranmaz.
B- Araştırma Görevlisi Kadrosuna Başvurmak İçin :
Araştırma Görevliliğine atama işlemleri 2547 Sayılı Kanunun 33/a veya 50/d maddelerinde tanımlanan koşullara göre yapılır. Buna ek olarak aşağıdaki koşullar aranır.
1- Atama sırasında bir lisansüstü programa kayıtlı olmak.
2- 35 yaşından gün almamış olmak.
3- KPDS veya ÜDS’den en az 50 puan veya uluslar arası geçerliliği olan sınavlardan (TOEFL, IELTS, vb) bunlara denk puan almış olmak.
4- ALES’den ilgili puan türünden en az 70 puan almış olmak.
5- Mezuniyet not ortalamasının en az 2.50/4.00 yada 65/100 olmak.
C- Okutman Kadrosuna Başvurmak İçin :
Okutman kadrosuna atama işlemleri 2547 Sayılı Kanunun 32. maddesinde tanımlanan koşullara göre yapılır. Buna ek olarak aşağıdaki koşullar aranır.
1- Yabancı dil okutmanları hariç lisans veya lisans üstü düzeyde eğitim yapılan birimlere atanacak okutmanlarda en az yüksek lisans mezunu olmak,
2- ALES’den en az 70 puan almış olmak.
3- Alanında en az 1 (bir) yıllık (Sosyal Güvenlik Kurumuna yada Meslek Odasına kayıtlı olmak koşuluyla) mesleki deneyime sahip olmak.
4- KPDS veya ÜDS’den en az 50 puan veya uluslar arası geçerliliği olan sınavlardan (TOEFL, IELTS, vb) bunlara denk puan almış olmak.
5- Yabancı Dil okutmanları başvurularında KPDS veya ÜDS’den en az 80 puan almış olmak yada uluslar arası geçerliliği olan sınavlardan (TOEFL, IELTS, vb) bunlara denk
puan almış olmak.
D- Uzman Kadrosuna Başvurmak İçin :
Uzman kadrosuna atama işlemleri 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesinde tanımlanan koşullara göre yapılır. Buna ek olarak aşağıdaki koşullar aranır.
1- En ez dört yıllık lisans mezunu olmak.
2- Alanında (Sosyal Güvenlik Kurumuna yada Meslek Odasına en az 2 (iki) yıllık kayıtlı olmak koşuluyla) uzman olduğunu gösteren bir belgeye sahip olmak
ve/veya yüksek lisans mezunu olmak.
3- ALES’den en az 70 puan almış olmak.
4- Lisans ve lisansüstü düzeyinde eğitim veren birimlere atanacak uzmanlar, KPDS veya ÜDS’den en az 50 puan veya uluslar arası geçerliliği olan sınavlardan
(TOEFL, IELTS, vb) bunlara denk puan almış olmak. (Meslek Yüksekokulllarına başvuracak adaylarda bu şart aranmaz).
BAŞVURUDA İSTENEN DİĞER BELGELER :

1. Öğretim Görevlisi, Araştırma Görevlisi , Okutman ve Uzman kadrolarına başvuracak adayların bölüm veya anabilim dallarını içeren dilekçelerine özgeçmişlerini,
onaylı mezuniyet belgelerini, nüfus cüzdan sureti ve 2 adet fotoğraf ile varsa Bilimsel yayın listelerini, ayrıca kamu hizmetinde bulunanların hizmet
belgelerini de ekleyerek başvurmaları gerekmektedir.
2. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul’ca denkliğinin onaylanmış olmasI gerekmektedir.
3. Erkek adayların dosyalarına askerlik durum belgelerini eklemeleri gerekmektedir.
SINAV TAKVİMİ :
Duyuru Başlama Tarihi 10.11.2008
Son Başvuru Tarihi 24.11.2008
Ön Değerlendirme Tarihi 28.11.2008
Giriş Sınav Tarihi 01.12.2008
Sonuç Açıklama Tarihi 05.12.2008

Filtreler:

Yorumlar

Henüz yorum yok...

Sizin yorumunuz...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir