ÇOMÜ’ye Dört Adımda Kayıt

ÇOMÜ’ye Dört Adımda Kayıt
26 Ağustos 2014

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 2014-2015 Eğitim Öğretim yılı kayıt işlemleri sürüyor. Üniversite kayıtları öncesi Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’ne yeni kayıt olacak öğrenciler, üniversitenin yayınladığı dört adımdan oluşan işlemleri takip ederek 2014-2015 Eğitim Öğretim yılına merhaba diyecek:

1. Adım
Ön kayıt formu 22 Ağustos ? 05 Eylül 2014 tarihleri arasında http://obs.comu.edu.tr:90/preregistration/ checkstudent adresinden eksiksiz doldurulup çıktısı alınacak. (Ön kayıt işlemlerini yapmadan kayda gelen öğrenciler, birimlerince hazırlanacak danışma masalarındaki bilgisayarlardan ön kayıt işlemlerini yaparak çıktı alabilecekler.)

2. Adım
Yeni kayıtlanacak öğrencilerden 28 TL Kayıt Zarfı ücreti alınacak. Kayıt yaptıracak öğrenciler herhangi bir Ziraat Bankası Şubesine giderek S.S. Çanakkale Onsekiz Mart Araştırma Proje Eğitim Kooperatifi’nin “Çanakkale Kordon Şubesi IBAN NO: TR95 0001 0008 1359 2104 0150 01” hesabına veya “Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Şubesi IBAN NO: TR55 0001 0022 9459 2104 0150 03” hesabına ödeme yapıp dekontu kayıt bürolarına göstererek “kayıt zarflarını” alacaklar. Katkı payının/öğretim ücretinin ödenmesi (01-05 Eylül 2014 tarihleri arasında herhangi bir Ziraat Bankası ATM’si veya internet şubesi aracılığıyla yatırılabilir. Katkı payı/öğretim ücreti öğrenci numarasıyla yatırılacak olup, numaranızı ön kayıt formundan öğrenebilirsiniz.)

3. Adım
Kayıt zarfının ön yüzü doldurularak kayıt için istenen tüm belgeler, kayıt zarfının içine konur ve kayıt masasına gidilir.

4. Adım
İlk üç adım tamamlandıktan sonra hazırlamış olduğunuz kayıt zarfını, kayıt görevlisine teslim ediniz.

KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER

 • 1. Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi.
 • 2. 2014 ÖSYS Yerleştirme Sonuç Belgesi (İnternet Çıktısı).
 • 3. Aday ek puandan yararlanarak ya da sınavsız geçişle yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmî belge (METEM programlarından mezun olanların diplomalarında okul adı olarak, diplomayı düzenleyen merkezin adı yazılmaktadır.)
 • 4. 12 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf.
 • 5. Katkı payının/öğretim ücretinin ödenmesi ile ilgili belge (01-05 Eylül 2014 tarihleri arasında herhangi bir Ziraat Bankası ATM’si veya internet şubesi aracılığıyla yatırılabilir. Katkı payı/öğretim ücreti öğrenci numarasıyla yatırılacak olup, numaranızı ön kayıt formundan öğrenebilirsiniz.)
 • 6. Kimlik fotokopisi.
 • 7. 1991 ve öncesi doğan erkek adayların Üniversiteye kaydında sakınca bulunmadığına dair belge (askerlik şubelerinden alınacak) veya terhis belgesi.
 • 8. Ön Kayıt Formu çıktısı.
 • 9. Tıp Fakültesi, Sağlık Yüksekokulu (Hemşirelik, Ebelik, Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümleri), Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ile Gökçeada Uygulamalı Bilimler Yüksekokulunun Balıkçılık Teknolojisi Programına kayıt yaptıracak öğrenciler ile Özel Yetenek Sınavı sonucu Müzik Öğretmenliği, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, Spor Yöneticiliği ile Antrenörlük Eğitimi Bölümlerine kayıt yaptıracak öğrencilerin, bu bölümlerdeki derslere devam etmesine engel olacak bir durumu olmadığına dair Sağlık Kurulu Raporu (Tam Teşekküllü Devlet Hastaneleri ile Tıp Fakültesi Hastanelerinden alınacaktır).
 • 10. Üniversitemize dikey geçiş sınavıyla (DGS) yerleşen öğrenciler, ÖSYM tarafından belirtilecek tarihler arasında yukarıdaki belgeler ile birlikte lise diplomasının aslı ve önlisans diploması veya geçici mezuniyet belgesinin aslı, önlisans programında gördükleri derslerin onaylı içeriklerini ve transkript (not durum belgesi) de getirmek zorundadırlar.

Kayıt için yukarıda belirtilen belgeleri hazırlayarak kazandığınız Fakültenin/Yüksekokulun Öğrenci İşleri Bürosuna kayıt takviminde belirtilen günlerde eksiksiz olarak teslim ediniz. Belgeleriniz birim yetkililerince kontrol edilip onaylanarak işlem tamamlanır. Onay verilmeyen kayıtlar geçersizdir. Belirtilen tarihler arasında kayıt için gerekli belgeleri ilgili birime ulaştırmayan öğrencilerin kayıt işlemleri tamamlanmamış olduğundan geçersiz sayılacaktır.

KAYIT DONDURMA İŞLEMLERİ İÇİN
Kayıt dondurma talebi için ders başlangıç tarihinden itibaren 1 (bir) ay içerisinde Öğrenci İşleri Büronuza başvurularınızı yapabilirsiniz.

DERS MUAFİYET BAŞVURUSU İÇİN
Ders muafiyet talebi için kayıt yaptırdığınız ilk yarıyılın ilk iki haftası içerisinde Öğrenci İşleri Büronuza başvurularınızı yapabilirsiniz.

Üniversitemiz 2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı Akademik Takvimine http://ogrenciisleri.comu.edu.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Yorumlar...

  Henüz yorum yok...

Sizin Yorumunuz...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir