ÇOMÜ’yü Kazanan Öğrenciler İçin Kayıt Bilgileri

ÇOMÜ’yü Kazanan Öğrenciler İçin Kayıt Bilgileri
27 Temmuz 2013

Yükseköğretime sınavsız geçiş hakkı bulunan adaylar ile 24 Mart’ta yapılan Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) ve 15-16-22-23 Haziran’da yapılan LYS sonuçlarına göre, adaylardan alınan tercihler doğrultusunda, 2013-ÖSYS yükseköğretim programlarına atanan öğrencilerin sonuçları ÖSYM’nin internet sayfasından açıklandı. Yerleştirme sonuçlarına göre üniversiteye kayıt yaptırmaya hak kazanan adaylar 2-6 Eylül arasında kayıt işlemini gerçekleştirecekler.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nın internet sitesinde yayınlanan, ÇOMÜ’yü kazanan öğrenciler için kayıtta istenilen belgeler ve önemli bilgiler şöyle:

KAYITTA İSTENEN EVRAKLAR 

 1. Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi (Diplomanın aslı ile birlikte fotokopisi getirildiği taktirde fotokopisi kayıt görevlilerince onaylanarak alınır ve diploma teslim edilir).
 2. 2013 ÖSYS Yerleştirme Sonuç Belgesi (İnternet Çıktısı).
 3. Aday ek puandan yararlanarak ya da sınavsız geçişle yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmî belge (METEM programlarından mezun olanların diplomalarında okul adı olarak, diplomayı düzenleyen merkezin adı yazılmaktadır.)
 4. 12 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf.
 5. Öğrenim ücretinin ödenmesi ile ilgili belge (herhangi bir Ziraat Bankası Şubesine 02-06 Eylül 2013 tarihlerinde TC Kimlik Numarası söylenerek yatırılabilir).
 6. Kimlik fotokopisi.
 7. 1991 ve öncesi doğan erkek adayların Üniversiteye kaydında sakınca bulunmadığına dair yazı (askerlik şubelerinden alınacak).
 8. Ön Kayıt Formu çıktısı.
 9. Tıp Fakültesi, Sağlık Yüksekokulu, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ile Gökçeada Uygulamalı Bilimler Yüksekokulunun Balıkçılık Teknolojisi Programına kayıt yaptıracak öğrencilerin bu bölümlerdeki derslere devam etmesine engel olacak bir durumu olmadığına dair Sağlık Kurulu Raporu (Tam teşekküllü Devlet Hastaneleri ile Tıp Fakültesi Hastanelerinden alınacak),
  Özel Yetenek Sınavı sonucu Müzik Öğretmenliği, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, Spor Yöneticiliği ile Antrenörlük Eğitimi Bölümlerine kayıt yaptıracak öğrencilerin bu bölümlerdeki derslere devam etmesine engel olacak bir durumu olmadığına dair Sağlık Raporu(Tam teşekküllü Devlet Hastaneleri ile Tıp Fakültesi Hastanelerinden alınacaktır).

Kayıt için yukarıda belirtilen belgeleri hazırlayarak kazandığınız Fakültenin/Yüksekokulun Öğrenci İşleri Birimine kesin kayıt için ayrılan günler arasında eksiksiz olarak teslim ediniz. Belgeleriniz birim yetkililerince kontrol edilip onaylanarak işlem tamamlanır. Onay verilmeyen kayıtlar geçersizdir. Belirtilen tarihler arasında kayıt için gerekli belgeleri ilgili birime ulaştırmayan öğrencilerin kayıt işlemleri tamamlanmamış olduğundan geçersiz sayılacaktır.

Ön Kayıt İşlemleri (Kayda gelmeden önce yapılacak işlemler)
Ön kayıt formu (02-06 Eylül 2013 tarihleri arasında http://obs.comu.edu.tr/ adresinden Kullanıcı adı ve Şifre alanlarının her ikisine de T.C. Kimlik Numarası girilerek doldurulacak ve çıktısı alınıp kayda gelinecektir).

– Sorularınız için 0 286-2180018 (santral) den 1073-1181-1182-1185-2275-2795 nolu telefonları arayabilirsiniz.

HARÇ ÜCRETLERİ:
2013 Öğretim yılı katkı payları/öğrenim ücretleri henüz açıklanmamıştır. Eski harçlar içintıklayın.

KAYIT TAKVİMİ:
2013 ÖSYM ile Üniversitemize yerleşen adayların Kayıt Takvimine ulaşmak için tıklayın.

Kayıtla İlgili Önemli Notlar
(ÖSYS kılavuzundan alınmıştır)
*Adayların kayıt için bizzat başvurmaları gerekmektedir. Posta ile kayıt yapılmaz.
*Kayıt için istenen belgelerin onaysız sureti veya fotokopisi kabul edilmez. Ancak aslının getirilmesi suretiyle Üniversite tarafından onaylı örneği kabul edilir.
*Belgeler eksik ise kayıt yapılmaz.
*Belirtilen tarihler arasında kaydını yaptırmayan aday herhangi bir hak iddia edemez.
*Yükseköğretim Kurumları, kayıt yaptıracak adaylardan sağlık kurulu raporu isteyebilir.
*Üniversiteler, gerçeğe aykırı beyanda bulunarak kayıt yaptıran adaylar hakkında gerekli yasal işlemleri yapmaya yetkilidir.
2013 – ÖSYS sonucunda herhangi bir yükseköğretim programına yerleşmeleri durumunda bu adayların kayıtları yapılacaktır. Ancak, bu durumdaki adayların askerlikleri tecil edilmiş ise askerlik tecil sürelerinin bitimine kadar kayıt hakkı kazandıkları programda eğitime devam edebilecek, tecil sürelerinin sona ermesi halinde askerlik erteleme haklarını kaybettiklerinden bu durumdaki adayların kayıtları dondurularak, askerlik hizmetlerini yaptıktan sonra eğitime devam edebileceklerdir.

Yorumlar...

  Henüz yorum yok...

Sizin Yorumunuz...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir