ÇTSO Aralık Ayı Meclis Toplantısı Yapıldı

ÇTSO Aralık Ayı Meclis Toplantısı Yapıldı
27 Aralık 2013

Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası (ÇTSO)’nın Aralık ayı Meclis toplantısı, Kongre ve Fuar Merkezi İÇDAŞ Salonu’nda yapıldı. 2013 yılının son Meclis toplantısını Meclis Başkanı Osman Okyay yönetirken, toplantıya Yönetim Kurulu Başkanı Bülend Engin ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Toplantıda, Meclis Başkanı Osman Okyay’ın açılış konuşmasının ardından Yönetim Kurulu Üyesi Güven Barış Yüksel, Yönetim Kurulu adına bir konuşma yaptı. Güven Barış Yüksel’in konuşması şöyle:

“2013 yılının son Meclis toplantısını gerçekleştiriyoruz. Kasım toplantımızdan bu yana faaliyetlerimiz hakkında sizleri kısaca bilgilendirmek istiyorum. 2014 yılı bütçemizi ve tarifemizi sizlere bugün arz etmek için hazırlık çalışmalarımızı gerçekleştirdik. Öncelikle söylemek istediğim odamızın giderlerini kıstık ve böylece üye aidatlarıyla, hizmet ücretleri tarifemizde indirim yaptık. Üyelerimizin yoğunlukla kullandığı belgelerden alınan ücretleri kaldırdık.
Giderlerimizi kısarken komitelerimizin bütçelerini kısmadık, aksine arttırdık. Çünkü Komitelerimiz Odamızın omurgasıdır ve çalışmaları Yönetim Kurulumuza yön ve ışık vermektedir. Bütçelerini kullanma konusundaki tasarrufu da komite başkanlarımızın komitelerinde alacakları karar ile kendi iradelerine bıraktık. 7 komitemiz kendi sosyal faaliyetlerinde kullanmayı tercih ederken, 5 komitemiz kendi fuar etkinliğinde, 1 Komitemiz burs fonuna aktarmak, 1 komitemiz de ilimizin emniyet ve güvenliği için çalışan teşkilatımızın araç donanımının iyileştirilmesi yönünde kullandırılması için karar almışlardır. 21 Komitemizin 2014 yılında da bütçelerini en uygun şekilde kullanmaya devam edeceğine inancımız tamdır.
Kepengini kapatmamak için mücadele eden, evine aş, çalışanına maaş için çabalayan üyemizin aidatlarını har vurup harman savuranların Odası olmadık, olmayacağız.
Üyelerimizin, Çanakkale’mizin ve ülkemizin çıkarlarını ön planda tuttuk. Üyeleri ile bütünleşmiş, harcanan her kuruşun hesabını veren, tüm üyelerimizin hesap sorabildiği kurumsallaşmış Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odasını bizden sonrakilere teslim etmeyi amaç edindik. Bu amaç doğrultusunda çalışmalarımız sırasında yapılacak harcamalarda, azami tasarruf ile en etkin ve verimli sonuca ulaşılması için gösterdiğimiz hassasiyet artarak devam edecektir.
Kent Konseyi, Çanakkale Kenti Seçmen Beyannamesi ile ilgili görüşmek üzere Odamızı ziyaret etti. 14 maddeden oluşan Beyanname ile ilgili görüşlerimizi, beklentilerimizi kendilerine ilettik. Çanakkale’nin artık bekleyecek zamanı, “yapacağız edeceğiz” ile geçirilecek güne tahammülü kalmadığını, çözüm üretilmesi gerektiğini söyledik.
Çanakkale Gümrük Müdürlüğü’nün yetkisinin kaldırılarak ve deniz yolu ile Çanakkale Limanı’ndan ithalatın mümkün olamayacağına dair Yönetmelik, üyelerimizin mağduriyetine yol açacaktır. Bu nedenle Çanakkale Gümrük Müdürlüğü’nün de yetkilendirilmesi için Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na girişimde bulunduk.
Komitelerimizden gelen talepleri yerine getiriyor, ilgili mercilere iletiyor ve takip ediyoruz. Üyelerimizden gelen talep üzerine Odamızın TSE hizmetlerinden yerinde yararlanması için girişimde bulunduk ve TSE İl Temsilciliği açılmasını istedik. 20 Aralık günü ev sahipliğimizde gerçekleşen toplantı ile de TSE ile hizmet protokolü imzaladık. Üyelerimiz bu protokol ile bazı TSE hizmetlerinden indirimli faydalanacaklar. Temsilcilik açılması için gerekli potansiyelin sağlanmasında da üyelerimizin desteğine ihtiyacımız var.
MERSİS uygulaması ile ilgili sizleri geçen ay bilgilendirmiştik. Kuruluş işlemleri ile başladığımız sisteme 2014 yılı ile birlikte tüm işlemler nezdinde geçeceğiz. Üyelerimizin e-imza ve kayıtlı elektronik postalarını uygun fiyatta ve yetkili kurumdan almaları için Türkiye Noterler Birliği ile anlaşma imzaladık ve önümüzdeki günlerde bir bilgilendirme toplantısı düzenleyeceğiz.
Yönetim Kurulu toplantılarımızın gündeminde her hafta muhakkak Çanakkale’ye dair projelerimizi görüşüyoruz. 1/100.000 imar planı Resmi Gazetede yayımlanmak üzere. Bu plana göre de demiryolu ağının en önemli geçiş noktası Lapseki’ye ulaşacak. Güzergah, Çanakkale Boğazı’nda yapılacak olan köprü ile Avrupa kıtasına ulaşacak. Entegre ulaşım ağı sayesinde demiryolu ağının devamı olarak da otoyoldan direkt olarak Edirne ve dolayısıyla Avrupa’ya bağlantı gerçekleşecek. Bu ulaşım ağı sayesinde Çanakkale önemli bir aks özelliğini daha da arttırarak, İzmir ve Ege Bölgesi ile de daha entegre bir ekonomik kazanımlara yol alacaktır. .
Lapseki Yat Limanı ile ilgili Bakanlıkça incelemeler yapıldı ve ihalesi yapılmak üzere Maliye Bakanlığı’ndan Ulaştırma Bakanlığı’na devredildi.
Oybirliği ile destekleme kararı ile takip ettiğimiz kruvaziyer iskelenin GESTAŞ’a devredilmesi bekleniyor. Çanakkale’ye kruvaziyer iskele kazandırmak için ÇTSO olarak üzerimize düşen her türlü desteği vermeye hazırız. Kaynak yaratacak güce de sahibiz.
Çanakkale Yat Limanı ile ilgili son gelişmeleri sizlerle Kasım ayı bilgilendirmemizde ve geçen ayki Meclis toplantımızda paylaştık. Odamızın hiçbir kurumla kavgası, polemiğe girmesi söz konusu olamaz. Çanakkale’ye hizmet etme heyecanımız ve Çanakkale sevgimiz, yazılara aylarca cevap beklemeye, “bugün git yarın gel” lere, verilen sözlerden dönmelere sessiz kalamayacak kadar fazladır ve tüm tepkimiz bunadır. Çanakkale ihmale, kaderine terk edilmeye değil hizmete layık bir şehirdir. Tek isteğimiz, Çanakkale’de nefes alan tüm bireylerin, ayakta duran tüm kurumların bu düşünce ile çalışması, Çanakkale’ye kazandırmak için gayret göstermesidir.
ÇTSO’nun ve Çanakkale’mizin markalaşması için çalışmalarımız sürüyor. Logo yarışmamız sonuçlandı ve tescil işlemlerimizi başlattık. İlimizin tanıtımı için, projemiz kapsamında kiosklarımız çok yakında belirlenen yerlere konacak, yazılım çalışmaları tamamlanmak üzere. Böylelikle önemli bir eksiklik ÇTSO sayesinde tamamlanarak ilimize kazandırılacak.
Son Yönetim toplantımızda Odamız himayesinde, İlimizin değerlerinin ön plana çıkarılacağı bir fuar organize etmeye ve geleneksel hale getirmeye karar verdik.
Çanakkale Savaşları’nın 100. yıldönümü sebebiyle bu kutsal topraklarda yeni bir heyecan yaratmak amacı ile ulusal ve uluslararası pek çok kategoride düzenlenecek olan bir yarışmaya ev sahipliği yapacağız.
2014 yılında Türkiye genelinde, 2015 yılından itibaren ise uluslararası, özellikle Çanakkale’de savaşmış milletlerden katılımcılarla yapılması düşünülen yarışmanın hazırlıkları devam ediyor. Çanakkale Teknopark arazisinde düzenlenecek olan “Games of Troy in Çanakkale” projemizin Çanakkale’mize yeni bir heyecan ve dinamizm katacağına, ekonomik ve sosyal hayatına katkı sunacağına inanıyoruz.
ÇTSO Çanakkale Evine talep her geçen gün artıyor ve ilimizin tanıtımına yönelik gelişimi devam ediyor.
Bildiğiniz gibi 21 Kasım 2012 tarihinde Sayın Bakanımızın huzurunda TOBB ETÜ & ÇTSO Eğitim Birimleri protokolünü imzaladık ve Yüce Meclisimizin onayı ile yürürlüğe girdi. TOBB ETÜ’ye bağlı 2 Fakültenin kazandırılması eğitime olduğu kadar Çanakkale’mize ve Çanakkale Organize Sanayi Bölgesi’ne de büyük katkı sunacaktır. YÖK onayı alınmış olup Sayın Başbakanımıza arz edilmiştir. Son onay aşamasını müteakip Kongre Fuar Merkezimizden de faydalanılması hususunda Meclisimize bilgi verilecektir.
2014 Bütçemizde Üniversitemiz için 20.000 TL iz ödenek konmuştur. Gerekli yasal izinler tamamlandıktan sonra yapılacak harcamalar Yönetmelik gereği Bakanlık onayı ile ihtiyatlardan karşılanacaktır.
Eğitime yapılan yatırım insana yapılan yatırımdır ve diğer alanlara yapılacak yatırımların önünü açar, dolayısı ile geleceğe yapılan en önemli yatırımdır. Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası İş Merkezi kira gelirlerinden burs verilmesi ve TOBB ETÜ ÇTSO Eğitim Birimleri protokolü imzalanması ile 2012 yılında Oda tarihinin belki de en hayırlı işi gerçekleştirilmiştir. İnşallah bu dönemde de elbirliği ile Çanakkale OSB’de 2 fakültemiz eğitime armağan edilecektir.
Ama ne yazıktır ki şehrin içinde kalmış olmasına rağmen Çanakkale OSB’nin henüz kanalizasyon alt yapısı yoktur. Günümüzde artık köylerde bile olan kanalizasyon şebekesi yerine foseptik çukurları ile iptidai şartlarda yaşamımızı sürdürmek zorunda bırakılmış durumdayız.
Kanalizasyon şebekesine bağlantısı olmayan OSB’miz maalesef ancak hizmet sektörüne yönelik firmaların ihtiyacını karşılayabilmektedir. Çevre illerde Organize Sanayi Bölgeleri dışında sanayi yatırımına izin verilmez, sanayiciler OSB’lere yönlendirilirken ne yazık ki Çanakkale OSB’ye müracaat eden yatırımcılar atığı olmayan firmaların tercih edildiği cevabını alarak adeta uzaklaştırılmaktadır. Bu sanayinin gelişiminde büyük bir engeldir.
Bildiğiniz gibi GMKA 2014 yılı Mali Destek Programı açıklandı. Tüm üyelerimize açıklandığı gün duyurduk. 23 Aralık 2013 Pazartesi günü de 2014 yılı Öncelikli Sektörler Mali Destek Programı ve Sosyal Kalkınma Mali Destek Programlarının tanıtımı amacıyla Kongre Fuar Merkezimizde GMKA tarafından bir bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Sadece Kalkınma Kurulu Üyelerinin davet edildiği toplantıyı biz tüm üyelerimize çağrı yaptık. Ancak ne yazık ki yeterli seviyede katılım olamadı. Çanakkale olarak amacımız; nüfus yoğunluğuna göre belirlenen oranı tersine çevirip daha da fazlasını almaktır. Bu da ancak çok iyi çalışılmış, sağlıklı projeleri sunmak ile mümkündür. Biz Yönetim Kurulu ve personelimiz olarak bu konuda üyelerimize tüm katkı ve desteği vermeye kadro olarak hazırız.
Oda olarak iki yıldır verdiğimiz proje yazma eğitimlerine bu yıl da devam edeceğiz.
Bu kaynaklardan üyelerimizin daha fazla yararlanmaları için her zaman ve özellikle hibe programlarının açıklandığı dönemlerde Odamız tarafından; üyelerimizin faydalanabildiği tüm hibe programları hakkında bilgilendirme, çağrıya çıkan hibe programlarının faaliyet konularına ve yapacakları yatırıma uygun olup olmadığının tespiti, üyelerimiz tarafından hazırlanan projelerin genel değerlendirme ve kontrollerinin yapılması, hibe almaya hak kazanan üyelerimizin projelerinin uygulama süreçleri konularında teknik destek hizmetlerimiz devam edecektir.
Tüm oda ve borsalara yazı yazarak 2015 yılında bir organ toplantılarını Çanakkale’de yapmaya, kendi illeri ile ilgili bir projelerini Çanakkale’de açıklamaya davet ettik. Odalarımızdan güzel dönüşler alıyoruz.
Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası’nın varlık sebebi üyeleridir ve asli görevi üyelere hizmet; üyelerinin mesleki faaliyetlerini kolaylaştırmak, iş dünyasının önünü açmaktır. Bunu üyelerimizin cebine para koyarak ya da gezip tozarak yapamayız. Bunun yolu; İlimizin ekonomik hayatını canlandırmak, dışarıdan gelenlerin kalış sürelerini uzatmak, lafla kuru gezilerle değil layıkıyla tanıtım yapmak, mevcut potansiyeli ekonomik kazanca dönüştürmek için çalışmak ve proje üretmekle mümkündür. Gücümüzü içi boş eleştirilere, boş laflara değil icraate harcamalıyız.
Çalışmadan zenginleşmenin, tasarruf etmeden kalkınmanın, yatırım yapmadan büyüme ve gelişmenin mümkün olmadığını Çanakkale yıllardır tecrübe etmektedir ve bedelini de ağır bir şekilde ödemektedir. Çanakkale atalarının tarihte gösterdiği asil mücadeleyi artık ekonomik olarak zaferle tamamlamalıdır. Her zaman söylediğimiz gibi bu güce de fazlası ile sahiptir.
Bu vesile ile 2014 yılının Çanakkale’ye ve Ülkemize hizmet etme aşkı ile dolu bir yıl olması temennimiz ile tüm üyelerimize sağlık, huzur ve başarı dolu bir yıl dileriz.”

Yorumlar...

    Henüz yorum yok...

Sizin Yorumunuz...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir