ÇTSO Başkanı Bülend Engin, ‘Çarşı Projesi’ Hakkında Bilgilendirmede Bulundu

11 Ekim 2011

ÇTSO Yönetim Kurulu Başkanı Bülend Engin, küçük ve orta ölçekli işletmelerin ekonomik geleceğini tehdit eden alışveriş merkezlerinin (AVM) sayılarının hızla artışına Çanakkale’de Ticaret ve Sanayi Odası olarak seyirci kalamadıklarını belirterek Çarşı Caddesi esnafının rekabet gücünü arttırmayı hedefleyen ‘Çarşı Projesi’ hakkında bilgilendirmede bulundu.

İlgili bilgilendirmeyi aşağıda yayınlıyoruz:

Ekonomide sınırların kalkmakta olduğu bir dünyada yaşıyoruz. Yaşanan bu değişimin özellikle küçük ve orta ölçekli işletme sahiplerinin geleceğini tehdit etmektedir. Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu olarak, üyelerimizin rekabet gücünü arttırmak ve ekonomik geleceklerine katkı sunacak projeler üretmeyi görev biliyoruz. Bizler sizlere hizmetin memuruyuz. Kentimizde son 10 yılda açılan AVM sayıları hızla artmakta ve gelecekte de daha da artması beklenmektedir. Açılan her AVM Çanakkale’de yüzlerce yerel esnafın sessiz sedasız kepenk kapatmasına neden olmaktadır. Bu süreç sadece Çanakkale’de değil, ülkemizin en önemli metropolü olan İstanbul’da da yaşanmakta olup, İstanbul’da son 5 yılda açılan 97 AVM, 55 bin esnafın kepenk kapatmasına neden olmuştur. Bu rakamlar, Türkiye’de her açılan AVM’nin 550 esnafın kepenk kapatmasına neden olduğu gerçeğini ortaya koymaktadır.

Küçük ve Orta Ölçekli işletmelerimizin ekonomik geleceğini tehdit eden bu sürece Çanakkale’de Ticaret ve Sanayi Odası olarak seyirci kalamazdık. Yönetim Kurulu Üyemiz Sn. Timur Ay’ın 6 Nisan 2011 günkü Yönetim Kurulu toplantımıza getirdiği öneri Çarşı Caddesi Esnafının rekabet gücünü arttırmayı hedefliyordu. 6 Nisan günü, “Yönetim Kurulu Üyesi Timur Ay Mimar Sinan Üniversitesi ve Belediye ile görüştüğünü belirterek, çarşı esnafının alışveriş merkezleri ile rekabet gücünün arttırılması, çarşının cazip hale getirilmesi amacı ile sosyal etkinlikler ile de süslenecek mimari bir çalışma olan “Çarşı Projesi” hakkında bilgi vermiştir.”

Yönetim Kurulumuzun 27 Nisan 2011 günü yaptığı toplantıda, Çarşı Projesinin; Kalkınma Ajansı, ulusal firmalardan sağlanacak reklam gelirleri, çarşı esnafı ve Belediye destekleri ile yapılabileceği belirtilerek, Meclisin onayına sunulmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

25 Mayıs günü yapılan olağan meclis toplantısında, Yönetim Kurulu Başkanı Bülend Engin’in, Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası olarak belirlenen vizyona paralel olarak; Çanakkale’yi bir yatırım merkezi haline getirmek, üyelerimizin rekabet gücünü arttırarak bölge ve ülke kalkınmasına katkı sağlamanın öncelikli hedefimiz olduğunu belirtmesi, OSB Hizmet Binası, ÇTSO İş Merkezi, Yat Limanı, Çarşı Projesi çalışmaları hakkında bilgi vermesinin ardından 4 projede Meclisimizce oy birliği ile kabul edilmiştir.

18 Temmuz 2011 günü, Çarşı caddesi ve Değirmenlik sokak esnafı ile proje hakkında bir bilgilendirme toplantısı yapılmış, toplantıda, esnafın Ticaret ve Sanayi Odasının Çarşı Projesine memnuniyet ile baktığı gözlenmiştir.

ÇTSO Yönetim kurulunca yoğun bir mesai yapılarak avan proje hazırlanması ve projenin 3 boyutlu olarak üyelerimizle ilgili kurumlara sunulması için konu hakkında ülkemizin önde gelen mimarlarıyla çalışılmıştır. Plumeria çiçeği formunda mebran şemsiye donatısı şeklinde olan proje elemanları sökülüp takılabilir parçalardan oluşmakta, Çarşı caddesini yazın güneş sıcağından, kışın yağmur etkisinden koruyarak bölgeyi 365 gün alışveriş yapılabilen bir cazibe merkezine dönüştürmeyi hedeflemektedir.

Nitekim bazı üyelerimiz yurtdışı seyahatlerinde yabancı ülkelerde gördükleri benzer uygulamaları bizlerle paylaşarak bu projenin kentimize değer katacağını belirtmişlerdir.Şekil 1. Avustralya Sydney ve İspanya Sevilla mebran şemsiye uygulamalarından birer örnek

Kentsel koruma alanında yer alan Projenin gerçekleşmesi için Odamızca Çanakkale Belediyemize ve Çanakkale Anıtlar Kuruluna 26 Temmuz 2011 tarihinde eşzamanlı olarak müracaat edilmiştir.

Anıtlar Yüksek Kurulu müracaatımıza cevaben 2 Ağustos 2011 tarihli yazısında “Söz konusu talebin değerlendirilebilmesi için konunun mücavirinde bulunduğu ilgili belediyesi kanalıyla ve belediyesinin konuya ilişkin görüşü ile birlikte Müdürlüğümüze iletilmesi gerekmektedir. Ayrıca proje kapsamında olan sokakların yerinin işaretli olduğu harita örneğinin de Müdürlüğümüze iletilmesi hususunda gereğini bilgilerinize rica ederim” denilmiştir.

Çanakkale Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Koruma, Uygulama ve Denetim Bürosu (KUDEB ) tarafından konuyla ilgili olarak Anıtlar Kuruluna 19 Ağustos 2011 günü gönderilen yazıda “Düzenleme yapılmak istenen bölge Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında Kentsel SİT alanında 1. derece koruma alt bölgesinde kalmakta olup, alanda 10 adet tescilli taşınmaz ve Aynalı çarşı’nın ana giriş kapısı bulunmaktadır. Kentimizin önemli bir ticari alanı ve yaya sirkülasyonunun yoğun bir bölgesidir. Yapılacak olan uygulamanın binaların cephelerini kapatmaması, işyerlerine giriş-çıkışı ve yayaların dolaşımını engellememesi gerektiği düşünülmektedir”denilmiştir. AVM tehdidine karşın, Şehrimizin gözde mekanlarından olan Çarşı Caddesini cazibe merkezi haline getirmek ve üyelerimizin rekabet gücünü geliştirmek için yürüttüğümüz bu projede gelinen son durum siz değerli üyelerimize yukarıda arz edilmiştir. Beklentimiz ve arzumuz gerek Anıtlar Kurulu, gerekse Çanakkale Belediyemizin olumlu yaklaşımları ile projenin Çanakkale’ye kazandırılmasıdır. Proje üzerinde gerek teknik, gerekse görsel teklif ve değişikliklere açık olduğumuzu, ortak akıl ve işbirliği içinde kentimizin önünde çözülemeyecek hiçbir sorun bulunmadığını düşünmekteyiz. Bilgilerinize, Saygılarımla.

Bülend Engin
ÇTSO
Yönetim Kurulu Başkanı

Yorumlar...

    Henüz yorum yok...

Sizin Yorumunuz...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir