ÇTSO Başkanı Bülend Engin, Hizmet Binası ve İş Merkezi İnşaatları Hakkında Bilgilendirmede Bulundu

04 Ekim 2011

ÇTSO Yönetim Kurulu Başkanı Bülend Engin, ÇTSO üyelerinin toplantı ve tanıtım merkezi olarak kullanımları amacıyla Çanakkale OSB’deki arsada yapılmakta olan hizmet binası ve kent merkezinde ÇTSO mülkiyetindeki arsaya İş Merkezi yapılmasına dair inşaat çalışmaları hakkındaki gelişmeleri paylaştı.

İnşaatların planlanan iş programına uygun ve çağın bütün teknik gerekleri yerine getirilerek gerçekleştirildiğini belirten Engin, bu projelerin ÇTSO’ya ve Çanakkale’ye kazandırılmasıyla ÇTSO’nun çok daha etkin çalışma yapısına kavuşarak üyelere daha faydalı etkinlikler sunabilecek duruma geleceğini söyledi.

İlgili bilgilendirmeyi aşağıda yayınlıyoruz:

ÇTSO İNŞAAT FAALİYETLERİ

Yönetim Kurulumuz ile beraber, İnşaat Komisyonu tarafından takip edilen inşaat faaliyetlerimiz, bildiğiniz üzere bugün itibariyle iki yerde yapılan inşaatlardan oluşmaktadır.

1) HİZMET BİNASI VE SOSYAL TESİS İNŞAATI:

İnşaatımız Çanakkale Organize Sanayi Bölgesi’nin hemen girişinde ve Çanakkale-Bursa Karayolu’na cepheli bir OSB parselinde yer almaktadır.

Parselimiz konumu itibariyle tüm şehri ve boğaz manzarasını çok geniş bir açıdan görebilmektedir.

Bu inşaatın yapımındaki genel amaç ; oda hizmetlerini üyelerimize ve Çanakkale’mize daha etkin sunabilmek, bununla beraber üyelerimizin gerek ticari, gerek eğitsel ve gerekse çeşitli toplantıları yapabilecekleri sosyal faaliyetlerine cevap verebilecek Konferans-Toplantı Salonları, Açık ve Kapalı Sergi Salonu ve Fuar alanları gibi bölümleri içeren bir eseri üyelerimize ve İlimize kazandırmaktır.

Yer Tahsisi:
Meclisimizin 22.12.2010 tarih, 23 sayılı Kararı ile verilen yetkiye dayanarak yapılan müracaat ile 16.459,20 m² lik yüzölçümüne sahip parselin yer tahsisi odamıza OSB Yönetim Kurulunun 07.12.2010 tarih, 28 sayılı kararı ile aşağıda belirtilen şartlar dahilinde yapılmştır.

1- Tahsis talep edilen parselin gereken ifraz ve harita işlerinin yapılması, gerekirse imar plan tadilatı iş ve işlemleri tüm masrafları ile birlikte Odamız tarafından yapılacaktır.
2- Odamız tarafından OSB girişinin sol tarafında yer alan mevcut bekçi kulübesinin eksik kalan ince inşaat kısımlarının yapılacaktır.
3- Odamız tarafından OSB için yapılacak pis su alt yapısı ve arıtma tesisine 75.000,00TL tutarında katkı sağlanacaktır.
4- Tahsis talep edilen parselin vaziyet planına uygun şekilde yapılanma yapılacak ve vaziyet planında gözüktüğü gibi OSB Yönetimi için 150 m² lik bir Yönetim Binası yapılacaktır.
5- Odamız tarafından inşa edilecek hizmet binası bünyesinde KOSGEB, TSE, İGEME, TPE gibi kuruluşlara hizmet verilebilecek şekilde yer ayrılacaktır.
6- OSB’nin PTT ve banka irtibat bürosu ihtiyacını giderecek bürolar Odamız tarafından inşa edilecek ana bina bünyesinde oluşturulacaktır.

Yönetim Kurulumuz ve İnşaat Komisyonumuz inşaatların her türlü işlerinin takibinde ve yapımında, kendileri veya firmaları adına, direkt veya dolaylı olarak herhangi bir ticari ilişkiye girmemeyi, bu konuda hassasiyetle hareket etmeyi ilke edinip, oybirliği ile kararlaştırmıştır.

Projelendirme İşleri:

Bu yapının proje işlerinin yaptırılması için inşaat komisyonumuz 26.01.2011 tarihli toplantı ile Mimarlar Odası Çanakkkale Şubesi’ne yazı yazılarak ve konuya itibar edecek Mimarlık Ofislerini davet ederek tarafımıza ücretsiz olarak, kentimize ve odamıza yakışır, fonksiyonel ve hazırladığımız kriterler ve fonksiyon şemasınıda dikkate alarak ”Mimari Proje Tasarım ve Üç Boyutlu Cephe Çalışması” yapmalarının istenmesine ve bu çalışmalardan komisyonumuz tarafından beğenilen mimari tasarımı yapan mimara hizmet binamız proje işlerinin pazarlık ile verilmesine karar almıştır.

Aşağıda isimleri yer alan Mimarlık Ofisi ve Firmaları davete itibar ederek odamız için proje hazırlamışlardır.

1) Mimtaş Turizm Mimarlik Mühendislik İnşaat Taahhüt Ticaret Ltd Şti.
2) Tennioğlu İnşaat -Müfit Tennioğlu – Ufuk Tennioğlu
3) Atlas Mimarlık – Evren Nuransoy
4) Grid Mimarlık -Adnan Yalçıntaş
5) Kule Mimarlık- Ömer Galatalı- Tülin Akyildiz
6) Öge Mimarlık -Özkan Gülağaç

Proje çalışmaları üzerinde gereken incelemeleri yapan İnşaat Komisyonumuz projeleri beğenilen 2 firmadan yeniden çalışmalarını revize etmesini istemiş, sonrasında İnşaat Komisyonumuzun 26.04.2011 tarihli ve Yönetim Kurulumuz’un 27.04.2011 tarihli kararları ile Grid Mimarlık Limited Şirketi’nin çalışmasının odamız ihtiyaç ve beklentilerine cevap verdiği konusunda görüş birliğine varılarak bu firma ile proje sözleşmesi yapılmasına karar verilmiştir.

İlgili firma ile her ne kadar beğeni ile anlaşma yapılması kararlaştırıldı ise de proje bedelinin ilimiz meslek odaları birim fiyatlarını aşmaması için Çanakkale’deki meslek odaları şube ve temsilciliklerinin asgari ücret tarifeleri hakkında 4.610,00 m²’ lik yapı için resmi yazı istenmiş, toplam Kdv dahil 106.483,08 TL tutarı olan projeler, beğeni unsuru da dikkate alınarak Kdv dahil 100.300,00 TL bedele Grid Mimarlık Limited Şirketi’ne yaptırılmıştır.

İnşaat Yapımı:
Hem yapım esnasındaki uygulama detaylarını takip edebilmek, hem de oda bütçemizi kontrollü kullanabilmek açısından yapı inşasının Kaba İnşaat ve İnce Yapı İnşaatı olarak 2 aşamada ihale edilmesi, İhalenin şeffaf olması açısından 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesine göre kapalı zarf usulü ile teklif alınarak yapılması, bu konuda şartname hazırlanması ve ilana çıkılması, kaba inşaatın yapımı için gerekli olan demir, beton ve hafriyat ile ilgili, oda üyelerimizden veya katkı koyması muhtemel ilimizdeki firmalardan sponsorluk veya bağış şeklinde katkı alınması sağlanabilirse işin sadece kalıplı işçilik olarak “ÇTSO’ ya kayıtlı olan yerel firmalara” ihale edilmesi uygun görülmüştür. Buna göre Hizmet Binası Ve Sosyal Tesis İnşaatımızın Kaba İnşaatı (Hafriyat+Temel ve Bodrum Kat Yalıtımı + Kalıp+ Beton+ Tuğla İşçilikleri)’ın Yapım İşi İhalesi olarak İhale ilanı 5 gün süre ile yerel gazetelerde ve odamız web sitesinde yayınlanmıştır.

01.07.2011 tarihinde yapılan ihaleye,

1- AREL MÜH. MÜŞ. İNŞ. TES. TAAH. TİC .LTD. ŞTİ.,
2- NKM İNŞ. TAAH. TİC. VE SAN. LTD. ŞTİ..,
3- ÇİSAN İNŞ. SAN. MAD. TİC. LTD. ŞTİ.,
4- DENİZ TENNİOĞLU,

Firmaları olarak 4 firma iştirak etmiş, firmaların kapalı teklifleri hem teklif verenler, hem de inşaat komisyonu huzurunda açılmış, en düşük kalan iki adet teklifi veren firma ile tekliflerini düşürmeleri yönünde yeniden revize etmeleri istenmiş, en düşük teklifi veren DENİZ TENNİOĞLU firmasına ihale verilmiştir. Firma ile 08.07.2011 tarihinde, yer teslim tarihinden itibaren 150 gün iş teslim süreli sözleşme imzalanmış ve firmaya 09.07.2011 tarihinde yer teslimi yapılmıştır.

İnşaatın temel işlerine yönelik yaklaşık 6.500 m³’lük Hafriyat işleri İçdaş, Karel ve kısmen de Hayrettin Çetinkaya firmalarından destek alınarak bedelsiz olarak yaptırılmıştır.

Müteahhit firma 22.08.2011 tarihi itibariyle Kdv dahil 132.119,66TL tutarında ilk hak edişini yapmış, hak ediş gerek yönetim kurulu üyelerimiz, gerekse dışardan alınan teknik destekle kontrol edilerek 21.09.2011 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile onaylanmıştır.

29.09.2011 tarihi itibariyle İnşaatın bodrumlu kısmı ile +0.00kotu (su basman) yalıtım+demir+beton+kalıp işleri tamamlanmıştır.

2) İŞ MERKEZİ İNŞAATI:
İnşaatımız Şehir Merkezi’nin 2. ana arteri kabul edilebilecek İnönü Caddesin’de Emniyet Müdürlüğü ile eski Fen Lisesi karşısında bulunan 350.37 m²’lik parselde yer almaktadır.

Bu inşaatın yapımındaki genel amaç ; ÇTSO mülkiyetine Ocak-1999’da trampa yoluyla geçen ve o günden bu yana atıl duran, bu değerli arsanın günümüz koşullarına uygun prestijli bir yapı yapılarak, odamıza ve ticaret hayatına kazandırılması ve elde edilecek kira gelirinin eğitimi için ihtiyacı olan Çanakkaleli öğrencilerimize burs olarak verilmesidir.

Mülkiyet:
İlimiz, Arslanca Mahallesi, İnönü Caddesi, 74 ada, 4 parselde bulunan 350.37 m²’lik Oda’ya ait taşınmazın değerlendirilmesi ile ilgili 06.04.2011 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında yapılan görüşmeler neticesinde, bizzat Yönetim Kurulu Başkanı talebiyle hazırlanan taslak çalışma üzerinden 2.175,00 m² kiralanabilir toplam brüt alanda tahmini 1.300.000,00 – 1.500.000,00 TL maliyet arasında yapılabilecek işyerleri ve ofislerin kiraya verilmesi durumunda aylık 35.500,00 TL kira getirebileceği, satılması durumunda 5.200.000,00 TL gelir sağlayabileceği belirtildi. Oda tarafından yapılacak inşaatın kiraya verilmesi konusunda görüş birliğine varılarak Meclis gündemine alınmasına oybirliği ile karar verildi. Ve meclisimiz 29.04.2011 tarihli oturumunda Yönetim Kuruluna inşaat yapma ve kiraya verme konusunda yetki verilmesine, çalışmaların mevcut İnşaat Komisyonu tarafından yürütülmesine oybirliği ile karar verdi.

Projelendirme İşleri:
Bu yapının proje işlerinin yaptırılması için inşaat komisyonumuz 17.05.2011 tarihli toplantı ile bu projenin ÇTSO İŞ MERKEZİ adı altında, hazırlanan taslak projelere uygun olarak, zemin katında 2 adet asma katlı ve bodrumlu işyeri, diğer katlarında 2’si dubleks olmak üzere 25 adet ofis daire olarak projelendirilmesine, projelerin ısıtma sisteminin merkezi olarak planlanmasına, projelerin en az 3 adet proje ofisinden teklif alarak meslek odaları resmi rayiç bedellerinden yüksek olmamak üzere yaptırılmasına karar vermiştir.

Tasarım Cephe (Nihai cephe tasarım çalışmaları devam etmektedir.)

Projeyi tam olarak tanımlayan teklif alma mektupları hazırlanmış, bununla beraber ilimiz meslek odalarına da proje asgari rayiçlerini tespit etmek üzere yazı yazılmıştır. Meslek odalarından gelen cevap yazıları ile alınan proje teklifleri İnşaat Komisyonumuzun 24.05.2011 tarihli toplantısı ve Yönetim Kurulumuzca değerlendirilmiştir.

Meslek odalarından gelen Asgari Rayiç Bedellerinin ;

görülmüş,

proje firmalarından alınan tekliflerinde bu tutarın çok altında kaldığı ;

İnşaat Yapımı:
Hem oda bütçemizi kontrollü kullanabilmek, hem de yapının sonrasında kiraya verilmesi esnasında ince yapı kısmında müstakbel kiracıların taleplerine uygun değişikliklerin daha kolay gerçekleştirilebilmesi açısından, yine hizmet binamızda olduğu gibi yapı inşasının Kaba İnşaat ve İnce Yapı İnşaatı olarak 2 aşamada ihale edilmesi, İhalenin şeffaf olması açısından 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesine göre kapalı zarf usulü ile teklif alınarak yapılması, bu konuda şartname hazırlanması ve ilana çıkılması, kaba inşaatın yapımı için gerekli olan demir, beton ve hafriyat ile ilgili, oda üyelerimizden veya katkı koyması muhtemel ilimizdeki firmalardan sponsorluk veya bağış şeklinde katkı alınması sağlanabilirse işin sadece kalıplı işçilik olarak “ÇTSO’ ya kayıtlı olan yerel firmalara” ihale edilmesi uygun görülmüştür. Buna göre İş Merkezi İnşaatımızın Kaba İnşaatı (Hafriyat+Temel ve Bodrum Kat Yalıtımı + Kalıp+ Beton+ Tuğla İşçilikleri)’ın Yapım İşi İhalesi olarak İhale ilanı 5 gün süre ile yerel gazetelerde ve odamız web sitesinde yayınlanmıştır.

15.07.2011 tarihinde yapılan ihaleye,

1- ÇİSAN İNŞ. SAN. MAD. TİC. LTD. ŞTİ.
2- TEGAS MÜH. İNŞ. MAD. LTD. ŞTİ.
3- DENİZ TENLİOĞLU
4- EKŞİOĞLU ÖZGÜR İNŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

Firmaları olarak 4 firma iştirak etmiş, firmaların kapalı teklifleri hem teklif verenler, hem de inşaat komisyonu huzurunda açılmış, en düşük kalan iki adet teklifi veren firma ile tekliflerini düşürmeleri yönünde yeniden revize etmeleri istenmiş, en düşük teklifi veren EKŞİOĞLU ÖZGÜR İNŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. firmasına ihale verilmiştir. Firma ile 22.07.2011 tarihinde, yer teslim tarihinden itibaren 150 gün iş teslim süreli sözleşme imzalanmış ve firmaya 10.08.2011 tarihinde yer teslimi yapılmıştır.

İnşaatın temel işlerine yönelik yaklaşık 1.500 m³’lük Hafriyat işleri Hayrettin Çetinkaya ve Çalışkanlar Beton firmalarından destek alınarak bedelsiz olarak yaptırılmıştır.

Müteahhit firma henüz ilk hak edişini yapmamıştır.

29.09.2011 tarihi itibariyle İnşaatın bodrumlu kısmı ile +0.00kotu (su basman) yalıtım+demir+beton+kalıp işleri tamamlanmıştır.

MALZEME TEMİNİ
İnşaatların her ikisi de Kaba Yapı İnşaatı İşçilikleri olarak ihale edildiğinden inşaat faaliyetleri esnasında gerekli olan Beton , Demir , Tüvenan malzeme(temel altı mıcır v.s.) , Çakıl , Yalıtım Malzemeleri , Tuğla v.s. gibi malzemelerin temini gerekmektedir.

Bunun için yapılan görüşme ve çalışmalar neticesinde malzemeler büyük ölçüde yerel firmaların katkısı ile temin edilmekte, bu şekilde temin edilemeyen malzemelerde odamıza kayıtlı firmalardan teklif alarak satın alınmaktadır.

Tüvenan Malzeme:
Her iki inşaat için yaklaşık 1000 ton olan tüvenan malzeme(mıcır) ihtiyacı bedelsiz olarak, üye bir firmasından temin edilmektedir.

Beton ve Çimento:
Akçansa Firmasından bedelsiz olarak 2000 ton CEMI 42,5 R çimento odamıza bağışlanmıştır.

Beton alımı için ilimizde yer alan ve odamıza kayıtlı Hazır Beton Firmaları ile ilk kaba inşaat ihalemizi yaptığımız 01.07.2011 tarihinden itibaren yazılı ve sözlü görüşmeler yapılmıştır.

Odamıza Akçansa Firması tarafından bağışlanan 2000 ton çimentoyu her birinin imkanları doğrultusunda, mümkünse eşit olarak paylaşarak odamız inşaatlarına alınacak betonu vermeleri, verecekleri beton fiyatının maliyeti aşmaması talep edilmiştir.

Bu görüşmeler sürerken ihalemizde müteahhit firmaya yer teslimi yapılması ve inşaatın başlaması nedeni ile ilk etapta müteahhit firmanın “19.07.2011 tarihinden itibaren” talep ettiği grobeton ve yalıtım koruma betonu amaçlı C14 ve C20 sınıfı beton alma ihtiyacı doğmuş, buna göre çeşitli hazır beton firmalarından ;

Faruk Duman Firmasından : 96 m³ C14
Hayrettin Çetinkaya Firmasından : 17 m³ C20
Aydınlık İnşaat Firmasından : 33 m³ C20
Güvenli Beton Firmasından : 154m³ C14 – 62m³C20 – 6m³C30

beton alışı yapılmıştır.

Bu arada firmalara yapılan teknik hesaplamalar sonucunda

C14 Beton Sınıfı için : 0.190 ton/m³
C25 Beton Sınıfı için : 0.280 ton/m³
C30 Beton Sınıfı için : 0.320 ton/m³

Çimento kullanılması kabulü ile çimentoyu verebileceğimiz buna göre fiyat vermeleri istenmiş, firmalardan net yanıt alınamayınca, hazır beton firma yetkilileri hemen Ramazan Bayramı öncesi, bayram sonrasında yapılacak 07.09.2011 tarihli ilk Yönetim Kurulu toplantısına davet edilmişlerdir.

Bu davete 5 hazır beton firmasından 4’ü iştirak etmiş, firmalardan 09.09.2011 tarihine kadar imkanları doğrultusunda fiyat tekliflerini vermeleri istenmiş, firmalardan sadece Güvenli Beton Firması çimento hariç, işçiliği, nakliyesi, pompalanması dahil her türlü beton sınıfı için 1 m3’ü 38,50TL+Kdv’den beton vermeyi teklif etmiştir.

Firma ile bu doğrultuda sözleşme yapılmış her tür beton sınıfı için 1 m3’ü 38,50TL+Kdv’den beton alımı devam etmektedir.

Çimento Nakliyesi:
Akçansa Firmasından alınacak 2000 ton çimentonun 500 tonu Ekşi Kardeşler-Yakup Ekşi tarafından beton aldığımız firmaya bedelsiz olarak nakledilmektedir. Kalan 1500 ton ise Akçansa Çimento Fabrikası’nın oluşturduğu çimento nakliye havuzundan çeşitli nakliye firmaları aracılığı ile 7,50TL/ton+Kdv bedelden nakledilmektedir.

Agrega:
Aydınlık İnş. Ltd. Şti.’den 5000 ton beton agregası bedelsiz olarak odamıza bağışlanmıştır. Bu agrega tarafımıza beton verecek firmalara 8.50TL/ton bedel karşılığı verilecektir. Alan firma bunu odamız inşaatları için vereceği beton üretiminde kullanacaktır.Hibe edilen agreganın beton santraline nakliye işini üyelerimiz sn Erkal Turan ve sn.T.Selçuk Semizoğlu bedelsiz olarak üstlenmişlerdir.

Muhtelif İnşaat Malzemeleri:
Yalıtım mebranı, tuğla(8.5 ve 13.5’luk), çakıl, yalıtım köpüğü, su tutucu band, kaba ve ince kum, torba çimento ve kireç v.s. gibi inşaat malzemeleri alınan teklifler içinde İnşaat Komisyonunun 15.07.2011 tarihli kararı ile şu an için en uygun teklifi veren Temizoğulları Tic. ve San. Ltd. Şti. ile Oba Ticaret’ ten satın alınmaktadır. Satın alma fiyatları haftalık kontrol edilmekte ve fiyat artışlarına karşı alınan teklif birim fiyatları ilave alınan tekliflerle kontrol edilmektedir.

Malzeme Teslim Usülü:
Gerek bağışlanan gerek satın alımı yapılan tüm malzemeler ilgili İnşaat alanlarında Genel Sekreterimizce görevlendirilen Odamız Personelince sayılarak tutanak ve imza karşılığında teslim alınarak müteahhit firmalara teslim edilmektedir.

Nakit ve Proje Bağışları:
Odamıza kayıtlı aşağıda adı bulunan firma ve şahıslardan odamız inşaatlarında kullanılmak üzere nakit bağışlar yapılmıştır. Ayrıca İş Merkezi projelerinin hazırlanmasında yine aşağıda adı bulunan firmalar proje bedellerinden aşağıda belirtilen tutarları almayarak odamıza bağışlamışlardır.

Yapılan nakit bağışlar odamız inşaatlarında kullanmak üzere harcanmaktadır.

İNALTAŞ İNŞAAT :100.000,00 TL (Nakit)
AKARSU İNŞAAT : 50.000,00 TL (Nakit)
KAR-EL İNŞAAT : 50.000,00 TL (Nakit)
İHSAN DİLER : 50.000,00 TL (Nakit)
ERDEMİR İNŞAAT : 50.000,00 TL (Nakit)
SÖZSAN ÇELİK İNŞAAT : 50.000,00 TL (Nakit)
ERDEMİR İNŞAAT : 11.800,00 TL
(Betonarme -Statik Projelendirme İşleri -Fatura tutarının tamamı firma tarafından bağışlanmıştır.)
YAPI-SAN MİMARLIK : 14.820,80 TL
(Mimari Projelendirme İşleri-Fatura tutarı 32.520,80 TL olup, ödenen miktar 17.700,00 TL’dır. Kalan 14.820,80 TL firma tarafından bağışlanmıştır.)
ISIMER MÜHENDİSLİK : 4.652,74 TL
(Mekanik Tesisat Projelendirme İşleri- Fatura tutarı 9.372,74 TL olup, ödenen miktar 4.720,00 TL’dır. Kalan 4.652,74 TL firma tarafından bağışlanmıştır.)

PROJE DANIŞMANLIK VE KONTROLLÜK İŞLERİ
İnşaat Komisyonunun 01.08.2011 tarih, 12 nolu kararı ile alınacak “Kontrollük Ve Danışmanlık Hizmetleri” ‘nin oda bütçemize göre yüksek bedellere mal olması nedeni ile komisyon (12) nolu kararını tartışmak üzere Yönetim Kurulu’na sunmuş, burada yapılan görüşmeler neticesinde hem ÇTSO Hizmet Binası ve Sosyal Tesis inşaatı, hemde ÇTSO İş Merkezi inşaatı için bir arada “PROJE-KONTROLLÜK VE DANIŞMANLIK” hizmet alımı için daha önce İnşaat komisyonunca alınan 17.05.2011 tarih, 8/1 sayılı karara da uygun olarak, Yönetim Kurulumuzun 17.08.2011 tarih, 133 sayılı kararı doğrultusunda İhalenin şeffaf olması açısından 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesine göre kapalı zarf usulü ile teklif alınmasına, bu konuda ilana çıkılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

14.09.2011 tarihinde yapılan ihalede teklif veren firmalardan ilanda olduğu üzere aşağıdaki iş ve hizmetler için teklif istenmiş,

A – KONTROLLUK VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ KAPSAMI

1. İş programı akışına uygun olarak, gerekli, mimar ve mühendis kadrosunun şantiyede bulundurulması,
2. Hızlı karar verme süreci için İnşaat komisyonu ile yazışmaların ve iletişimin sağlanması
3. Yapılacak inşaat faaliyetlerinin; mimari, statik, elektrik, mekanik, iç mimari, peyzaj projelerine uygun olarak yaptırılması, yapılan işlerin kontrol edilmesi,
4. Yapılacak inşaat faaliyetlerinin; firmalarla yapılan sözleşme ve teknik şartnamelere göre, kullanılan malzemelerin sözleşmede yazılana uygun olarak, yapıldığının kontrol edilmesi,
5. Farklı nedenlerle oluşabilecek revizyonların (mimari nedenler, işveren talepleri, şantiye ile alakalı v.s.) projelere işlenmesinin sağlanması gerektiğinde işlenmesi.
6. Disiplinler arası koordinasyonun sağlanması ( superpoze paftaların oluşturulması mimari-elektrik-mekanik-iç mimari )
7. Yapılacak iş kalemleri için KENDİSİ VE İŞVEREN DİREKTİFLERİ doğrultusunda teklifler alınması (keşif ve metraj listelerinin çıkartılması, teklife yönelik listelerin oluşturulması, sözleşmelerin hazırlanması veya kontrolu.)
8. İş programı akışına uygun olarak, şantiyede taşeron firmalar arası koordinasyonun sağlanması, yer teslimlerinin yapılmasının sağlanması,
9. Taşeron firmaların hak edişlerinin kontrolu ve onayı,
10. Şantiyede çıkabilecek problemlerle ilgili yerinde detay üretilmesi,

B- İÇ MİMARİ PROJELER KAPSAMI

İç mekan tasarımı yapılacak ana mekanların, aşağıda listelenilenler olduğu düşünülerek;
– yönetim birimleri ve genel sekreter odası
– meclis salonu ve fuayesi
– restaurant ve teras kısmı
– giris-lobby
– konferans salonu ve fuayesi
– personel ve üye kafeterya alanı
– koridorlar ve merdivenler
– WC’ler
– ofis bölümlerinin hareketli mobilyaları (hazır sistemler) v.s. gibi mahallerin,

1. İç mimari tasarımın yapılıp, projelerin 3 boyutlu perspektif ve malzeme numuneleri ile desteklenerek sunulması.

2. Uygulama projeleri,
– İç mekan tefrişli planları
– İç mekan elektrik ve aydınlatma projeleri
– Asma tavan planları ve detayları
– İç duvar görünüşleri ve detayları
– Döşeme planları ve detayları
– Tüm hareketli ve sabit ahşap proje ve detaylarının hazırlanması

3. Tüm malzeme ve renk seçimlerinin yapılması
– Yer ve duvar kaplamaları (parke, taş, seramik, cam, duvar kağıdı, boya vs)
– Hazır mobilyalar,
– Aydınlatma elemanları,
– Aksesuarlar vs.

TÜM BUNLARA İLİŞKİN KEŞİF VE METRAJ ÖZETLERI ILE TEKNIK ŞARTNAMELERİN HAZIRLANMASI.

C- ONAYLI MİMARİ-STATİK-ELEKTRİK-MEKANİK PROJELERE İLAVE OLARAK İSTENEN PROJELER KAPSAMI

1- MİMARİ PROJELENDİRME İLE İLGİLİ
– Sistem ve montaj detaylarının hazırlanması (1/20, 1/5, 1/2 , 1/1)
– Metraj, keşif hazırlanması
– Tüm malzeme ve renk seçimlerinin yapılması,

2- STATİK ( BETONARME- ÇELİK ) PROJELENDİRME İLE İLGİLİ
– Çevre düzenleme esnasında gerekebilecek istinat yapılarının projelendirilmesi
– Keşif özeti ve metrajların hazırlanması

3- MEKANİK TESİSAT PROJELERİ İLE İLGİLİ
– Klima Tesisatı Projeleri
– Havalandırma Tesisatı Projeleri
– Keşif ve Metraj Özetleri ve Teknik Şartname

4- ELEKTRİK TESİSAT PROJELERİ İLE İLGİLİ
– Yangın İhbar Tesisatı Projeleri
– Seslendirme Tesisatı Projeleri
– Telefon Tesisatı Projeleri
– Kesintisiz Güç Tesisatı Projeleri
– CCTV Tesisatı Projeleri
– Data Tesisatı Projeleri
– Paratoner Tesisatı Projeleri
– Keşif ve Metraj Özetleri ve Teknik Şartname

5- ÇEVRE DÜZENLEME İLE İLGİLİ
– Çevre düzenleme ile ilgili peyzaj, saha düzenleme ve çevre yapıları projeleri
– Keşif ve Metraj Özetleri ile Teknik Şartname,

İhaleye,

1-GRİD MİMARLIK ADNAN YALÇINTAŞ
2-UĞUR TINAZ
3-KULE MİMARLIK LTD. ŞTİ.
4-ALTUNEL MİMARLIK REST. VE DANIŞMANLIK HİZ.
5-GG İÇ MİMARLIK GÖKNUR GÖK

Firmaları olarak 5 firma iştirak etmiş firmaların kapalı teklifleri hem teklif verenler, hem de inşaat komisyonu huzurunda açılmış, teklifler değerlendirmek üzere 20.09.2011 tarihli Yönetim Kurulun’da incelenmiş ve en düşük teklifi veren Uğur Tınaz’a işin verilmesine İç Mimari ve diğer detay projeleri için kendisine 45.000,00 TL. , Kontrollük ve Danışmanlık Hizmetleri içinde aylık 4.000,00 TL ödemesine karar verilmiştir.

Bilgilerinize sunarım. Saygılarımla.
Bülend Engin

Yorumlar...

    Henüz yorum yok...

Sizin Yorumunuz...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir