ÇTSO Tarihinde İlk Kez Aidat ve Hizmet Ücretlerinde İndirim Yaptı

13 Ocak 2014

Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası, Oda tarihinde ilk kez Aidat ve Hizmet Ücretleri Tarifesi’nde indirime gidilmesini kararlaştırdı. ÇTSO 2014 yılı itibarıyla, üyelerine sıklıkla kullandığı belgelerden, gazete tasdiklerinden alınan ücretleri kaldırırken, kayıt ücreti, yıllık aidat ve bazı belgelerin ücretlerinde de yüzde 25’e varan indirime gitti.

ÇTSO Yönetimi, Oda Kayıt Ücretlerinde, 2014 yılı itibarıyla yüzde 25’e varan indirim yaparken, yıllık aidat ücretlerinde de yine yüzde 24’e varan indirime gitti. Yıllık ücretlerde ortalama indirim oranı yüzde 13.3 olurken, yıllık aidatlarda ortalama yüzde 20.4 indirim yapıldı.

ÇTSO Genel Sekreteri Sema Sandal, Odanın giderlerini kısarak üye aidatlarıyla, hizmet ücretleri tarifesinde indirim yaptıklarını belirterek, “Yönetim Kurulumuz, üyelerimizin yoğunlukla kullandığı belgelerden alınan ücretleri kaldırdı. 2014 yılında bütçenin gelir kalemini oluşturan kayıt ücreti ile yıllık aidat tarifesinde ortalama yüzde 20 oranında indirim öngörülmüştür. Hizmet ücretleri tarifesinde ise;Oda kayıt belgeleri, ticaret sicil gazetesi tasdikleri, rayiç fiyatları onayı, beher tasdik ücreti,ticari kefalet onayları, imza onayları, mücbir sebep belgesi Oda ücreti, üye listeleri, kapasite raporu suret tasdiki, KOBİ onay formu tasdik harcı kalemlerinden alınan ücretler kaldırılmıştır” diye konuştu.

Oda Meclisi’nde de oybirliği ile onaylanan Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası, 2014 yılı kayıt ücreti, yıllık aidat tarifesinde yeni ücretler ve indirim oranı şöyle oluştu:

 

YILLIK AİDAT ÜCRETLERİ

Ücret (TL) Değişim (%)

1. DERECE           300         -21,05

2. DERECE           225         -21,05

3. DERECE           220         -18,52

4. DERECE           200         -20,00

5. DERECE           160         -23,81

6. DERECE           140         -24,32

7. DERECE           120         -14,29

 

KAYIT ÜCRETİ ÜCRETLERİ

Ücret TL Değişim (%)

1. DERECE           300         -25,00

2. DERECE           225         -22,41

3. DERECE           220         -16,98

4. DERECE           200         -4,76

5. DERECE           160         -13,51

6. DERECE           140         -6,67

7. DERECE           120         -4,00

 

İŞLEM ÜCRETLERİ

Ücret (TL) Değişim (%)

FATURA SURETLERİ        300         -25,00

RAYİÇ FİYATLARI ONAYI               0             -100,00

TİCARİ VE SINAİ EŞYA    45           0,00

BİLİRKİŞİ RAPOR ÜCRETİ (BÜYÜK İŞLETMELER)  300         -6,25

BİLİRKİŞİ RAPOR ÜCRETİ (KOBİ İŞLETMELER)      270         0,00

BİLİRKİŞİ RAPOR ÜCRETİ (KÜÇÜK İŞLETMELER) 90           0,00

RAPÖRTÖR ÜCRETİ (BÜYÜKİŞLETMELER)             0             -100,00

RAPORTÖR  ÜCRETİ (KOBİ İŞLETMELER)               0             -100,00

RAPORTÖR ÜCRETİ (KÜÇÜK İŞLETMELER)            0             -100,00

EKSPER ÜCRETİ (BÜYÜK İŞLETMELER)    250         25,00

EKSPER ÜCRETİ (KOBİ İŞLETMELERİ)       175         25,00

EKSPER ÜCRETİ (KÜÇÜK İŞLETMELER)    30           0,00

BEHER TASDİK ÜCRETİ   0             -100,00%

ŞİRKET KURULUŞU HİZMET ÜCRETİ        200         -23,08

ŞİRKET NEV’İ DEĞİŞİKLİĞİ ÜCRETİ           200         -23,08

ŞİRKET BÖLÜNME İŞLEMLERİ HİZMET ÜCRETİ    200         -23,08

YETKİ BELGESİ   100         0,00

KOOP GENEL KURUL TESCİLİ      165         0,00

ŞİRKET GENEL KURUL TESCİLİ    125         0,00

ORTAKLAR KURULU KARARI      110         0,00

TADİL TASARISI                110         0,00

UNVAN-İŞ DEĞİŞİKLİĞİ                110         0,00

ŞİRKET SERMAYE ARTTIRIMI      90           0,00

ŞİRKKET DEVİR İŞLEMLERİ           90           0,00

ŞİRKET BİRLEŞME ÜCRETLERİ     90           0,00

BANKA İŞLEMLERİ ÜCRETLERİ    300         20,00

TİCARİ KEFALET ONAYLARI         0             -100,00

TAHSİS VE SARFİYAT BELGELERİ               200         -23,08

BİLİRKİŞİ ÜCRETİ              125         0,00

KALİYE YETERLİLİK VE NUMUNE ÜCRETLERİ        150         -9,09

YERLİ MALI BELGESİ       TOBB

HAKİKİ ŞAHIS (İMZA ONAYI)      0             -100,00

HÜKMİ ŞAHIS (İMZA ONAYI)     0             -100,00

ODA MENSUPLARINA AİT KAYIT VE SİCİL SURETLERİ VE ÜYE KİMLİKLERİ              0             -100,00

TİCARİ İTİBAR ŞAHADETNAMESİ OLMAYAN YAZILI VE SÖZLÜ CEVAP      0             -100,00

 

BELGELER                          

Ücret (TL) Değişim (%)

MÜCBİR SEBEP BELGELERİ          0             -100,00

TÜRKİYE TİCARET SİCİL GAZETESİ SURETİ (SAYFA)           0             -100,00

TİCARET SİCİLİ HİZMETLERİ         150         0,00

ÜYE LİSTELERİ (1 MESLEK GRUBU)           0             -100,00

SURET TASDİKLERİ (BEHER SAYFA İÇİN)                0             -100,00

KAPASİTE RAPORU SURET TASDİKİ         0             -100,00

MAL VE HİZMETLERİN AZAMİ FİYAT TARİFELERİ               50           -37,50

KOBİ ONAY FORMU TASDİK HARCI         0             -100,00

KAYDI OLMADIĞINA DAİR BELGE            15           50,00

TIR GEÇİŞ BELGESİ          10           0,00

Yorumlar...

    Henüz yorum yok...

Sizin Yorumunuz...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir