Defterdarlık’tan 2/B Arazilerinin Kullanıcılarına Satışı Hakkında Bilgilendirme

Defterdarlık’tan 2/B Arazilerinin Kullanıcılarına Satışı Hakkında Bilgilendirme
26 Nisan 2014

Çanakkale Defterdarlığı’nın 2/B arazilerinin kullanıcılara satışı hakkındaki yazılı bir basın açıklamasında bulundu. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Bilindiği üzere; 6831 sayılı Orman Kanununun 2/B maddesi gereğince Hazine adına orman sınırları dışına çıkarılan taşınmazların değerlendirilmesine yönelik hükümlerin de yer aldığı 6292 sayılı Kanun kapsamında söz konusu taşınmazların satış işlemleri yürütülmektedir.
– 01/03/2014 tarihli ve 28928 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6527 sayılı Kanunla 6292 sayılı Kanuna ‘Geçici Madde 2’ eklenerek bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih (01/03/2014) itibariyle 6292 sayılı Kanun kapsamında satın alma başvurusunu yapmayanlar İle yapılan tebligata rağmen taşınmaz bedelini (ya da peşinat bedelini) ödemeyenlere altı ay süre verilmiştir.
– Yapılan düzenlemeye göre, başvuru ve ödeme yapmak isteyenlerin satış bedelleri tüketici fiyatları endeksi aylık değişim oranları toplamında artırılarak hesaplanacaktır.
6527 sayılı Kanun uygulanırken aşağıda belirtildiği şekilde işlem yapılacaktır,
– Daha önce satın alma başvurusu yapmayanların 6292 sayılı Kanunun 6’ncı maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilen süresinin son gününü izleyen üç aylık sürenin bittiği günden 6527 sayılı Kanuna göre ödeme yapmak amacıyla idareye başvurulduğu güne kadar geçecek süre için (her ay) tüketici fiyatları endeksi aylık değişim oranları toplamında artırılarak satış bedeli hesaplanacaktır.
– 6292 sayılı Kanun kapsamında daha önce kendilerine yapılan tebligata rağmen süresi içerisinde ödeme yapmayıp 6527 sayılı Kanun kapsamında ödeme yapmak isteyenlerin, ödeme süresinin son gününü izleyen günden ödeme yapmak amacıyla idareye başvurulduğu güne kadar geçecek süre için (her ay) tüketici fiyatları endeksi aylık değişim oranları toplamında artırılarak satış bedeli hesaplanacaktır.
– Bu sebeple erken ödeme yapanlar, tüketici fiyatları endeksi aylık değişim oranları artışlarından daha az etkilenecektir.
– Diğer taraftan, 6527 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibariyle (1 Mart 2014) satın alma başvurusu süresi dolmayanlar ile ödeme süresi sona ermeyenlere ilave süre verilmediğinden, bu nitelikteki başvuruların ve ödemelerin zamanında yapılması hususuna dikkat edilmesi gerekmektedir.
– Ayrıca, 6292 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin onuncu fıkrasında yer alan; “Hak sahibi olunmasında kanuni halefiyet, hak sahibinin veya mirasçılarının bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra noter tarafından düzenlenecek muvafakatname vermeleri hâlinde ise akdîhalefiyet hükümleri geçerlidir.” şeklindeki hüküm 6527 sayılı Kanundan yararlanacak olanları da kapsamaktadır.
– Ayrıntılı bilgi için ilgili Defterdarlık veya Malmüdürlüğüne başvurulması gerekmektedir.”

Yorumlar...

    Henüz yorum yok...

Sizin Yorumunuz...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir