Dişhekimleri Odası’ndan ‘Tıpta Uzmanlık Yönetmeliği’ ile İlgili Basın Açıklaması

Dişhekimleri Odası’ndan ‘Tıpta Uzmanlık Yönetmeliği’ ile İlgili Basın Açıklaması
23 Temmuz 2009

Çanakkale Dişhekimleri Odası, 18 Temmuz 2009 tarih ve 27292 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Tıpta ve Dişhekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği” ile ilgili olarak oda merkezinde bir basın açıklaması düzenledi.

Çanakkale Dişhekimleri Odası adına Oda Başkanı Dt. Aşkın Şimşek’in okuduğu basın açıklamasında dişhekimliğinde uzmanlık konusunda birbiri ardına olumsuz gelişmelerin yaşandığı belirtildi.

Tıpta Uzmanlık Kurulu tarafından hazırlanan ve dişhekimliğinin 6 dalında uzmanlık öngören Tıpta Uzmanlık Yönetmeliği’nin, Türk Dişhekimleri Birliği görüşleri dikkate alınmadan hazırlandığı belirtilen basın açıklamasında bu durumun demokratik hukuk devleti ve bilimsel gerçeklerle örtüşmediği; ülkemizde diş ve çevre dokularını ilgilendiren sorunların çok yaygın olduğu ve bu sorunun iyi yetişmiş dişhekimleri ile çözülmesi gerektiği fakat sözkonusu yönetmeliğin tersi bir yaklaşımla, bu alanda uzmanlaşmayı körüklediği vurgulandı.

Türk Dişhekimleri Birliği Genel Başkanı, Genel Sekreteri ve 10 oda başkanının da içinde bulunduğu bir heyetin Sağlık Bakanı Recep Akdağ’ı ziyaret ettiği ve konu hakkında görüşlerini aktardıklarını söyleyen Dt. Aşkın Şimşek, Sağlık Bakanı’nın farklı düşündüğünü belirtmiş olmakla birlikte, yönetmeliğin dişhekimliğinde iki dalda uzmanlık şeklinde çıkarılacağını, ancak konunun tarafları olan Sağlık Bakanlığı, Türk Dişhekimleri Birliği ve Bilimsel Dernek temsilcilerinden oluşan bir kurulun ülkemizin gerçek uzman ihtiyacını tespit etmek ve diğer dalların durumu için 3 ay içinde çalışmasını tamamladıktan sonra vereceği rapor doğrultusunda Yönetmeliğin ilgili hükmünün yeniden düzenlenebileceğini açıkladığını fakat bu görüşmeden bir hafta sonra Yönetmeliğin Bakanlar Kurulu’na, ardından da Cumhurbaşkanlığı’na gönderilmiş olduğunu öğendiklerini belirtti..

Yorumlar...

    Henüz yorum yok...

Sizin Yorumunuz...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir