Doğalgaz Tüketiminin Analizi Yapıldı

Doğalgaz Tüketiminin Analizi Yapıldı
19 Temmuz 2009

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Biga – Meslek Yüksekokulu kendi kazan dairesinde “Doğalgaz tüketimi”nin ekonomik analizini yaptı.

Biga Meslek Yüksekokulu; Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi?ne bağlı olarak, 11?i örgün öğretim, 4?ü ikinci öğretim olmak üzere toplam 15 programda 1053 öğrenciye mesleki eğitim verilen önemli bir kurumdur.

Yüksekokul kampüs alanı içerisinde; Dericilik, Seracılık ve Süt Ürünleri Programlarına ait atölyelerin haricinde ?Otomotiv, Elektrik, Mobilya Dekorasyon Programı atölyeleri, laboratuarlar, derslikler ve idari bölümleri? içeren herbiri 4 katlı iki adet ana bina bulunmaktadır.

?Toplam ısıtma alanı yaklaşık 7700 metrekare olan? A ve B Blok olarak adlandırılan bu binaların ısıtılmasında kullanıma geçildikleri 1996 – 1997 eğitim döneminden itibaren, 13 Aralık 2008 tarihine kadar kalorifer yakıtı (4 nolu Fuel-oil) kullanılmıştır. B Blokta bulunan (Siteler tarafındaki bina) kazan dairesinde, yapılan dönüşüm çalışmaları ile fuel-oil kazanları iptal edilmiş yerlerine 2 adet 500.000 kcal/h kapasiteli doğalgaz kalorifer kazanı monte edilmiştir.

?Haziran 2009 birim fiyatı yaklaşık 0,63 TL? olan doğalgazın 13 Aralık 2008 – 15 Mayıs 2009 arasındaki ortalama birim fiyatı 0.96 TL olarak gerçekleşmiştir. (4 adet doğalgaz fatura bilgisi) Yüksekokulun ısıtılmasında geçmişte olduğu gibi, kalorifer yakıtı (4 nolu fuel-oil) kullanılmış olsaydı kg başına 1.26 TL ödenecekti. (Son ihale alım fiyatı)

Yukarıda birim fiyatları belirtilen doğalgaz ve kalorifer yakıtının Yüksekokul?un ısıtılmasında ?birim miktar? tüketilmeleri sonucu elde edilecek olan 1000 kilokalori (kcal) birim enerji maliyetleri aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Yakıt Maliyeti = Yakıtın Birim Fiyatı ´ 1000 kcal / Yakıtın Alt Isıl Değeri ´ Isıl verim

Tablodan da görüldüğü gibi; 1000 kcal birim enerji elde ediminde doğalgazın maliyeti 0.1293 TL, kalorifer yakıtının ise 0.1624 TL?dir. Buna göre, ısınmada doğalgaz tercih edilerek yaklaşık % 26 ekonomik kazanç sağlanmıştır.

13 Aralık 2008 – 15 Mayıs 2009 döneminde, doğalgaz yakılarak sağlanan ısınmanın fatura maliyeti yaklaşık 23.000 TL olup, bu bedel ile elde edilen enerjiye, eşdeğer enerjinin sağlanabilmesi için ise yaklaşık 29.000 TL?lik kalorifer yakıtının tüketilmesi gerekmektedir

Yukarıda kısaca detayı verilen hesaplamalarda görüldüğü gibi; kazanların ?gün ve saat olarak? çalışma değerleri ile meteorolojik koşullar dikkate alınmamıştır. Doğalgazın ?yaklaşık 5 aylık döneme ait? fatura verileri ile kalorifer yakıtının ?son ihale? alım fiyatından yola çıkılarak, doğalgaz ve kalorifer yakıtının birim enerji maliyetleri ve genel maliyetleri kıyaslanmıştır.

Doğalgaz; tüketimde sağladığı ekonomik kazancın yanısıra, kalorifer yakıtının neden olduğu hava kirliliğinin önüne geçmiş; bu durum bölgenin daha temiz ve yaşanabilir olmasında olumlu katkılar sağlamıştır.

[Haber ve Fotoğraf Kaynağı: Bigahaber]

Yorumlar...

    Henüz yorum yok...

Sizin Yorumunuz...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir