“Doğu Türkistan’da Yaşananlar Hak İhlalidir!”

“Doğu Türkistan’da Yaşananlar Hak İhlalidir!”
01 Temmuz 2015

Çanakkale Baro Başkanı Av. Bülent Şarlan, Doğu Türkistan’da yaşayan Uygur Türklerine yönelik yapılan insanlık dışı şiddette karşı Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi’ne talep ve kınama yazısı yazdı.

Çanakkale Baro Başkanı Şarlan’ın gönderdiği talep ve kınama yazısında şu ifadelere yer verildi:

“Çin Halk Cumhuriyeti tarafından, Doğu Türkistan bölgesinde uzun yıllardan beri asimilasyona tabi tutulan Uygur Türklerine yönelik sistematik baskı ve şiddet artarak devam etmektedir.
İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi ile insanlık onurunun bir parçası olarak kabul edilen ilkelere göre, herkes düşünce ve inanç özgürlüğüne sahiptir, Doğu Türkistan da yaşananlar ihtilafsız Hak İhlalidir.
Çin Devleti hakimiyetinde bulunan Doğu Türkistan yaşananlar de ilgili hak ihlallerini tespiti ile bu aşağıda belirtmiş olduğumuz konularda hak ihlallerinin araştırılıp, rapor hazırlanmasını talep ederiz.
Doğu Türkistan’da yaşayan Müslüman Türklerin; düşünce, ifade ve din hürriyeti, barışçı örgüt kurma hakkı, toplanma hakkı, siyasi haklar, kanun önünde eşitlik hakkı, azınlık hakları, eğitim hakkı, çalışma hakkı, mülkiyet hakkı, seyahat hakkı ve serbest seçimlere katılma hakkı ile adalet, haysiyet ve ünü koruma, göç ve iltica gibi hakları kullanmalarının mümkün olmadığının incelenerek raporlanmasına,
Doğu Türkistan’da devlet memurlarının, işçilerin ve öğrencilerin ibadet yerlerine gitmeleri ve ibadetle meşgul olmalarının yasaklandığı, ibadet yaptığı tespit edilen kişilerin işten ve okuldan atıldığı, Ramazan ayında oruç tutmanın yasaklandığı, oruç tutan Müslüman Uygur Türklerinin fişlendiği, cezalandırıldığı, bu kişilerin keyfi alarak gözetim altına alındığı ya da para cezalarına çarptırıldığı, dinî eğitim almak isteyenlerin herhangi bir şekilde gidebileceği bir eğitim kurumu bulunmadığı, camilerde ise dini değerler yerine devlet yasalarının tebliğ edildiği, evlerinde dini kitap bulundurmanın bir suç unsuru olarak kabul edildiği, kitaplara el konulduğu, cezalar verildiği, ibadet anlamına gelebilecek pek çok davranışın yasaklandığı, camilerin kapatıldığı yönündeki ihbar edilen vakıaların araştırılması gerekmektedir.
Diğer taraftan Doğu Türkistan’da kimsenin yaşam güvencesi ve hukuk güvencesinin ortadan kalktığı, keyfi tutuklama ve cezalandırılmanın yapıldığı, tutukluların geride kalan çocukken ve ailelerine yardım etmenin suç sayıldığı, yine en fazla iki, nadiren üç çocuk doğurmalarına müsaade edilen Doğu Türkistanlı kadınların, plan dışında hamile kaldıklarında hamileliklerinin son günleri dahi olsa mecbur kürtaja tabi tutuldukları, nüfus planlaması çocukların gizli olarak dünyaya getirilmesi haliııde ise ailelere çok yüksek maddi cezaların verildiği, doğum yapan kadının veya eşinin memur olması halinde görevine son verildiği yönündeki ihbar edilen hak ihlallerinin araştırılmasını talep ederiz.
Tüm dünyanın gözü önünde sırf Müslüman ve Türk olmaları nedeniyle inançlarını yaşamak isteyen 28 Doğu Türkistanlı Türk acımasızca katledilmiştir. Çin Devleti dünya kamuoyuna yaptığı açıklamalarda bu kişilerin güvenlik güçlerine silahla saldırdığı iddiasında bulunmasına rağmen herhangi bir şekilde görüntü kaydı ya da delil paylaşmamıştır. Bu haliyle, dini inançlarını yaşamak arzusunda bulunan masum 28 insanın inançları uğruna katledildikleri, hak ihlalinin mağduru oldukları ortadadır.
BM Genel Kurulu tarafından 15 Mart 2006’da alınan A/60/251 sayılı kararla kurulan Konseyinizin hiç şüphesiz dünya milletleri arasında saygınlık ve güvenilirliğinin etkinleştirilmesi bakımından başvurunuzu objektif biçimde değerlendirerek incelemelerde bulunacağından kuşkumuz bulunmamaktadır.
Bu vesile ile talebimin kabul edilerek Çin Halk Cumhuriyet Doğu Türkistan Bölgesinde yaşanan insan hak ihlallerinin raporlanarak Kurucu Genel Kurul iradesine uygun olarak, insan haklarının geliştirilmesi ve korunması alanında tavsiyelerde bulunulması ve hak ihlallerinin karar altına alınmasını talep eder, kurum olarak konunun takipçisi olacağımızın bilinmesini isteriz.
Gereğini saygılarımızla rica ederiz.”

Yorumlar...

    Henüz yorum yok...

Sizin Yorumunuz...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir