“Dünya Algılamamız E-Her Şey Olarak Kurgulanmaya Başladı”

“Dünya Algılamamız E-Her Şey Olarak Kurgulanmaya Başladı”
23 Mayıs 2014

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde “Dijital Gerçeklik: Sosyal Medya, Kültürün Yeniden İnşası mı?” başlıklı seminer düzenlendi.

Seminerde konuşan Yrd. Doç. Dr. Ali Şahin Örnek, 2000’lerin sanal ağların iletişimde çığır açtığı bir dönem olduğunu belirterek, artık sosyal vakaların mecrasının değiştiğini ve dünya algılamamızın e-her şey olarak kurgulanmaya başladığını söyledi.

Dünyada yazının, kitabın, matbaanın ve internetin bulunmasıyla dört temel bilgi devrimi yaşandığını hatırlatan Örnek, günümüz dünyasında İnternet teknolojisi kullanımı açısından da dört kuşak tanımlandığını belirterek şunları söyledi:

“Yüzde 7’lik bir kesimi oluşturan 70 yaş üstü grup sessizler olarak tanımlanıyor. 50-70 yaş arası ise yüzde 19’luk bir orana sahip ve teknolojiye uzaklar. 35-50 yaş arası kesim X kuşağı olarak adlandırılıyor ve nüfusun yüzde 22’sini oluşturuyor. Bu kuşak aynı zamanda transistörlü radyodan bilgisayara geçiş yapan kuşak. Y kuşağı 15-30 yaş arası gençlerden oluşuyor ve 27 milyon sayıyla yüzde 35 çoğunluktan oluşuyor. Bu kesim sosyal medyayı etkin biçimde kullanıyor. 2000 ve sonrası doğumlular ise Z kuşağını oluşturuyor. Yüzde 17’lik bir kesimi oluşturan bu gençlerin en büyüğü şu an 15 yaşında. Bu grup internetin içine doğdu, mobil teknolojiyle büyüyor. Bu gruptaki gençler aynı zamanda geleceğin müşterileri.”

Örnek, gelecek nesilleri ise Z+ olarak tanımlayarak, geleceğin gençlerinin daha çabuk tüketen, kolay beğenemeyen, daha bireyselci, aşırı doyumsuz, dediğim dedik, tezcanlı ve kural tanımaz özellikler taşıyacağına dikkat çekti.

Yorumlar...

    Henüz yorum yok...

Sizin Yorumunuz...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir