“Dünya ve Ülkemiz Ormanlarına Bakış” Konulu Konferans Gerçekleşti

05 Nisan 2013

Çanakkale Orman İşletme Müdürlüğü ile ÇOMÜ Eğitim Fakültesi Coğrafya Eğitimi Anabilim Dalı işbirliğinde düzenlenen “Dünya ve Ülkemiz Ormanlarına Bakış” adlı konferans gerçekleştirildi. Ortaöğretim Sosyal Alanlar Eğitimi Bölümü Coğrafya Eğitimi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Okan Yaşar ilk sözü alarak;

“Bilindiği gibi yaşanabilir çevrenin en önemli bileşenlerinden biri de ağaç ve ormandır. Ortak geleceğimiz için yapacağımız en önemli çalışmaların başında fidan dikmek ve orman tesis etmek olmalıdır. Dünyanın yenilenebilir doğal kaynaklarından biri olan ormanlara gerekli önemin verilmediğini gören Avrupa Tarım Federasyonu (CEA); Kuzey yarım küresinde ilkbaharın, Güney yarım küresinde de sonbaharın başlangıcı olan 21 Mart gününü “Ormancılık günü” olarak kabul etmiş ve Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) kanalı ile bunun dünya ülkelerine tavsiye edilmesini sağlamıştır. 1971 yılından bu yana dünyada ve 1975 yılından bu yana ülkemizde 21 Mart, “Dünya Ormancılık Günü”, 21 Mart’ı içerisine alan hafta da “Orman Haftası” olarak kutlanmaktadır. Bu konferansı da orman haftasının bir uzantısı olarak görmekteyiz. Dünya’da ormanların giderek daralması ve sonuçları üzerinde duran Prof. Dr. Okan Yaşar; “Ülkemizde kişi başına 0.15 hektar verimli orman düşerken, bu miktar Avrupa’da 0.26 hektar, ABD’de 0.78 ve dünyada ortalama 0.64 hektardır. Ülkemizde 1970’lerden itibaren toprak erozyonu, yangınlar, zararlılarla etkin mücadele, biyolojik çeşitliliğin korunması ve ağaçlandırmalar yoluyla ormanları tekrar kazanma süreci başlamıştır. Ülkemiz orman varlığını artıran az sayıdaki ülkelerden biridir. 1972’de 20.2 milyon hektar olan alanımız, 2012 yılı sonunda 21.7 milyon hektara ulaşmıştır. Türkiye son beş yılda dünyada en fazla ağaçlandırma yapan üç ülkeden biri olmuştur”

dedi.

Çanakkale Orman İşletme Müdürlüğü’nden Başmühendis Osman Bayır ise;

“Dünya, ülkemiz ve Çanakkale İli ormanlarının mevcut durumuna ilişkin istatistiksel analiz yaparak, ülkemiz orman varlığında geçmişten günümüze küçülmenin nedenleri, 1970 yılından günümüze orman varlığındaki artışın geldiği nokta, ormanlarımızın verimliliği, ormanların fonksiyonları, orman zararlıları ve mücadele, biyolojik mücadelenin önemi, orman yangınları ve nedenleri ile yangınlara yönelik hızlı ve etkin müdahale çalışmaları ve ülkemizde örnek ağaçlandırma çalışmaları konularında görsellerle desteklenen bir konuşma yaptı. Konferans ardından öğretim elemanı ve öğrencilerden gelen soruları cevaplandırdı. Başmühendis Osman Bayır; “Ülkemizdeki orman yangınlarının % 85’i insan kaynaklıdır. Bu oranın düşmesi; teşkilatımızın yaptığı çalışmalar yanında ormanlarımıza olan ilgi ve sevginin artmasıyla mümkündür.”

dedi.

Konferans, Başmühendis Osman Bayır ile Orman Mühendisi Sibel Kemerli’ye verilen teşekkür belgeleri ile sona erdi.

[comu.edu.tr]

Filtreler:
Yorumlar...

    Henüz yorum yok...

Sizin Yorumunuz...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir