Eski Küçük Sanayi Alanı Projesi İçin Mimarlara Çağrı…

Eski Küçük Sanayi Alanı Projesi İçin Mimarlara Çağrı…
27 Eylül 2014

Çanakkale Belediyesi İsmetpaşa Mahallesi Cuma Pazarı karşısında bulunan “Eski Küçük Sanayi Alanı” yenileme çalışmalarının sürdüğünü duyurarak, kentteki mimarlara proje çağrısında bulundu. Projelerin teslimi 24 Aralık 2014 saat 17:00’a kadar Çanakkale Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ne yapılacak.

Çanakkale Belediyesi “Eski Küçük Sanayi Alanı” içinde bulunan yenileme projesi kapsamında ilk olarak 32L-4E pafta, 1366 ada, 1-2-3-4-5-6 parselde kayıtlı tamamı 3956,57 m2 olan, blok nizam 6 kat yapılanma koşuluna sahip yapı adasında çalışmalara başlayacak. Bu adada mülkiyet Belediye + özel mülkiyet olarak dağılım göstermektedir.

Yapı adasının bütününde hak sahiplerinin tamamı ile bir dizi görüşmeler yapılarak çalışmalara başlandı. Yapılan görüşmeler sonucunda Çanakkale Belediyesi önderliğinde, kontrolünde ve sorumluluğunda çalışmanın sürdürülmesine oy birliği ile karar verildi. Hak sahipleri ile çeşitli toplantılar yapıldığını belirten Çanakkale Belediyesi; “Hak sahipleri ile yapılan toplantılar sırasında yapı adasındaki mevcut haklarını ne şekilde kullanmak istedikleri kendilerine sorulmuş ve bu yöndeki talepleri alınmıştır. Alınan talepler sonrasında alanın birden çok alternatifi kapsayan projelendirme çalışmalarına başlanması hedeflenmektedir.
Projelendirme çalışmalarının detaylı mimari avan projeler olarak sonuçlanması ve gelecek alternatif projeler arasında bu bölgede yaşayan hak sahipleri ile birlikte Belediyemizce bir seçim yapılması planlanmaktadır”
açıklamasında bulundu.

ÖNCELİK ÇANAKKALELİ MİMARLARIN
Proje değerlendirme sürecinde Çanakkale’de bulunan mimarlara öncelik tanınacağını belirten Çanakkale Belediyesi’nin açıklamasında şu ifadelere yer verildi;

“Özellikle; kent merkezimizde, bulunduğu konum itibariyle örnek oluşturacak bir noktada bulunması da dikkate alınarak projelerin öncelikle kentimiz mimarlarınca hazırlanması Belediyemizce tercih edilmektedir. Amacımız, kültür, sanat, bilim değerlerini öne çıkaran; ekonomik işlevsel ve yenilikçi çözümlerin üretilmesini sağlayarak bunun uygulamaya dönüştürülmesidir.
Bu tercih doğrultusunda Çanakkale Mimarlar Odamız önderliğinde bir toplantı yapılarak konu mimarlarımızla da paylaşılmıştır. Mimarlarımızın ekip olarak ya da bireysel olarak proje hazırlamaları mümkündür. Alınacak projeler bir ön değerlendirme ile yaşayan hak sahiplerinin de onayına sunulacaktır. Ayrıca tüm projelerin sergilenerek kent halkıyla paylaşımı sağlanacak, hazırlanan projelerden ön elemeyi geçen 4 adet avan proje Belediyemizce satın alınacaktır. Projenin tercih edilmesi durumunda da bu avan projenin mimari, statik, mekanik, elektrik uygulama projelerinin belirtilen sürede hazırlanması istenecektir.
Çanakkale Belediyesi olarak yapmış olduğumuz çağrıya kentimiz mimarlarının ilgi duyarak katılımlarını beklemekteyiz. Proje alanına ilişkin bilgiler, istenenler teslim tarihi, yeri ve irtibata geçilecek kişiler aşağıda görülmektedir. İlgi ve katkılarınıza şimdiden teşekkür ediyoruz”

PROJELERİN TESLİM TARİHİ VE YERİ
24 Aralık 2014 saat 17:00’a kadar Çanakkale Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Kat: 4

İLETİŞİME GEÇİLECEK GÖREVLİLER
Meral Harput Mimar Tel : 444 17 17 (Dahili :1121)
Mustafa Kemal Albayrak Şehir Plancısı Tel : 444 17 17 (Dahili : 1175)

VERİLECEK BELGELER
İhtiyaç programı-1/1000 imar planı -1/500 alanı ve yakın çevresini gösteren plan -1/500 hali hazır harita-Yarışma alanı ve yakın çevresini tanıtan fotoğraflar-Arsanın geoteknik bilgileri

İSTENENLER
1/500 vaziyet planı ve en az 2 kesit 1/200 tefrişli kat planları ve kesitler1/200 görünüşler Perspektifler
Projenin sunum ve teslim formatı: Mimari açıklama raporu

Yorumlar...

    Henüz yorum yok...

Sizin Yorumunuz...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir