Folklorcular Çanakkale’de toplanıyor

Folklorcular Çanakkale’de toplanıyor
07 Kasım 2018
ÇOMÜ Troya Kültür Merkezi
Çalıştay

ÇOMÜ Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr.Mehmet Ali Yolcu tarafından yürütülen “Toplumsal Cinsiyetin İnşası ve Kadın Folkloru Balıkesir Örneği” adlı TÜBİTAK Projesi kapsamında, ÇOMÜ ev sahipliğinde “Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Folkloru” konulu Çalıştay 7 Kasım 2018 Çarşamba günü ÇOMÜ Troya Kültür Merkezinde yapılacak.

Çalıştay’la ilgili olarak proje yürütücüsü Doç. Dr. Mehmet Ali Yolcu basın mensuplarına yaptığı açıklamasında; “2017 yılında TÜBİTAK tarafından kabul edilerek yürütülmeye başlanan “Toplumsal Cinsiyetin İnşası ve Kadın Folkloru Balıkesir Örneği” isimli projede “kadının cinsiyet kimliğiyle ilişkili folklor ögelerinin toplumsal cinsiyet olgusunun inşasındaki rolünü belirlemek ve cinsiyetle ilişkili kod ve örüntülerin toplumun yapısal işleyişine etkisini çeşitli disiplinlerin bakış açılarıyla elde edilen verilerle saptamak” amaçlanmış ve bu doğrultuda, Balıkesir kent merkezi, ilçe ve köylerinde yaklaşık 56 yerleşim yeri ve çoğunluğu kadın olmak üzere yaklaşık 350 kaynak kişiye ulaşılarak kültürel kimliğin oluşumunda kadının rolü bağlamlı mülakat,katılımlı gözlem ve derleme faaliyetleri gerçekleştirilmiştir.Bu projenin en önemli çıktılarından biri olarak da alanında uzman akademisyenler ve kadın sivil toplum kuruluşları temsilcilerinden oluşan 16 davetli katılımcıyla, Toplumsal Cinsiyet Tartışmaları,Toplumsal Cinsiyetin İnşası ve Halk Kültürü, Toplumsal Cinsiyet ve Kültür İlişkisi ve Kadın Folkloru konularını tartışmak üzere 7 Kasım 2018 Çarşamba günü ÇOMÜ Troya Kültür Merkezinde 4 oturumdan oluşan bir çalıştay düzenlenecektir. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi başta olmak üzere, Marmara, Karadeniz Teknik, Eskişehir Osmangazi, Bandırma Onyedi Eylül, Balıkesir, Ankara Hacı Bayram Veli ve Uşak gibi üniversitelerden gelecek katılımcılarla zengin bir içerikle gerçekleşmesi planlanan çalıştayımıza tüm ilgilileri davet etmenin kıvancını yaşıyoruz. Bu anlamda, başta ev sahipliği yapan Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörlüğü olmak üzere, Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’ne ve çalıştaya destek veren tüm katılımcılara şükranlarımızı sunuyoruz” dedi.

Yorumlar...

    Henüz yorum yok...

Sizin Yorumunuz...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir