G20’nin sivil toplum lideri, Okyay oldu

05 Haziran 2015

Türkiye’nin 2015 dönem başkanlığını üstlendiği G20’nin altı resmi katılım grubundan biri olan ve sürecin STK liderliğini yürüten Civil Society 20’nin (C20) Başkanlığına Kale Grubu Başkanı Zeynep Bodur Okyay getirildi.
G20 Türkiye Başkanlığı’nın Koordinatörü olan Başbakan Yardımcısı Ali Babacan’dan gelen mektupla görevine başlayan Zeynep Bodur Okyay, “Daha kapsayıcı ve daha sürdürülebilir bir dünya için sivil toplum kuruluşlarının görüş ve önerilerini küresel ölçekte toplayıp, sonbaharda yapılacak G20 Zirvesi’nde deklare etmeyi amaçlıyoruz” dedi. G20 global ağında STK’ların küresel ölçekte liderliğini yapan C20 başkanlığının kendisi için onur verici bir görev olduğunu belirten Zeynep Bodur Okyay, “TOBB, İSO, İKV, DEİK, TÜSİAD, GİF, TEV gibi çok önemli sivil toplum kuruluşlarında aldığım sorumluluğun C20 Başkanlığı ile bir başka boyuta geçmiş olması, üzerimdeki sorumluluğu biraz daha artırdı” diye konuştu.
Zeynep Bodur Okyay’ın Başkanlığa atanmasının ardından C20’nin resmi pozisyonu da resmen teyit edilmiş oldu. Sekretaryası, Zeynep Bodur Okyay’ın Başkan Yardımcısı olduğu İKV ve küresel bir STK olan Oxfam tarafından yürütülen C20’nin Yürütme Kurulu; Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı (TÜSEV), İktisadi Kalkınma Vakfı (İKV), Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG), Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER), Oxfam International, Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV), Uluslararası Şeffaflık Derneği, Türkiye Avrupa Vakfı (TAV), Habitat Kalkınma ve Yönetişim Derneği, Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı (KEDV), WWF Türkiye ve Türkiye Sakatlar Konfederasyonu’ndan oluştu. Türkiye Erozyonla Mücadele Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı (TEMA) ve Anne Çocuk Vakfı (AÇEV) ise gözlemci üye olarak C20 Türkiye Yürütme Kurulu bünyesinde tanındı.

C20’nin dört önemli çalışma konusu

Sivil toplum örgütlerinin dünyanın karşı karşıya kaldığı sorunlar hakkında G20 ülkeleriyle diyalog kurması için oluşan bir platform olan C20, sivil toplumu bir araya getirerek G20 süreçlerini etkilemeyi amaçlıyor. C20 Yürütme Kurulu, sivil toplum kuruluşlarının vermek istediği mesajı daha etkin bir şekilde G20 karar vericilerine iletmeleri için bir arayüz görevi üstleniyor. Bunu da ortak öncelikler ve politika tavsiyelerini belirlemek amacıyla ulusal ve uluslararası kuruluşlarla çalışarak gerçekleştiriyor.
Bu kapsamda C20’nin 2015 öncelikleri, küresel ölçekte yapılan bir anketle belirlendi. C20’nin dört temel çalışma konusu şu başlıklardan oluştu:

Yönetişim (yolsuzlukla mücadele ve vergi adaleti)
Kapsayıcı büyüme (istihdam ve temel sosyal hizmetlere erişim)
Cinsiyet eşitliği (kadın istihdamı ve sosyal güvenceye erişim)
Sürdürülebilirlik (yenilenebilir enerji ve erişim)

G20 katılım grupları hakkında

G20’nin altında altı resmi katılım grubu bulunuyor. C20 ile eş pozisyonda kümelenen bu gruplar; iş dünyasını temsil eden Business 20 (B20), düşünce kuruluşlarını temsil eden Think 20 (T20), emek gruplarını temsil eden Labour 20 (L20), gençlik gruplarını temsil eden Young People 20 (Y20) ve kadını temsilen bu yıl ilk kez tesis edilen Woman 20 (W20) gruplarından oluşuyor.

Yorumlar...

    Henüz yorum yok...

Sizin Yorumunuz...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir