Gelibolu Belediye Başkanı Özacar’dan Milletvekili Kaşdemir’in İddialarına Yanıt

Gelibolu Belediye Başkanı Özacar’dan Milletvekili Kaşdemir’in İddialarına Yanıt
19 Eylül 2013

Gelibolu Belediye Başkanı M. Mustafa Özacar, Adalet ve Kalkınma Partisi Çanakkale Milletvekili İsmail Kaşdemir’in “Gelişmenin önündeki engel CHP belediyeciliği” sözleri ile Gelibolu Belediyesi’ni hedef alan iddialara makamında düzenlediği basın toplantısı ile cevap verdi. Gelibolu’ya yapılması düşünülen hiçbir yatırımı engellemelerinin asla söz konusu olmadığını vurgulayan Başkan Özacar, “Kaşdemir’in yerel yönetim olarak Gelibolu’da üniversiteye kan kusturduğu benzetmesi mesnetsiz bir iddiadır” dedi.

Belediye Başkanı Özacar, Kaşdemir’in Hamzakoy Uygulama oteli ile ilgili iddialarına şu yanıtı verdi:

“ÇOMÜ’ye bağlı Hamzakoy Uygulama oteli, bizler 2009 yılında göreve geldiğimizde faaliyetlerini sürdürmekte idi. Otel, ticari beklentilere cevap veremediği, rantabl olmadığı gerekçesi ile Sayın Rektör Sedat Laçiner’in göreve başlaması ile birlikte faaliyetini sonlandırmıştır. Sayın Laçiner, makamına yaptığımız ziyarette ‘Otel yeterince zarar ediyor, kapatmayı uygun gördük’ ifadesini kullanmıştır.
Gelibolu Meslek Yüksek Okulunda okumakta olan üniversiteli gençlerimizin eğitimine destek olmak amacıyla üniversitenin uygulama oteli olarak işletilen bu otelin, eğitim amacından çok ticari amaç gözetilerek işletilmek istenmesi neticesinde zarar ediyor gerekçesiyle kapatılmıştır. Sayın vekilimizin iddialarının aksine, bu otelin kapalı ve atıl durumdan kurtarılması için Gelibolu Belediye Başkanlığı ve Gelibolu Ticaret Sanayi Odası’nın öncülüğünde gösterilen tüm çabalar üniversite yönetiminden olumlu karşılık bulmamıştır.
09 Mayıs 2012 tarihinde GTSO (Gelibolu Ticaret ve Sanayi Odası) Başkanı İbrahim Özen ve genel sekreter Hüseyin Çakmak ile birlikte Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Rektörü Sayın Sedat Laçiner’e makamında yaptığımız ziyarette, otelin Gelibolulular tarafından kurulacak bir ticari işletme adına işletilmesi talep edilmiş,ancakkira bedeli olarak yüksek bir tutarın talep edilmesi nedeni ile bu girişimden vazgeçilmiştir. GTSO yöneticilerinden, ÇOMÜ yönetiminin GTSO’ndan, Hamzakoy Oteli’nin tamamının bir bütün olarak kiraya verileceğini, bununla ilgili olarak da, otelin yıllık kira rayicininistendiğini , bu talepden birkaç ay sonra daTicaret ve Sanayi Odası’na yine yazılı müracaat edilerek,otelin bulunduğubütün arsa ile birlikte üzerinde bulunan yapıların rayiç değerlerinin üniversite tarafından istendiğini öğrendik.
2011 yılında, oteli kiralamak adına rayiç bedel talebinde bulunan ÇOMÜ yönetiminin aksine Rektör Sayın Laçiner, 2012 yılının Nisan ayında basına yansıyan açıklamalarında ‘Bizim otel ile ilgili kira talebimiz yok. Kaldı ki bu otelin ruhsatı yok, burası arsa gözüküyor. Oturma ruhsatı olmayan yerde ben nasıl insan oturturum? Bir aksilik olursa bunun hesabını kim verecek?’ ifadeleriyle otelin vasfının gerçekte arsa olduğunu kamuoyu ile paylaşmıştır.
Sayın Kaşdemir, mesnetsiz iddialarla ‘Gelibolu’da neden üniversitenin otelini çürüttünüz?, O oteli belediye yaptıktan sonra üniversiteye 40 bin lira bedelle satmadı mı?’ derken şu gerçekleri çok iyi bilmelidir. Anılan otel, 1988 yılı sonunda bitirilmiş olup, 1994 yılının Şubat ayında ‘uygulama oteli’ olarak işletilmek üzere sembolik bir ücretlendirme ile belediyemiz tarafından üniversiteye kiraya verilmiştir. 1994 yılında yapılan mahalli idareler seçiminin ardından Gelibolu Belediyesi’ndeki yerel yönetim değişince ,mevcut anlaşma tek taraflı olarak iptal edilmiştir. 1996 yılında da, Gelibolu Belediyesi tüzel kişiliği adına kayıtlı mevcut taşınmazın tamamı, 27.06.1996 tarih 509 no’lu encümen kararı ve 30.09.1996 tarihli protokole istinaden,eski para birimi ile 20 milyar (şimdiki 20 bin lira) karşılığında, tapuda kayıtlı bulunan ‘arsa’ vasfı ile Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörlüğü’ne satılmıştır.
Otelin, üniversite tarafından satın alındığı tarihten bugüne kadar, vasfının arsadan binaya dönüştürülmesi ve bunun için yapılması gerekenler hususunda gayrimenkulün maliki bulunan üniversite yönetimi tarafından ciddi bir çalışma gösterilmemiştir. Buna rağmen, otelin gerçek hüviyetine bürünmesi amacıyla, 2012 yılının Temmuz ayında dönemin valisi Sayın Güngör Azim Tuna, Rektör Sayın Laçiner, aralarında Belediyemiz İmar Müdürlüğü yetkililerinin de bulunduğu bir heyet tarafından ziyaret edilerek, otel kompleksinin imar anlamında yasal hale getirilmesi için yapılması gereken işlemler ile ilgili ‘bilgi notu’ şeklinde bilgilendirilmiştir.
Bu girişimlerimizden sonra dahi kurumumuza, otelin imar anlamında eksikliklerinin giderilmesi amacıyla herhangi bir müracaatta bulunulmamıştır. Buna rağmen belediyemiz; otel binasının mevcut yapılanmanın korunması, buradan doğabilecek mağduriyetin giderilmesi amacıyla, 04.04.2013 tarih ve 38 no’lu meclis kararıyla otel lehine imar planı değişikliği, meclis toplantısında bulunan mevcut üyelerin oy birliği ile kabul edilmiştir.
Yukarıda izah ettiğim şekliyle, Sayın Kaşdemir’in Gelibolu Hamzakoy oteli ile ilgili basında yer alan beyanlarının, gerçekle ve bugüne kadar yaşananlarla uzaktan yakından ilgisi yoktur. Bizler göreve geldiğimizden bugüne kadar var olan değerlerimizi yaşatmak ve üzerlerine yenilerini eklemek için çalıştık. Otel, Gelibolu için gerekli olduğu kadar Gelibolu Meslek Yüksek Okulu içinde eğitime destek olması anlamında gerekli ve önemlidir. Sayın Kaşdemir’in öncelikle bu oteli kimlerin niçin kapattığını gerçek bilgilere dayanarak değerlendirmesini isterdik. Otelin bir an önce tekrar işletmeye açılması anlamında belediyemizin gösterdiği çabanın bir benzerini şehrimizdeki genel iktidarın temsilcileri ve üniversite yönetimigöstermiş olsaydı kanımca otel kapatılmaz, bugünfaaliyette olurdu.”

Gelibolu Belediye Başkanı M. Mustafa Özacar, ÇOMÜ’nün Gelibolu’da yapmayı planladığı yeni yüksekokul binası ile ilgili kendilerinin göreve geldiği 2009 yılına kadar herhangi bir girişim ve başvuruda bulunmadığına dikkat çekerek, yer konusunda üretilen spekülasyonlara şöyle yanıt verdi:

“Gelibolu’da yüksekokul macerası 1993 ve 1994 yılında Biga’dan sonra başlamıştır. O zaman ben belediye meclis üyesiydim. O tarihlerden sonra ilk ciddi girişim 2002 yılında gerçekleştirilmiştir. 2002 yılında Gelibolu Belediye Meclisi bir karar almış ve bu karar gereği Çamlık mevkiinde 18 bin 400 metrekarelik bir alanı Gelibolu Meslek Yüksek Okulu alanı olarak belirlemiştir. Daha sonraki yıllarda konu yine gündemden düşmüştür. Bizim göreve seçildiğimiz 2009 yılıyla birlikte, yüksekokulumuzun ayrı bir kampus alanında eğitim gerçekleştirmesi düşüncesi tarafımızdan tekrar Gelibolu gündemine taşınmıştır.
Göreve geldikten üç ay sonra zamanın Çanakkale Üniversitesi Rektörü Sayın Ali Akdemir, ziyaretimize geldiğinde ‘müjdeli bir haberle de geldim’ dedi. ‘Elimizde bir miktar paramız var. Okulun temelini atalım başlayalım’ dedi. Nereye atacaksınız temeli? diye sordum ve alanınız var mı? dedim. Rektör beyde ‘Evet var. Çamlık mevkiinde şu kadar yerimiz var’ dedi. Ben de İmar Müdürlüğümüzden bilgi istedim. Müdürlüğümüz, ‘böyle bir alan vardı, Ancak 26 Mart 2003 yılında Bayındırlık İskan Müdürlüğünce alınan planın iptal edildiğine dair bir yazı geldi ve yer iptal edildi’ dediler. Bu yazı Çanakkale Valiliği ve ÇOMÜ’ne de gönderilmiştir.
2009 yılında buranın üniversite alanı olduğu yönünde yine konuşmalar oldu. Ancak biz bunun böyle olmadığını söyledik. Rektör beyde şaşırdı ve böyle bir karar neden bizde yok dedi. Bu olay böyle açıklığa kavuşsa da arada yine bir boşluk doğdu. Biz de boş durmayarak, çeşitli girişimlerde bulunduk. Kampüs alanı olabilecek yerleri üniversite yönetimine sunmaya başladık. Bunlar arasında, Gelibolu girişindeki Karayolları Bölge Şefliği sahası, Sütlüce köyünde Tersane bölgesinde bulunan arazi ve son olarak da yıldırım kışla karşısındaki hava alanının olduğu bölgedeki alan.
Bu önerilerden sonra Sütlüce Köyünde tersane yanında bulunan arazi Belediye Meclisinin 07.07.2010 tarihli kararıyla üniversite kampus alanı prensip olarak belirlenmiştir.
Bu yerle ilgili üniversite yönetiminin herhangi bir tasarrufta bulunmaması üzerine; 2011 yılının Mart ayında Gelibolu Ticaret ve Sanayi Odası’nda düzenlenen, bizlerle birlikte Gelibolu Kaymakamı Sayın Namık Kemal Nazlı, GTSO yönetim kurulu, sivil toplum örgütü temsilcileri ve mecliste grubu bulunan siyasi partilerin ilçe başkanları katıldığı ‘üniversite istişare toplantısı’nda, öneride bulunduğumuz Eğritaş mevkiinde eski askeri havaalanının arazisinden 50 dönümünün 18 Mart Üniversitesi’ne tahsis edilmesi için 2. Kolordu Komutanlığı ile görüşülmesi konusunda ortak uzlaşı sağlanmıştır.
Üniversite tarafından da benimsenen ilçemiz Yazıcızade Mahallesi’nde Ada: 162, Parsel: 13’de bulunan 346 bin 330 m2 yüzölçümlü Maliye Hazinesi adına kayıtlı Milli Savunma Bakanlığı adına tahsisli taşınmazın, Çanakkale Valiliği (Defterdarlık) 01.06.2012 tarih ve 1027 sayılı yazısında belirtildiği şekilde 46 bin 330 metrekarelik kısmının,imar planı değişikliği yapılarak, ‘Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Kampüs Alanı’ olarak belediye meclisince, oturuma iştirak edenlerin oy birliği ile kabul edilmiştir.
Bizler doğru tavır ve davranışlardan ve şeffaflıktan yana olan kişileriz. Gelibolu Belediyesi’nin tüm bu çabalarına rağmen ÇOMÜ’nün yeni yatırım programında Gelibolu’ya yeni yüksek okulu ile ilgili bir tasarrufunun olmadığını öğrenince 04.10.2012 tarihinde yapılan meclis toplantımızda ÇOMÜ ile belirlenen alanda yeni okul binasının yapımını görüşmek üzere CHP, MHP ve Ak Parti’den ikişer meclis üyesinin katılımı ile bir komisyon görevlendirmesi yaptık. Bu komisyon benim başkanlığımda 09.10.2012 tarihinde ÇOMÜ Rektörü Sayın Sedat Laçiner’i ziyaret etmiştir. Bu ziyarette Sayın Laçiner, Çanakkale ilçelerine öğretim ünitesi tesisleri teminen Kalkınma Bakanlığı’na sundukları 42 adet proje içinde Gelibolu’nun da bulunduğunu, ancak Gelibolu’ya ilişkin projeye kaynak tahsisinin nasıl ve ne zaman yapılacağı konusunda bir bilgi sahibi olmadıklarını,bu konuda insiyatifin bakanlığa ait olduğunu ifade etmiştir.
Bende kendilerine Gelibolu Belediye Meclisinin ÇOMÜ’ye Gelibolu’da askeri havaalanı bölgesinde 46 dönümlük bir arazinin tahsis edildiğini, üniversitenin Gelibolu’ya yatırım yapması halinde bu yatırımın imkanlar dahilinde destekleneceğini belirttim. Bu süreçte yerel yönetim olarak sadece öğretim görevlilerinin barınması için GTSO ile birlikte 10 dairelik bir lojman binasının inşasının finanse edilebileceğini, ayrıca doğal olarak bölgenin altyapı çalışmalarına da öncelik verileceğini üniversite yönetimine ilettim.”

Açıklamasının son bölümünde Gelibolu Belediyesi olarak büyük hedeflerinin olduğunu vurgulayan Belediye Başkanı Özacar, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

“ÇOMÜ’ye bağlı Piri Reis Meslek Yüksek Okulu’nun şu anda kullandığı mevcut binası ile ilgili de hiçbir talebimiz olmamış, aksine eksikliklerin giderilmesinde olanaklar ölçüsünde yardımcı Göreve geldiğimiz günden bugüne kadar Sayın Kaşdemir’in iddialarının aksine ilçemizin değerlerine yenilerini eklemenin çabası içerisinde olduk. Kendimize büyük hedefler koyduk ve bu hedeflerimize ulaşmak için gece gündüz çalıştık, çalışmaya da devam edeceğiz. Bugüne kadar ilçemiz için iktidar partisinin dahi hayallerinde olmayan projeleri düşündük. Bunların bir kısmını hayata geçirdik, bir kısmına başladık, bir kısmında ise bize yöneltilen suçlamaların aksine iktidar temsilcilerince engellendik.
Sayın Kaşdemir’e sormak istiyorum. Yıllardır belediyemiz tarafından işletilen iskelenin tekrar kurumumuza verilmesini istedik, verdiniz de biz mi almadık? Belediye hizmet birimleri ile ilgili yeri belediyemiz adına istedik, verdiniz de biz mi yapmadık? Sahil düzenleme projesi içerisinde yer alan, daha önce gündüz bakım evi olarak kullanılan binayı istedik, verdiniz de biz mi almadık? Kapalı pazaryeri yapmak istediğimiz yeri istedik, verdiniz de biz mi yapmadık?
Son olarak sayın Kaşdemir’e şunu hatırlatmak isterim. Gelibolu, Çanakkale ilinde tarihe mal olmuş ve tarihlerin yazıldığı ilçedir. Bunu bilerek Çan’a, Biga’ya, Yenice’ye tanınan imkanların Gelibolu’ya da tanınmasını Gelibolu’lular adına istiyorum ve kendilerinin doğru bilgilendirilmesi adına da Hamzakoy Otel ve üniversite ile ilgili elimizde olan tüm bilgi ve belgelerin birer örneklerini istendiğinde kendilerine gönderebileceğimizi kamuoyunun bilgisine saygı ile sunarım.”

[gelibolu.bel.tr]

Yorumlar...

    Henüz yorum yok...

Sizin Yorumunuz...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir