Genel Kurulda Çevre Raporu Görüşüldü

08 Haziran 2015

Çanakkale Kent Konseyi Çevre Meclisi’nin başkanı Ali Aydın Çalıdağ’ın sunduğu “Çevre Raporu”, 5 Haziran Cuma günü saat 19.00 da açıkhavada (Kordon-Morabbin Parkı’nda) miting havasında gerçekleşen genel kurulda görüşüldü. İronik bir eylem eşliğinde sürdürülen Çanakkale Kent Konseyi Genel Kurul toplantısında;

“Çanakkale ve çevresini olumsuz etkileyecek tüm girişimlere karşı çevrenin korunarak sürdürülebilir bir yaşantının sağlanması, kentin hak ve hukukunun korunması, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi ve Avrupa Kentli Hakları Bildirgesi’yle de güvence altına alınmış olmasına rağmen, bölgemizde Termik santral yapım ve işletme faaliyetleri; Kazdağları’nın topoğrafik yapısını, bitki örtüsünü mahvederek bölgenin ekolojik dengesini bozacak siyanürle ayrıştırma yöntemiyle yapılacak altın ve metalik madencilik faaliyetleri, hiçbir hak ve hukuk tanınmaksızın hâlâ sürdürülmektedir.” denildi.

Bölgede yapılmak istenen ve bir kısmı faaliyete geçen termik santraller ve siyanürle altın arama ve işletme faaliyetlerine karşı yapılan girişimlerden de bahseden Çalıdağ, “Köylerde ve çevreye olumsuz etki edecek çalışmaların yapıldığı yerlerde, halkı bilgilendirme toplantıları yapılmış; ÇED toplantılarını yaptırmama ya da yapılan ÇED toplantılarında halkın itirazlarının tutanaklara geçirilmesi sağlanmış; ÇED yapılmamasına ya da itiraz edildiği halde ÇED raporlarının onaylanmasına karşı davalar açılmış, açılan davaların hepsi de kazanılmış olmasına rağmen; sivil toplum kuruluşları, meslek odaları, belediyelerin, yöre sakinlerinin ve duyarlı vatandaşların; çevreyi, doğayı, kentini, kısacası yaşamın bütününü savunma çabalarının dikkate alınmadığı; halkın itirazlarını ve mahkeme kararlarını uygulatmakla yükümlü olan idareler ve idareciler; hiçbir şey olmamış gibi, termik santral yapımları ve maden arama işlerinin sürdürülmesine seyirci kalarak görevlerini de yapmadığı; yaşanılanlardan ve gelinen durumdan açıkça görülmüştür.” dedi.

Sonuç olarak;

“Kentine sahip çıkma, aktif katılım ve çözümde ortaklık ilkelerinin bütünlüğünde, kentlerin yaşanabilir bir geleceğe taşınmasına katkıda bulunarak, kentlerin hak ve hukukunun korunması ile çevreye duyarlılığın, Kent Konseyleri’nin temel ilkelerinden” olduğunu söyleyen Çevre Meclisi başkanı Çalıdağ, “Yıllardan bu yana sürdürülen çevreyi koruma eylemlerimize, mahkemelerden durdurma kararları almamıza rağmen, kentimizi yakından ilgilendiren ve etkileyecek olan Çevre düşmanı girişim ve uygulamalara ve aymazlığa karşı sadece bu bölgedekilerle yetinmeyip, ülkemizin her köşesinde yapılmakta ve yapılacak olan termik ve nükleer santraller-HES’ler-madencilik faaliyetleri gibi “öldürücü” işletmeleri ve yatırımları Çanakkale’ye davet etmek ve hep beraber oynamaktan başka bir çaremiz kalmamıştır. Önerimizi; “Akkuyu, Sinop, İğneada sana yazık, nükleere Çanakkale lâyık”, “100.yılda en az 100 termik istiyoruz.”, “Kazdağı dümdüz olsun üstüne toplu konut dolsun”, “Termikler-nükleerler diyarı Çanakkale geçilmez”, “Yaşasın ölmeden önce ‘istihdam’ olacağız”, “Boğazımıza kadar köprü istiyoruz”, “Getirin; özgür Çanakkalemizde termikler, nükleerler, özgür özgür tüttürsün” sloganları eşliğinde “oynayarak”, konuyu genel kurulumuzun görüşlerine ve kararına sunarız.” demiştir.

Toplantıya katılanların önerileriyle zenginleştirilen genel kurulda konuşmacılar da, “Termiklerden yapılan deşarjlarla bölgedeki deniz suyu sıcaklığının ısınması sayesinde kışın da Çanakkale’de denize girilebileceğin ve turizm gelirlerimizin artacağı; siyanür ve baca gazları sayesinde bölgemizde artacak hasta sayısından dolayı doktorların performansları ile aylık gelirlerinde ciddi artışlar sağlanacağı ve bölgemizdeki hastane sayılarının artarak istihdama katkılar sağlanacağı; bölgedeki termik santrallerin ve altın aramacılığının teşvik edilmesiyle Ziraat fakültesinde de, tarım ürünlerinde yeni katma değerler yaratılabilecek araştırmalara hız verilerek belki altın elma, siyanürlü domates gibi özel ürünlerin yetiştirilebileceği ve bilim dünyasına da değerli katkılar yapılabileceği” konularına dikkat çeken önerilerde bulunmuştur. Yeni önerilerin de ilave edilmiş haliyle rapor, oy birliğiyle ilgililere iletilmek üzere kabul edildi.

Yorumlar...

    Henüz yorum yok...

Sizin Yorumunuz...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir