Genel Kurul’da İki Önemli Rapor Kabul Edildi

27 Ocak 2016

Çanakkale Kent Konseyi Genel Kurul toplantısı Çimenlik Kalesi toplantı salonunda yapıldı. Genel Kurul’da “Çocuk Kalbi Engel Tanımaz”ve “Marina Çalışma Grubu” sonuç raporları görüşülerek oybirliği ile kabul edildi. Genel Kurulda Kent Konseyi Başkanı Saim Yavuz “2015 yılı Faaliyetleri”, Genel Sekreter Gülay Sarışen de “Bütçe” hakkında bilgiler verdi.


Genel Kurul’da ilk olarak “Marina Çalışma Grubu” Raporu Cavit Kocaman tarafından katılımcılarla paylaşıldı. Raporda “Yat Limanlarının hizmet verdikleri hedef kitlenin genel eğilimlerine göre biçimlendiği göz önünde bulundurularak, bu çalışmada yatçıların taleplerine de yer verilmiş, değerlendirmeleri dikkate alınmıştır. Hem denizcilik sektörü hem de turizm sektörüyle yakından ilişkili olan yat limanının irdelenmesinde yalnızca yatçıların tespit, öneri ve talepleriyle yetinilmemiş, bir gezinti ve seyir alanı olan kordon boyu ve iskeleye uzanan yakın çevresiyle birlikte ele alınarak incelenmiş ve değerlendirilmiştir” diyen Kocadağ, raporun önerilerini de şöyle sıraladı:
1

“Çevresel kirlenmenin (işitsel ve görsel çevre kirliliği de dahil olmak üzere) kirlenmeye yol açacak girişimlerin kesinlikle önlenmesi (örnek; vapur iskelesindeki LED ekran ve kordondaki Su Perdesi denilen demir yığını); Denetim yapacak kuruluşlar arasında görev karmaşasına son verilerek, açık ve net kararların uygulanması; Kamu ve özel sektörde konuyla ilgili uzman kişilerin çalıştırılması (örn. Kıyı ve Deniz mühendisliği); Aylık periyotlarda deniz kirliliği ölçümlerinin yapılması; Halkın görebileceği yerlere temiz, bakımlı ve güncellenmiş uyarı levhaları konulması; Mendirek üzerine yeterli sayıda ve bakımı yapılan oturma banklarının konulması; Engellilerin de engelsiz şekilde dolaşmalarına imkân verecek düzenlemeler ile tuvaletlerin engellilere uygun özellikte olmasını, önermekteyiz.”

“Çocuk Kalbi Engel Tanımaz”

Genel Kurul’un gündemindeki “Çocuk Kalbi Engel Tanımaz” Çalışma Grubu raporunu ise ÇOMÜ Sağlık Kültür Spor Dairesinden Uzman Psikolog Serdar Topal sundu. Çalışmanın çocukların engelli yaşıtlarına yaklaşımlarını ve onlara yönelik davranışlarını belirlemeyi amaçladığını ifade eden Topal; “Projemizin evreni Çanakkale Merkezde okuyan ilköğretim 3. ve 4. sınıf öğrencileridir. Bu amaçla 10 ayrı okulda okuyan toplam 731 öğrenci üzerinde uygulama yapılmıştır. Öğrencilerin kısa vadeli talep veya beklentilere uzun vadeli talep veya beklentilere oranla daha olumlu eğilimler sergiledikleri gözlenmiştir. Engelli bir arkadaşınla beraber oyun oynamak ister misin: %67,1 veya Teneffüste beraber olmak ve yardım etmek ister misin %62 Hafta sonunu birlikte geçirme gibi daha uzun vadeli durumlarda evet oranı %43,6 ya kadar düşmüştür. Yaz tatilini engelli bir arkadaşınla geçirir misin sorusunda ise bu oran %30,5 e kadar düşmüştür” dedi.
Topal, yapılması gerekenlerle ilgili raporda yer verilen önerileri ayrıca şöyle sıraladı:

“Normal gelişim gösteren bireylerin özel gereksinimli akranlarına yönelik olumsuz tutum ve davranışlarının anlaşılması için daha fazla çalışma yapılması; Belirlenen olumsuzlukların giderilmesine yönelik projeler üretilmesi; Her iki grubun bir arada olmasının sağlayacağı faydaların somut olarak gösterilmesi; Normal gelişim gösteren öğrenciler ile özel gereksinimli öğrenciler arasındaki etkileşim ve işbirliğinin arttırılması; Bu çocukların katılabilecekleri uygulamalı empati çalışmaları; Ailelerin engellilik konusunda eğitilmesinin yararlı olacağı.”

2
Yapılan değerlendirmelerden sonra “Marina Çalışma Grubu” Raporu ile Çocuk Kalbi Engel Tanımaz” Çalışma Grubu raporu , oybirliğiyle kabul edildi. Toplantı, Çanakkale Kent Konseyi Genel Sekreteri Gülay Sarışen’in Kent Konseyi mali yapısı hakkında bilgi vermesinin ardından sona erdi.

Yorumlar...

    Henüz yorum yok...

Sizin Yorumunuz...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir