Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Şubat Ayı Koordinasyon Toplantısı Yapıldı

28 Şubat 2014

Çanakkale İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, 2014 yılı şubat ayı değerlendirme toplantısını İl Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirdi.

25 Şubat Salı günü İl Müdürü Mustafa Akkuş başkanlığında, İl Müdür Yardımcısı, Şube Müdürleri ve İlçe Müdürlerinin katılımıyla gerçekleşen toplantıda şu konuların görüşüldüğü bildirildi:

 • 1) Destekleme ödemeleri ile ilgili iş ve işlemlerin yürütülmesinde karşılaşılabilecek muhtemel sorunlar ve çözüm önerileri,
 • 2) 6495 Sayılı Torba Kanunun 36. Maddesi ile 5488 Sayılı Tarım Kanununa eklenen Geçici 3. Madde kapsamında ilimizde yapılan müracaatlar ve son durumlarının değerlendirilmesi,
 • 3) Kırsal Alanda Kadının Güçlendirilmesi Ulusal Eylem Planı (2012-2016): Ulusal ve Bölgesel Çalıştaylarda belirlenen sorunlara (yoksulluk, eğitim, sağlık, sosyal güvenlik, tarımsal üretim, girişimcilik, örgütlenme, istihdam, pazarlama, doğal kaynakların kullanımı ve korunmasıkonularında) çözüm önerilerinin getirilmesi, kısa, orta ve uzun vadeli hedefler doğrultusunda uygulamaya aktarılması, iş gücüne katılan kadınların yarısının istihdam edildiği tarım sektörüne yeni açılımlar sağlaması, kırsal alanda kadının güçlendirilmesi, kapasitelerinin arttırılması açısından önemli addedilen konunun İlimizdeki mevcut durumu,
 • 4) Tarımsal Kuraklık Eylem Planı Uygulamaları,
 • 5) Çiftçi kursları ile ilgili usul ve esaslarla ilgili Bakanlığımız Talimatının ve İŞKUR Protokollü Çiftçi Kurslarını gerçekleştirilmesi konularının değerlendirilmesi,
 • 6) ÇATAK Projesi kapsamında yapılacak işler ve ilçelerin durumlarının değerlendirilmesi,
 • 7) Yeşil gübre uygulamasının önemi, ilimizdeki mevcut uygulamalar, tarım arazilerine ve bitkisel üretimimize katkılarının değerlendirilmesi,
 • 8) Hayvansal gübrelerin tarım arazilerine ve bitkisel üretimimize olan katkıları, pazarlaması ve etkin bir şekilde çiftçilerimizin değerlendirebilmelerinin sağlanması,
 • 9) Biyogaz üretimi ve ilimiz genelindeki ve dünyadaki uygulamalarının değerlendirilmesi,
 • 10) HİEBİS sisteminin il içerisinde uygulamalarının değerlendirilmesi,
 • 11) Tarımsal bilgi sisteminin değerlendirilmesi,
 • 12) Staj yapacak öğrencilerin müracaatlarının İl Müdürlüğümüzce değerlendirileceği,
 • 13) 2013 yılı çiftçi eğitim ve yayım programı çerçevesinde Şube Müdürlükleri tarafından yayım faaliyetleri kapsamında yapılan çalışmalarının değerlendirilmesi.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada Aylık olarak yapılan bu toplantılarla kurumsal koordinasyon sağlanmakta, hizmetlerin yürütülmesinde birliktelik oluşturulmakta, yorum farklılıkları ortadan kaldırılmakta, yeni projeler ve belirlenen hedeflerin sonuçları değerlendirilmektedir. denildi.

Filtreler:
Yorumlar...

  Henüz yorum yok...

Sizin Yorumunuz...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir