GMKA 2013 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Programı Açıklandı

28 Ocak 2013

Güney Marmara Kalkınma Ajansı, Balıkesir ve Çanakkale illerini kapsayan TR22 Düzey 2 Bölgesi’nin rekabet gücünü artıracak ve bölgesel kalkınmaya ivme kazandıracak fizibilite çalışmalarının ve belirlenen öncelikler doğrultusunda kritik öneme sahip araştırma ve planlama çalışmalarının gerçekleştirilmesini sağlamak amacıyla 2013 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Programını yayınladı. Kamu Kurumları, Üniversiteler ve kamu kurumu niteliğindeki kuruluşların yararlanabildiği programla kalkınmaya ivme kazandıracak fizibilite çalışmaları ve kritik öneme sahip araştırma ve planlama çalışmaları destekleniyor.

GMKA’dan yapılan açıklamada “2013 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Programı” ile ilgili şu bilgilere yer verildi;

Program Bütçesi
2013 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Programı için Ajans bütçesinden ayrılan toplam kaynak miktarı 500.000,00 TL‘dir.

Destek Tutarı
2013 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Programı kapsamında verilecek azami destek miktarı 75.000,00 TL‘dir.

Uygun Başvuru Sahipleri
Doğrudan Faaliyet Desteğine ilişkin uygun başvuru sahipleri; TR22 Düzey 2 Bölgesi’nde (Balıkesir ve Çanakkale illeri) kayıtlı olan (veya merkezleri ya da yasal şubeleri bu iki ilden birinde bulunan)

– Valilikler,
– Kaymakamlıklar,
– İl, İlçe ve Bölge Müdürlükleri,
– Yerel Yönetimler (İl Özel İdareleri, Belediyeler, Köy Muhtarlıkları, Mahalli İdare Birlikleri),
– Üniversiteler ve Üniversitelere bağlı Uygulama ve Araştırma Merkezleri, Fakülteler, Yüksekokullar, Enstitüler,
– Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşları,
– Kamu Kurumu Niteliğinde Meslek Kuruluşları,
– Sivil Toplum Kuruluşları (Dernekler, Vakıflar, Federasyonlar, Sendikalar, Konfederasyonlar vb.),
– Organize Sanayi Bölgeleri,
– Küçük Sanayi Siteleri,
– Teknoparklar, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri, Endüstri Bölgeleri, İş Geliştirme Merkezleri,
– Birlikler ve Kooperatifler,
– Yukarıda Sayılan Kurum ve Kuruluşların Kurduğu veya Ortağı Olduğu İşletmelerdir.

TR22 Düzey 2 Bölgesi’nin rekabet gücünü artıracak ve bölgesel kalkınmaya ivme kazandıracak fizibilite çalışmaları ve kritik öneme sahip araştırma ve planlama çalışmaları destekleniyor.

2013 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteğine yönelik faaliyet tekliflerinin aşağıda belirtilen önceliklerden en az birinin kapsamına girmesi gerekmektedir:

Öncelik 1: Ekonomik kalkınmaya katkı sağlamak üzere Bölgenin öne çıkan sektörlerine yönelik yapılacak kümelenme potansiyelinin belirlenmesi, araştırma, stratejik planlama, fizibilite çalışmaları ile iş gücü piyasasının mevcut durum tespiti ile sorunları çözmeye yönelik politika ve strateji önerileri içeren çalışmalar

Öncelik 2: Sosyal kalkınmaya katkı sağlamak üzere; yaşam kalitesi, dezavantajlı gruplar, doğal afetlerin olumsuz etkilerinin azaltılması gibi konularda potansiyel, mevcut durum veya sorun tespiti ile birlikte bunlara yönelik çözüm, politika, proje önerileri içeren çalışmalar

Öncelik 3: İstihdam, yenilikçilik ve girişimcilik kapasitesini geliştirmeye yönelik yapıların kurulması amacıyla yapılacak fizibilite ve benzeri ön çalışmalar

Öncelik 4: Yenilenebilir enerji ve temiz üretim ile ilgili araştırma çalışmaları

Faaliyet uygulama süresi 3 ay

Doğrudan Faaliyet Desteği kapsamında destek sağlanan faaliyetlerin uygulama süresi azami 3 aydır.

Son başvuru tarihi 15 Kasım 2013

2013 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği için son başvuru tarihi 15 Kasım 2013‘dür.

Başvurular Nereye ve Nasıl Yapılacaktır?

Başvuru sahiplerinin, faaliyet teklifi başvurularını http://pyb.gmka.org.tr adresinden erişilebilecekleri Çevrimiçi Başvuru Sistemi aracılığıyla yapmaları gerekmektedir. Detaylı bilgi “Doğrudan Faaliyet Desteği Başvuru Rehberi” kapsamında verilmektedir.

2013 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Başvuru Rehberi ve Ekleri’ne GMKA’nın internet sitesinden ulaşabilirsiniz.

Yorumlar...

    Henüz yorum yok...

Sizin Yorumunuz...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir