Güney Marmara Kalkınma Ajansı (GMKA) tarafından 2015 Yılı Teknik Destek Programı açıklandı.

Ajanstan 2015 Yılı Teknik Destek Programı ile ilgili yapılan açıklama şöyle:

Desteklenecek Konular Nelerdir?
Öncelik 1: İhracat kapasitesinin geliştirilmesi
Öncelik 2: Ar-Ge ve yenilikçilik kapasitesinin geliştirilmesi
Öncelik 3: Tarım, turizm, yenilenebilir enerji, madencilik sektörleri ve imalat sanayiinde kümelenme potansiyelinin değerlendirilmesi
Öncelik 4: Doğal kaynakların sürdürebilir kullanımı ve çevresel değerlerin korunmasına yönelik farkındalığın artırılması
Öncelik 5: Kurum/kuruluşların hizmet kapasitesinin geliştirilmesi
Ajansın 200.000 TL bütçeli bu Program kapsamında sağlayacağı azami destek miktarı vergiler hariç 10.000 TL’dir.

Kimler Başvurabilir?
– Kamu Kurumları (Valilikler, Kaymakamlıklar, Bölge, İl ve İlçe Müdürlükleri, Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşları vb.)
– Mahalli İdareler (Belediyeler, İl Özel İdareleri, Muhtarlıklar vb.)
– Sivil toplum kuruluşları (Dernekler, Vakıflar, Sendikalar, Federasyonlar, Konfederasyonlar vb.)
– Üniversiteler (Rektörlükler, Fakülteler, Araştırma Enstitüleri-Merkezleri, Meslek Yüksekokulları vb.)
– Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları (Odalar, Borsalar)
– Kar amacı gütmeyen kooperatif ve birlikler,
– Organize Sanayi Bölge Müdürlükleri, Küçük Sanayi Siteleri Müdürlükleri,
– Teknoparklar, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri, Endüstri Bölgeleri, İş Geliştirme Merkezleri,
– Bu kurum ve kuruluşların kurduğu veya ortağı olduğu işletmeler.

Başvurular Nasıl Yapılacak?
Başvurular KAYS-PFDY üzerinden yapılacaktır. KAYS-PFDY üzerinden başvuru formu doldurulduktan sonra ek belgeler ve destekleyici belgeler sisteme yüklenmelidir. KAYS-PFDY üzerinden yapılmayan başvurular kabul edilmeyecektir.

Son Başvuru Tarihi Nedir?
Başvurular ikişer aylık dönemler halinde alınacaktır. 2015 Yılı Teknik Destek Programı için son başvuru tarihi 30 Ekim 2015 Saat 17:00 olarak belirlenmiştir.

[gmka.org.tr]