GMKA, OECD Toplantısına Ev Sahipliği Yaptı

19 Şubat 2016

Güney Marmara Kalkınma Ajansı, OECD ve Kalkınma Bakanlığının yürüttüğü AB projesine ev sahipliği yaptı. Çanakkale’de gerçekleştirilen toplantıya bölgede ekonomi çevreleri, üniversite ve sivil toplum kuruluşlarından temsilciler katıldı.

Avrupa Birliği’nin (AB) desteklediği Türkiye’de Bölgesel Rekabet Edebilirliğin Geliştirilmesi Projesi kapsamında, Çanakkale’de OECD ve Kalkınma Bakanlığı temsilcileri ile Balıkesir ve Çanakkale’den katılımcıların yer aldığı bir toplantı gerçekleştirildi.

Proje kapsamında gerçekleştirilen toplantıda bölgesel ve sektörel rekabet politikalarının iyileştirilmesini ve Kalkınma Ajansları, Kalkınma Bakanlığı ve Türkiye’deki ilgili diğer kurumlar arasındaki koordinasyonun geliştirilmesini amaçlandığı kaydedildi.

Toplantıda bir de çalıştay yapıldı. Çalıştayda Güney Marmara bölgelesinde öne çıkan sektörleri belirlenmesi ve makine ve kimya sektörleri için ulusal sektör stratejilerinin bölgesel boyutunun güçlendirilmesi konularına odaklanıldı.

Yapılan çalıştayın amacı ise hem büyük mevcut sektörleri hem de gelişmekte olan faaliyetleri kapsayacak şekilde bölgelerin kilit ekonomik sektörlerini tartışmak ve incelemektir hem de Güney Marmara bölgesinde bölgesel politika oluşturmak amacıyla stratejik sektörlerin belirlenmesine temel oluşturmak olduğu bildirildi.

Toplantıya OECD ve Kalkınma Bakanlığının yanı sıra GMKA Genel Sekreteri Esra Kocabaş ve ilgili uzmanlar ile Balıkesir ve Çanakkale’den öğretim görevlileri, Sanayi ve Ticaret Odalarından temsilciler, Organize Sanayi Bölge Müdürleri, Belediyelerden, kamu kurumlarından ve sivil toplum kurumlarından temsilciler katıldı.

Yorumlar...

    Henüz yorum yok...

Sizin Yorumunuz...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir