Güney Marmara Kalkınma Ajansı, Balıkesir ve Çanakkale Rehberlik Araştırma Merkezleriyle işbirliğine gidiyor.

Güney Marmara Kalkınma Ajansı bölgedeki kurumlarla çeşitli işbirlikleri inşa etmeye devam ediyor. Ajans, Güney Marmara bölgesinde bulunan ve Milli Eğitim Bakanlıklarına bağlı faaliyet gösteren Rehberlik Araştırma Merkezleriyle önümüzdeki dönemde işbirliği yapmak üzere bir protokol imzaladı. Balıkesir ve Çanakkale Rehberlik Araştırma Merkezleriyle imzalanan protokollerle kurumsal faaliyetlere destek sağlanacak.

Geçtiğimiz günlerde Çanakkale ve Balıkesir’de imzalanan protokollerde Balıkesir ve Çanakkale’deki Rehberlik Araştırma Merkezleri (RAM), GMKA’dan alacağı iletişim eğitimi sonrasında eğitimin sürekliliğini sağlayacak destekleyici faaliyetleri tasarlayacak ve uygulayacak. Ayrıca RAM’lar Ajansın hazırlamakta olduğu 2014-2018 TR22 Güney Marmara Bölge Planı kapsamında Bölge’nin sosyo-ekonomik mevcut durumunun belirlenmesine yönelik yapılabilecek araştırmaların saha çalışmalarında destek sağlayacak ve Bölge’nin sosyal yapısının sürekli takibine yönelik yapılabilecek araştırmaların saha çalışmalarında mevcut olan ya da sürekli tutulan, Ajansın ihtiyaç duyacağı verileri Ajansla paylaşacak.

GMKA ise RAM’lara protokol çerçevesinde, RAM personeline 2012 yılı içerisinde proje döngüsü yönetimi konusunda kapsamlı bir eğitim hizmeti verecek ve yapılacak araştırmada gerekli teknik olanakları sağlayacak.

Ajans daha önce de Güney Marmara bölgesinde Bilim, Sanayi ve Ticaret İl Müdürlükleri ile bölgedeki Organize Sanayi Bölgeleri hakkında bir araştırma için işbirliğine gitmişti. Yine benzer bir işbirliği her iki ilin Acil Durum Müdürlüğü ile deprem konusunda yapılmıştı.