GMKA’dan Üç Programla 13 Milyon Destek

GMKA’dan Üç Programla 13 Milyon Destek
08 Ocak 2015

Güney Marmara Kalkınma Ajansı 2015 yılı Mali Destekler için teklif çağrısına çıktı. Yeni çağrıda İktisadi Kalkınma, Küçük Ölçekli Altyapı ve Sosyal Kalkınma Programları olmak üzere üç farklı programla, 13 Milyon TL’lik hibe bütçesi KOBİ’ler, kurumlar ve sivil toplum örgütlerinin projeleri için kullanılacak.

Güney Marmara Kalkınma Ajansı, 2015 yılında çıktığı 5. Mali Destek Programının detaylarını açıkladı. Yılın son günü gece geç saatlerde yayınlanan destek programı, İktisadi Kalkınma Mali Destek Programı, Sosyal Kalkınma Mali Destek Programı ve Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı olmak üzere üç ana başlıkta yayınlandı.

Güney Marmara Kalkınma Ajansı’nın (GMKA) bu yılki mali destek programları için belirlediği toplam bütçe ise 13 Milyon TL büyüklüğünde. Bu miktarın 5,5 Milyon TL’si İktisadi Kalkınma Mali Destek Programı, 2 Milyon TL’si Sosyal Kalkınma Mali Destek Programı, 5,5 Milyon TL’si ise Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı kapsamında yapılacak proje başvurularına ayrıldı.

Ajans proje başvurularını en son Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi (KAYS) üzerinden son başvuru tarihi 13 Mart 2015 saat 20’de. Programa yapılan başvurudan sonra KAYS çıktılarının ve destekleyici belgelerin Ajansa son teslim tarihi ise 20 Mart 2015 saat 17 olarak açıklandı.

GMKA Proje Hazırlama Eğitimleri Verecek
Ajans çıktığı yeni destek programı için proje hazırlayacaklara eğitimler verecek. Neredeyse bölgeyi karış karış dolaşacak Ajans Uzmanları, çıkılan destek programına başvuracaklara nasıl proje yazılacağı konusunda iki günlük bir eğitim düzenleyecekler.
15 Ocak’da başlayacak eğitimlerin takvimi ise şöyle: 15-16 Ocak Balıkesir Merkez, Çanakkale Merkez ve Ayvalık; 19-20 Ocak Burhaniye, Susurluk ve Ezine; 22-23 Ocak Dursunbey, Biga ve Gelibolu; 26-27 Ocak Bigadiç, Bandırma ve Lapseki; 29-30 Ocak Ayvacık, Çan ve Gökçeada; 2-3 Şubat Edremit, Gönen ve Bayramiç; 5-6 Şubat Balıkesir Merkez, Erdek ve Çanakkale Merkez.
Proje hazırlama eğitimlerle ilgilenenlerin www.gmka.gov.tr adresinden kayıt yaptırmaları gerekecek.

KOBİ’lere destek sürüyor
Ajansın çıktığı 5. Mali Destek Programında Balıkesir ve Çanakkale’deki küçük ve orta büyüklükteki işletmelere (KOBİ) yönelik destekler en büyük payı oluşturuyor. 5,5 Milyon TL bütçeli destek programına KOBİ’ler proje başvurusu yapabilecek.
GMKA, KOBİ’lere yönelik bu yıl çıktığı mali destek programı geçtiğimiz yıllara göre farklılık gösteriyor. İktisadi Kalkınma Mali Destek Programı olarak isimlendirilen program, Ajansın ilk çıktığı programla öncelikler ve açısından benzerlikler olduğu göze çarpıyor. 2015 yılı için İktisadi Kalkınma Mali Destek Programının belirlenen 5 önceliği ise şöyle:

· Öncelik 1: Bölgedeki işletmelerin ihracat kapasitelerinin artırılması
Önceliğin amacı: Ürünlerin hedef pazar standartlarına uyumunun sağlanması için üretim teknolojisi veya üretim süreçlerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Ayrıca, işletmelerin organizasyon yapılarının ihracat yapılabilmesine katkı sağlayacak şekilde geliştirilmesine, işbirliği ve iletişim ağlarının güçlendirmesine yönelik projelerinin desteklenmesi öngörülmektedir.

· Öncelik 2: İthal edilen orta ve yüksek teknolojili sanayi ürünlerinin yerli üretimle ikame edilmesi
Önceliğin amacı: Tedariki ithalata dayalı ürünlerin Bölge içinde üretilerek, bu ürünlerin ulusal ve uluslararası pazarlarda rekabet edebilirliğinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Bu kapsamda ithal ikamesi sağlayacak yeni ürün üretimine veya mevcut ürünlerin ithalatına alternatif olabilecek teknoloji ile üretilmesine yönelik projelerin desteklenmesi öngörülmektedir.

· Öncelik 3: KOBİ’lerin, Ar-Ge ve yenilikçilik kapasitelerinin artırılması
Önceliğin amacı: İşletmelerin Ar-Ge faaliyetlerinin artırılmasına yönelik beşeri ve fiziki altyapısının geliştirilmesi ve/veya yeni ürün üretimine yönelik süreç, pazarlama veya organizasyon yeniliğinin desteklenmesi öngörülmektedir.
· Öncelik 4: Alternatif turizm faaliyetlerinin geliştirilmesiyle sezonun on iki aya yayılması ve turizm sektörünün Bölgeye sağladığı katma değerin artırılması
Önceliğin amacı: Alternatif turizm faaliyetlerinin geliştirilmesi veya kıyı turizmiyle bütünleştirilmesi ile turizm sezonunun uzatılması, Bölgede konaklayan yabancı turist sayısının artırılması amaçlanmaktadır. Bu kapsamda hizmet kalitesinin artırılmasının yanı sıra, konaklama tesisinin veya turizm destinasyonlarının yabancı turistlere tanıtımına; yeni dış bağlantılar ve işbirlikleri kurulmasına yönelik organizasyonel girişimlere de destek verilmesi öngörülmektedir.
· Öncelik 5: Yenilenebilir enerji sistemleri üretiminin geliştirilmesi
Önceliğin amacı: Yenilenebilir enerji sektörü değer zincirinde yer alan makine/ekipman ve ara malı üretimine veya söz konusu sektör kapsamında bakım-onarım hizmetlerinin geliştirilmesine yönelik projelerin desteklenmesi öngörülmektedir.
İlk Kez Altyapı Başlığıyla Destek
Güney Marmara Kalkınma Ajansı kurulduğundan bu yana ilk kez Güney Marmara Bölgesinde iş ve yatırım ortamının iyileştirilmesine, çevresel sürdürülebilirliğin sağlanmasına ve sosyal imkânların zenginleştirilmesine katkı sağlayacak altyapının güçlendirilmesi yoluyla sosyo-ekonomik kalkınmanın hızlandırılmasına yönelik destek verilecek. Bu amaç için 5,5 Milyon TL bütçe ayrıldığı bildiriliyor.
2015 yılı Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı’nın öncelikleri ise şu şekilde:
· Öncelik 1: Bölgedeki iş ve yatırım ortamının geliştirilmesine yönelik altyapının güçlendirilmesi
Önceliğin amacı: Bölgenin rekabet gücünün, iş ve yatırım olanaklarının iyileştirilmesine yönelik yapıların veya bu kapsamda kamu-sivil toplum-üniversite ve sanayi işbirliğine zemin hazırlayacak ortak kullanım alanlarının desteklenmesi hedeflenmektedir.
· Öncelik 2: Bölgedeki Organize Sanayi Bölgelerinin altyapılarının güçlendirilmesi
Önceliğin amacı: Bölgedeki organize sanayi bölgelerinin ulaşım; arıtma ve çevre; elektrik, doğalgaz, iletişim, içme ve kullanma suyu şebekeleri; enerji, saha düzenlemesi gibi altyapı unsurlarının desteklenmesi hedeflenmektedir
· Öncelik 3: Bölgedeki sosyal imkânların geliştirilmesine yönelik altyapının güçlendirilmesi
Önceliğin amacı: Bölgedeki rekreasyonel, tarihi, turistik, kültürel ve doğal alanların düzenlenmesi, kentsel cazibe alanları oluşturulması ve toplumun tüm kesimlerine yönelik kent içi erişim olanaklarının geliştirilmesi gibi sosyo-kültürel hayatın zenginleştirilmesine yönelik altyapı projelerinin desteklenmesi hedeflenmektedir.

Sosyal Kalkınma Projeleri Unutulmadı
Kalkınmanın insan unsuru olmadan gerçekleşemeyeceğinin her fırsatta altını çizen GMKA, son mali destek programında Sosyal Kalkınma Mali Destek Programıyla başta sivil toplum örgütleri olmak üzere, kamu kurum ve kuruluşlarının da projelerine destek vereceğini duyurdu.
Bu dönem Sosyal Kalkınma Programının bütçesi 2 Milyon TL olarak belirlendi. 2015 yılı Sosyal Kalkınma Mali Destek Programı’nın öncelikleri ise şu şekilde belirlendi:
· Öncelik 1: Toplumun zararlı maddelerden korunması ve başta gençler olmak üzere zararlı madde bağımlılarının rehabilitasyonu ve topluma kazandırılması
Önceliğin amacı: Başta çocuklar ve gençler olmak üzere toplumun tüm kesimlerinin zararlı maddelerden korunması, ailelerin zararlı maddelere karşı bilinçlendirilmesi, zararlı madde bağımlısı bireylerin tespit edilmesi, tedavi ve rehabilitasyonunun sağlanması ve geçmişte zararlı madde bağımlısı olan bireylerin topluma entegrasyonunun sağlanması amaçlanmaktadır.
· Öncelik 2: Çalışma çağındaki nüfusun istihdam edilebilirliğinin arttırılması
Önceliğin Amacı: İstihdam piyasasının sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla çalışma çağındaki nüfusun bilgi ve becerilerinin sektörlerin beklentileri doğrultusunda geliştirilmesi, okul çağındakilerin iş hayatına geçişini kolaylaştırıcı ve/veya yeni mezunların iş bulmalarına rehberlik edecek yapıların oluşturulması, dezavantajlı grupların istihdamının artırılmasına yönelik projeler desteklenecektir.
· Öncelik 3: Toplumsal dayanışmanın ve sivil toplum etkinliğinin geliştirilmesi
Önceliğin amacı: Bölgede faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının kurumsal kapasitelerinin; diğer kurumlarla işbirliği düzeyinin, sektörel derneklerin ve bireyler arasındaki güven ilişkisinin geliştirilmesi; sivil toplum kuruluşlarının faaliyet alanlarında daha aktif rol oynamasının sağlanması hedeflenmektedir.

[gmka.org.tr]

Yorumlar...

    Henüz yorum yok...

Sizin Yorumunuz...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir