“Gökçeada Rumlarını Çıkarma” Soruşturması’na Müdahil Olmak İstediler

28 Mayıs 2015

Çanakkale’de “insanlığa karşı işlenmiş suçtan” mağdur olduklarını belirten İnsan Hakları Çanakkale Şubesi üyeleri, Gökçeada Cumhuriyet Savcılığı tarafından yürütülen ve avukat Erhan Pekçe tarafından “İnsanlığa karşı suç” şikayetiyle 2014 yılında başlatılan soruşturmaya müdahil olmak için savcılığa başvurdu.

Gökçeada Cumhuriyet Savcılığı tarafından yürütülen ve 2014 yılında başlayan “Gökçeadalı Rumları Çıkarma Soruşturması” iddialarına ilişkin yürütülen soruşturmaya müdahil olmak isteyen İnsan Hakları Çanakkale Şubesi üyeleri, Gökçeada savcılığına dilekçe verdi. İnsanlığa karşı işlenmiş suçtan kendilerininde zarar gördüğünü belirten üyeler, savcılığa verdiği dilekçede ise şu açıklamaları dile getirdiler:

“1.MGK kararı ile Gökçeada da Rumların adadan çıkartılması konusunda alınan kararın idari makamlarca uygulanması ve bunun neticesinde, Rumların etnik kökenlerin farklılığından dolayı coğrafi olarak doğal habitatlarından koparılıp başka yerlerde yaşamak zorunda bırakılmaları ile birçok anayasal hakkını kullanmaktan mahrum bırakılmaları hususları oluşturmaktadır. İnsan Hakları Derneği Çanakkale’de 1990 yılında kurulmuş, hem bireysel hem de toplu insan hakkı ihlalleri ile ilgili olarak çalışmalar yapmış, yıllardır bu alanda faaliyet göstermiştir. Bu anlamda Derneğimiz ada halkının topluca yaşadığı bu Anayasal hak ihlallerinin takipçisi ve tarafı olmak durumundadır.
2. İlgili MGK kararına konu yerleşim yerlerine, yerli halkı sürgün edecek uygulamalara imza atan ve başka etnik kökenden insanların yerleştirilmesini sağlayan idari makamlardan şikâyetçiyiz. Söz konusu suçun tanımı maddi manevi unsurları ulusal ve uluslararası düzenlemeler dikkate alındığında TCK Madde 77 kapsamında insanlığa karşı işlenen suçlar kategorisinde olup, bizzat, insan olarak hepimiz bu suçun mağdurlarıyız. Bu durunun giderilmesi, geç de olsa suçu işleyenlerin yargı önüne çıkarılması gerekmektedir. Jan.Per.ÖnYzb. Polat Yü…’nün Savcılığa teslim edilen raporunun dikkatli bir şekilde incelenmesinde görüleceği gibi “Adanın Türkleştirilmesi ile ilgili” dönemin nüfus kayıtları bile incelense adada yaşanan ve Rumlara karşı izlenen bu tasfiye kararlarının bugün nasılda “işe yaramış” olduğu anlaşılacaktır.
3. Şüpheliler hakkında kamu davası açılması, sorumluların cezalandırılması, maddi ve manevi her türlü talep ve dava haklarımız saklı tutulması için talepte bulunmak zarureti hasıl olmuştur. Yukarıda arz ve izah edilen nedenlerle müvekkil suçtan zarar gördüğünden cumhuriyet savcılığınca başlatılmış olan soruşturmaya müdahil vekili olarak katılarak davaları takip etmemize, sorumluların cezalandırılmasına, maddi ve manevi her türlü talep ve dava haklarımızın saklı tutulmasına karar verilmesini saygıyla arz ederiz.”

Rumları Adadan Çıkarma Soruşturması

Gökçeadalı Rumları adadan kaçırma planının ayrıntılı olarak anlatıldığı bir belgeyi ele geçiren avukat Erhan Pekçe “İnsanlığa karşı suç” şikayetiyle 2014 yılının nisan ayında Gökçeada Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulundu.Gökçeada savcılığı geçen 2014 kasım ayında “kovuşturmaya yer olmadığına” karar verdi. Avukat Pekçe de savcının kararı için “gerekli inceleme yapılmadığı ve delil toplanmadığı” gerekçesiyle Çanakkale Sulh Ceza Hakimliğine itiraz etti. Çanakkale Sulh Hakimliği ise 18 Ocak 2015’te itirazı kabul etti. Çanakkale İnsan Hakları Derneği’nin müdahil olmak istediği soruşturma Gökçeada Cumhuriyet Savcılığı tarafından yürütülmeye devam ediliyor.

Filtreler:
Yorumlar...

    Henüz yorum yok...

Sizin Yorumunuz...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir