Gökçeada’da Saanen Keçisi Dağıtımı Gerçekleştirildi

13 Kasım 2008

Çanakkale Tarım İl Müdürlüğü, Gökçeada – Bozcaada Tarımsal Yatırım ve İskan Projesi 2008 yılı yatırım programı kapsamında Saanen Keçisi dağıtımı Gökçeada İlçesinde gerçekleştirildiğini duyurdu.

Gökçeada – Bozcaada Tarımsal Yatırım ve İskan Projesi 2008 yılı yatırım programında yer alan Saanen Keçi Projesinde; kırsal kesimde yaşayan çiftçilerin, tarımsal üretime yöneltilmesi ve gelir seviyelerinin arttırılarak ekonomik yönden kalkınmaları hedeflenmiştir.

İlçemizde yaygın olarak yapılan keçi yetiştiriciliği faaliyetlerinin Yerli Kıl Keçisi ile sınırlı olması ve serbest olarak yapılması çeşitli sıkintılar yaratmaktadır. Kıl Keçilerinin merada serbest otlamaları ve meraların ormanla iç içe olması nedeniyle ormana ve tarım arazilerine verdiği zararın ortadan kaldırılması için ev keçiciliğinin teşviki zaruridir. Gökçeada tarımına katkı sağlamak ve tarım arazilerine verilen zararı önlemek amacı ile bu projeye ihtiyaç duyulmuş ve ilçe halkını bu klasik yetiştiricilik tekniğinden vazgeçirmek ve verimliliği arttırmak amacıyla da Keçi Islah Projesi adı altında hazırlanmıştır.

Proje ile amaçlanan; Serbest hayvancılığı kontrol altına almak, entansif veya yarı entansif keçi üretim sistemini benimsetmek, ırk ıslahını yaparak daha bol ürün elde etmek, aşırı otlatma sonucu yok olma tehlikesi ile karşı karşıya olan gen kaynaklarını korumak ve mera üzerindeki baskıyı kaldırmak, keçi sütünün üretimini geliştirmektir. Proje ile, ilçemizde serbest olarak yetiştiriciliği yapılan keçilerin ıslah edilmesi sağlanacak ve dolayısıyla entansif veya yarı entansif yetiştiricilik yapılarak süt sağımları gerçekleştirilecektir.

Proje, 23.10.2008 tarihinde gerçekleşen törenle uygulamaya geçmiştir. Tören sonunda, seçilmiş bulunan 11 üreticinin her birine, 1 adet erkek teke ile 9 adet Saanen Keçisinin dağıtımı yapılmıştır.

Proje; 5 yıl süreli olup, bu sürenin sonunda çiftçilerin kendi imkanları ile faaliyetlerine devam etmeleri amaçlanmıştır.

[Haber ve Fotoğraf Kaynağı: canakkale-tarim.gov.tr]

Filtreler:
Yorumlar...
  • mesut
    04/06/2010 13:21

    nereden alabiliriz nasıl oluyor fiyat konusun da bilgi edinmek istiyorum teşekkürlerr..

Sizin Yorumunuz...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir