Gökçeada’nın Arazi Kullanım Planı Çıkarıldı

Gökçeada’nın Arazi Kullanım Planı Çıkarıldı
11 Ocak 2010

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, TÜBİTAK ve ÇAYDAG işbirliği ile Gökçeada’nın arazi kullanım türleri belirlendi.

ÇOMÜ Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Tülay Cengiz, yürütücülüğünü üniversitenin yaptığı ‘Gökçeada Arazi Kullanım Planlaması’ çalışmasının, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ile Çevre, Atmosfer, Yer ve Deniz Bilimleri Araştırma Grubu (ÇAYDAG) tarafından desteklendiğini söyledi.

Yrd. Doç. Dr. Cengiz, yaklaşık 1 yıl süren projede, Gökçeada’da ekolojik temelli arazi kullanımı planlamasının yapıldığını ve arazilerin etkin kullanımları ile bunun sürdürülebilirliğinin sağlanmasının amaçlandığını belirtti.

Coğrafi, jeolojik, biyolojik, sosyal ve ekonomik açılardan değişiklikler gösteren arazi kullanımlarının, ülkenin ekonomik ve kültürel gelişmişliği, insanların bugünkü ve gelecekteki refah ve mutlulukları için büyük önem taşıdığını ifade eden Cengiz, ”Yapılan araştırma, Gökçeada’nın fiziki planlamalarında altlık olarak kullanılabilecek ve master planlarında önemli bir yere sahip olacaktır” dedi.

Yrd. Doç. Dr. Tülay Cengiz, projede, verilerin elde edilmesi sırasında yaşanan sıkıntıların, adanın 2008 yılına ait uydu görüntüsü ve arazi çalışmalarıyla giderilmeye çalışıldığını bildirerek, şöyle devam etti:

”Projeyle Gökçeada’nın mevcut arazi kullanım türleri belirlenmiş ve ada için en uygun arazi kullanım planlaması yapılmıştır. Analiz sonucunda tarım alanlarının toplam arazi varlığı içindeki oranı, uydu görüntüsü sınıflamasına göre yüzde 5,7’dir. Arazi kullanım planlamasına göre Gökçeada için önerilen tarım alanları ise yüzde 17,07’dir. Bu sonuçlara göre adada bulunan tarım alanlarından tam olarak yararlanılamamaktadır.

Adanın genel alanının yüzde 12,59’unu orman arazisi oluşturmaktadır. Adada, yüzde 35,6 oranında orman olmaya uygun arazi saptanmıştır. Bu sonuçlara göre adada orman arazilerinin oluşturulması gerekliliği ortaya konulmaktadır.”

Cengiz, mera arazilerinin projede yüzde 21,21 olarak önerildiğini ve analizler sonucunda alan kullanımlarından adanın yüzde 20’sinin rekreasyon ve turizme uygun olduğunun belirlendiğini söyledi.

Tarım, mera ve orman arazi kullanımlarının bulunduğu yerlerde de ekolojik turizmin uygulanabileceğinin ön görüldüğünü ifade eden Cengiz, adada sürdürülebilir arazi kullanımının gerçekleştirilebilmesi için öncelikle araştırmada planlanan fiziki alanların kullanılması gerektiğini bildirdi.

Yrd. Doç. Dr. Tülay Cengiz, yürütücülüğünü üstlendiği projenin, Prof. Dr. Hasan Özcan, Prof. Dr. Harun Baytekin, Prof. Dr. Ülkü Altınoluk, Prof. Dr. Abdullah Kelkit, Yrd. Doç. Dr. Ferah Özkök, Yrd. Doç. Dr. Cengiz Akbulak ve Yrd. Doç. Dr. Çiğdem Kaptan Ayhan tarafından ortaklaşa gerçekleştirildiğini kaydetti.

[Kaynak: ntvmsnbc]

Yorumlar...

    Henüz yorum yok...

Sizin Yorumunuz...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir