“Her Şeyden Sonra” Sergisi ve SİNOPALE Söyleşisi MAHAL Sanat’ta

21 Ocak 2014

SİNOPALE – Sinop Bienali ve Avrupa Kültür Derneği, Uluslararası Çanakkale Bienali’ne misafir oluyor. “Her Şeyden Sonra” sergisi 24 ocak (Saat 18.00) – 15 şubat 2014 tarihleri arasında ziyaret edilebilir, SİNOPALE Deneyimi üzerine söyleşi ise 25 Ocak Cumartesi günü saat 15.00’te MAHAL Sanat’ta gerçekleşecek.

SİNOPALE’den bir seçki: “Her Şeyden Sonra”
24 Ocak ? 15 Şubat 2014

Sanatçılar: Çig?dem Borucu (TR), Amie Dicke (NE), Nezaket Ekici (D), Róza El-Hassan (HU), Dejan Kaludjerovic? (AU), Emre Koyuncug?lu (TR), Monali Meher (NE), Mircea Nicolae (RO), Daniele Pezzi (IT), Sümer Sayın (TR), Roland Stratmann (D), Adrien Tirtiaux (BE), Johannes Vogl (GE)

“Günümüzde küreselleşmenin yarattığı aidiyet-kimlik spazmı, kamusallık, kamusal mekan, kültür ve eylem gibi kamusal yaşamı oluşturan unsurların daha çeşitli ve zengin olmasıyla birlikte, ortak yaşam daha karmaşık ve sorunlu bir hale dönüşmektedir. Bu sebeple artık bizler söz konusu genleşmeler içerisinde birey olarak var olmanın stratejilerini geliştirmek zorundayız.”

Bu bağlam etrafında oluşturulan “Her Şeyden Sonra” konseptli sergide Sinopale Uluslararası Sinop Bienali’nde yer alan eserlerden bir seçki yer alacak. Seçki 9 ülkeden 13 sanatçının yapıtlarından oluşuyor. Çig?dem Borucu, Amie Dicke, Nezaket Ekici, Róza El-Hassan, Dejan Kaludjerovic?, Emre Koyuncug?lu, Monali Meher, Mircea Nicolae, Daniele Pezzi, Sümer Sayın, Roland Stratmann, Adrien Tirtiaux ve Johannes Vogl’ın SİNOPALE-Sinop Bienali bağlamından hareketle ürettikleri eserlerini bir araya getiren sergi 24 ocak ? 15 şubat 2014 tarihleri arasında MAHAL’de izlenebilecek.

SİNOPALE Deneyimi üzerine söyleşi
Konuşmacılar: T. Melih Görgün, Deniz Erbaş / Moderatör: Seyhan Boztepe
25 Ocak Cumartesi, Saat: 15.00

Çanakkale ve Sinop şehirleri birçok ortak özelliği paylaşıyor: Deniz boyunca uzanan bir liman ve askeri merkez olarak kurulan her iki şehir, uzak ve yakın tarihin izlerini günümüzde de taşımakta. Uluslararası Çanakkale Bienali deneyimimizde olduğu gibi, Sinopale de Sinop Hapishanesi gibi kentin tarihi yapılarını çağdaş sanatın bağlamına açıyor. Sinop kenti nükleer santralle, Çanakkale ise Kaz Dağı’ndaki maden projeleriyle mücadele ediyor ve bu mücadeleler çağdaş sanatın da gündemine giriyor.

Avrupa Kültür Derneği temsilcilerinden T. Melih Görgün 2006 yılından bu yana hayata geçirilen SİNOPALE-Sinop Bienali süreçleri üzerinden merkez dışında Bienal ve çağdaş sanat deneyimi, bu uluslararası etkinliklerin kentlilerle etkileşimi ve kent kültürüne etkileri, ürettikleri alternatif toplumsal ve sosyal bağlamlar, sanatın üretim süreçlerinin bu kentlerde nasıl işlediği ve kamusallaştığı üzerine deneyimlerini aktaracak.

Avrupa Kültür Derneği,
kültürel farkındalığı artırmak için yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde kültürel iletişim ve işbirliğini güçlendirmeyi amaçlayan, İstanbul’da kurulmuş, bağımsız bir sivil toplum kuruluşu. Mart 2003’te kültürün toplum içindeki rolüne önem veren farklı mesleklerden kişiler tarafından kurulan Avrupa Kültür Derneği, o tarihten bugüne kültür yönetimi ve kültür politikaları konularını ele alarak, bağımsız kültür aktörlerinin sektör içindeki rollerini, kendi aralarındaki iletişim ve işbirliği ağlarını, disiplinler arası, sektörler arası ve uluslararası bağlantılarını güçlendirmeye odaklandı; yerel kültür ortamının Avrupa ağlarına entegre olmasının yanı sıra bilgi üretimi ve alışverişini sağlayarak ve savunuculuk yaparak mevcut yapıları ve bireyleri desteklemeyi amaçladı. Bu amaçları, toplantılar, konferanslar, seminerler, forumlar, sanatsal, kültürel ve eğitsel projeler yoluyla hayata aktarmayı hedefledi.

Avrupa Kültür Derneği, son on yıldır kültür-sanat alanından ve toplumun çeşitli kesimlerinden kişi ve kuruluşları, sosyal ve kültürel gelişime katkıda bulunacak fikirlerin üretilebilmesi ve tartışılabilmesi için bir araya getirdi ve getirmeye devam ediyor. Dernek bu amaçla eğitim programları, uluslararası forumlar, konferanslar, seminerler ve sanat etkinlikleri düzenliyor. 2012 yılında dördüncüsü düzenlenen Uluslararası Sanat Bienali Sinopale, Europist Kültür Sanat Yönetimi Programı, “Geçmişten Geleceğe Avrupa Kültür Başkentleri”, “Avrupa’nın Sınırları”, “Küresel Sorunlar, Kültür Vizyonları”, “Kent ve Sanat” bunlardan bazıları…

Avrupa Kültür Derneği kuruluşunun 10. yılı vesilesiyle “Her Şeyden Sonra” başlıklı proje ile geçen on yılda ele alınan konular bağlamında bir durum analizi yapmak, geçtiğimiz bu zaman zarfında kültür alanında nelerin değiştiğini ve nelerin değişmekte olduğunu sorgulamak üzere bir dizi etkinlik gerçekleştiriyor.

Çanakkale Bienali İnisiyatifi (CABININ)’nden etkinliklerle ilgili yapılan açıklamada CABININ’in bu süreçte Avrupa Kültür Derneği tarafından hayata geçirilen birçok proje ve etkinlikte bireysel ve kurumsal olarak yer aldığı, Avrupa Kültür Derneği’nin oluşturduğu fikir üretim, tartışma ve iletişim düzlemlerinde, benzer kaygılar ve duyarlılıklar etrafında Türkiye’den ve dünyadan kültür aktörleriyle bir araya geldiği ve işbirlikleri geliştirdiği belirtilerek “Şimdi Avrupa Kültür Derneği’nin 10. yılı vesilesiyle dernek temsilcilerini ve derneğin 2006 yılından bu yana hayata geçirdiği SİNOPALE-Sinop Bienali’nden bir seçkiyi MAHAL’de ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz.” ifadelerine yer verildi.

Avrupa Kültür Derneği, Sinopale, Sinop Belediyesi, BM Çağdaş Sanat, Chameleon Tasarım ve Proje Yönetimi, Avusturya Kültür Ofisi, A Soul for Europe, eintagmuseum, citizensofculture.net, Satelliet Groep, informal görgün network, Felix Meritis, Dimitrie Cantemir Romen Kültür Merkezi Istanbul, Robert Bosch Stiftung, AltArt Foundation, Nuova Icona işbirliğiyle, ÇATKAV, Çanakkale Belediyesi ve Troya Kültür Derneği desteğiyle gerçekleştirilen etkinliklerde yer alan sanatçı ve yapıt bilgileri ise şöyle:

ÇI?G?DEM BORUCU
Besteci. I?stanbul’da yas?ıyor ve çalıs?ıyor.
Kentin Söyledikleri“, 2011, Ses yerleştirmesi
“Geleceg?i Biriktirmek” (2011) projesi kapsamında Derya Öznur Özdemir, I?rem Ermis?, Nazlıhan Felek, Barıs? Yavuz, Elif Koyuncu, Duygu Gider, Yılmaz Küçük, Damla Ekiz is?birlig?i ile gerçekles?tirilmis?tir.

AMIE DICKE
1978 yılında Rotterdam’da dog?du. Amsterdam’da yas?ıyor ve çalışıyor.
Korunan Mülkiyet“, 2011, Belgesel fotog?raf (kamusal alana müdahale, yerles?tirme)
“Geleceg?i Biriktirmek” (2011) projesi kapsamında Duygu Öz, Çag?atay S?ims?ek is?birlig?i ile gerçekles?tirilmis?tir.

NEZAKET EKİCİ
1970 yılında Kırşehir’de doğdu. Almanya Berlin’de yaşıyor ve çalışıyor.
Atropos“, 2006, Perfomans videosu
“Sinopale 1” (2006) programında gerçekleştirilmiştir.

RÓZA EL-HASSAN
1966 yılında Macaristan, Budapeşte’de doğdu. Budapeşte’de yaşıyor ve çalışıyor.
Nüfus Fazlalığı Üzerine, Düşünceler“, 2006, Video
“Sinopale 1” (2006) programında gerçekleştirilmiştir.

DEJAN KALUDJEROVIC?
1972 yılında Sırbistan, Belgrad’da doğdu. Viyana’da yaşıyor ve çalışıyor.
Je Suis Malade” (Hastayım), KTM versiyon, 2012 HD video, 4’37”
“Sinopale 2” (2008) programında sergilenmiştir.

EMRE KOYUNCUOG?LU
1966 yılında İstanbul’da doğdu. İstanbul’da yaşıyor ve çalışıyor.
Katılın Söz Sahibi Olun“, 2011, Performans, bildiri, video
“Geleceği Biriktirmek” (2011) projesi kapsamında Arsan Perinçek, Ayşegül Kafkas, Aziz Konukman, Büke Onur, Cevat Akkaya, Derya Akkaya, Elif Kuli, Hale Oğuz, Kadir Yavuz, Metin Gürbüz, Necla Bayrak, Payende Görgün, Sebahat Perinçek, Şirin Özbilen, Tezcan Bayrak, Yusuf Emre Yalçın işbirliği ile gerçekleştirilmiştir.

MONALİ MEHER
1969 yılında Hindistan, Pune’da doğdu. Amsterdam’da yaşıyor ve çalışıyor.
Üç Hareket Noktası“, 2006, Performans videosu
“Sinopale 1” (2006) programında gerçekleştirilmiştir

MIRCEA NICOLAE
1980 yılında Bükreş, Romanya’da doğdu. Bükreş’te yaşıyor ve çalışıyor.
Güzel Mutlu Bir Şehir“, 2011, Video
“Geleceği Biriktirmek” (2011) projesi kapsamında Yusuf Emre Yalçın işbirliği ile gerçekleştirilmiştir.

DANİELE PEZZİ
1977 yılında Ravenna, İtalya’da doğdu. Bir çok yerde yaşıyor ve çalışıyor.
Terleme Sığınağı“, 2011-2013, Video, 15’04”
“Sinopale 3” (2010) programında gerçekleştirilmiştir.

SÜMER SAYIN
1985 yılında İstanbul’da doğdu. İstanbul’da yaşıyor ve çalışıyor.
Kaçış Adası“, 2012, Video
“Sinopale 4” (2012) programında gerçekleştirilmiştir.

ROLAND STRATMANN
1964 yılında Almanya, Südlohn’da doğdu. Berlin’de yaşıyor ve çalışıyor.
Pneuma“, 2008, Yerleştirme videosu
“Sinopale 2” (2008) programında Burçak Konukman, Funda Oruç işbirliği ile gerçekleştirilmiştir.

ADRİEN TİRTİAUX
1980 yılında Belçika, Brüksel’de doğdu. Viyana ve Anvers’te yaşıyor ve çalışıyor.
Göke’nin Batışı“, 2008, Fotoğraf
“Sinopale 2” (2008) programında gerçekleştirilmiştir. Sinopale ve Galerie Martin Janda izniyle.

JOHANNES VOGL
1981 yılında Almanya, Kaufbeuren’de doğdu. Berlin’de yaşıyor ve çalışıyor.
“Hayalet Işık”, 2008, Video, 4’42”, döngü
“Sinopale 2” (2008) programında gerçekleştirilmiştir. Sinopale ve Galerie Martin Janda izniyle.

Yorumlar...

    Henüz yorum yok...

Sizin Yorumunuz...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir