İÇDAŞ Genel Müdürü Bülend Engin’in Çanakkale Ticaret Borsası Başkanı Kaya Üzen’i Ziyaretindeki Basın Açıklaması

İÇDAŞ Genel Müdürü Bülend Engin’in Çanakkale Ticaret Borsası Başkanı Kaya Üzen’i Ziyaretindeki Basın Açıklaması
10 Mart 2010

İÇDAŞ 1950?li yıllardan bu yana faaliyet gösteren, İSO?nun 500 büyük sanayi kuruluşu listesinde 8. sırada bulunan, ülkemizin önemli sanayi kuruluşlarından birisidir. Kurulduğu günden bu yana işletmemizdeki tüm faaliyetler devletin belirlediği usul esas ve standartlar çerçevesinde ve mevzuatın gerektirdiği izinler alınarak yine ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının gözetim ve denetimi altında yürütülmektedir. İşletmemiz 2000?li yıllarda ülkemizde uygulanan çevresel standartların da üzerine çıkmak için çalışmalara başlamış ve 2004 yılında ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Belgesini almaya hak kazanan ülkemizdeki ilk çelik ve enerji tesisi olmuştur. İşletmemizin çevre performansı AB ülkelerinde uygulanan standartlara ulaşması sonucu 2008 yılında işletmemiz AB Çevre Ödülleri Yönetim Sistemleri Kategorisinde Türkiye Birincisi olarak ülkemizi Avrupa Birliği?nde temsil etme onurunu yaşamıştır.

Tesislerimiz kurulduğu günden bu yana kapılarını bölgemizdeki tüm paydaşlara açarak tesislerini bölge insanının denetimine açmıştır. Bölgemizdeki ilköğretim okullarından üniversitelere, esnaf odalarından, huzur evlerine kadar birçok kurum ve kuruluş işletmelerimizi defalarca ziyaret etmiş ve tesislerimizi yakından inceleme fırsatı yakalamıştır. İşletmelerimizi önyargısız olarak inceleyen herkes, İÇDAŞ?ın çevre alanındaki performansını değerlendirmektedir.

Buna karşın, ne yazık ki tesislerimize defalarca davet edilmelerine rağmen adım atmayan, tesislerimizi bir kez olsun bizzat görmeyen belli çevreler, ilk günden bugüne bölgemize yapılan yatırımlara, üretime geçen tesislere karşı sürekli olumsuz yaklaşmış ve bu olumsuz tutumlarında ısrarcı olmuşlardır. Zira globalleşen dünyada silahlı savaşlar yerini ekonomik savaşlara bırakmıştır.Standart çevresel söylemler ekonomik savaşlarda karteller tarafından en çok kullanılan argüman haline gelmiştir..

Enerji üretim tesislerimiz kömürden elektrik üretimi için mevcut en iyi teknoloji ile kurulmuş ve AB emisyon standartlarında çalışmakta olup ülkemizde Emisyon İzni olan sayılı Enerji Üretim Tesislerinden biridir.Emisyon izinlerinin yanı sıra paydaşlarımızın tesislerimizi her an izleyebilmesi ve denetleyebilmesi amacıyla baca gazı emisyon değerleri, bacanın anlık kamera görüntüsü ile birlikte 365 gün 24 saat boyunca www.icdas.com.tr web adresimizden yayınlanmaktadır.

Tesislerimizde uygulanan çevre yönetim sisteminin bölgedeki sonuçlarını görmek amacı ile etki alanımızdaki hava kalitesi de izlenmektedir. Ülkemizin saygın bilimsel kuruluşları ile yıllar süren bir çalışma yürütülmüş ve çalışma sonucunda tesis etki alanımızda hava kalitesi için verilen sınır değerlerin aşılmadığı ve de sınırların çok altında kaldığı bir kez daha teyit edilmiştir. Bu çalışmalar faaliyet süresince devam edecektir.Tesislerimizin çevreye olan etkilerini daha somut olarak gözlemleyebilmek ve bu gerçeği dayanaklarıyla ifade etmek için tesislerimizin çok yakın çevresine besi çiftliği kurduk; meyve ve sebze bahçeleri oluşturduk. Gerek besi çiftliğindeki et kalitesi, gerekse meyve ve sebze bahçelerindeki ürün verim ve kalitesi bilimsel çalışmalarla aynı olumlu sonuçları ortaya koymaktadır.

Proses sularını soğutmak amacı ile kullandığımız deniz suyunun deşarjında Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliğinde konulmuş sınır değerlere uyulmaktadır. Bu sınır değerler sağlanabildiği için İl Çevre ve Orman Müdürlüğü tarafından Soğutma Suyu Deşarj izin belgesi verilmiştir. Gerek evsel atıksular gerekse soğutma suları sürekli olarak alınan numunelerle İl Çevre ve Orman Müdürlüğü tarafından izlenmektedir. Tüm bu yasal izinler ve ölçümlerle birlikte, çevresel hassasiyetimizin örnek ifadesi olarak soğutma suyu deşarj kanalımızda kurulu 25 ton/yıl kapasiteli ve de ülkemizde bir ilk olan Çipura ve Levrek üretim tesisimizi herkesin ziyaret etmesini isteriz. Su ürünleri konusunda uzman resmi ve özel kuruluşların övgüyle söz ettiği balık çiftliğimiz tüm halkımıza açıktır.

ABD ve Avrupa taşkömürüyle çalışan  süper kritik buhar teknolojisine  büyük önem vermekte ve  kritik-altı santrallerin %32 olan enerji verimini %44 e çıkaran bu teknolojiyle birçok yatırımı hayata geçirmeye çalışmaktadır. Avrupa Birliğinin Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrol Yönetmeliği için hazırlanan referans dokümanda (AB “Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrol Direktifi (IPPC)”  Kapsamında Yayınlanan “Uygulanabilir En İyi Teknikler Referans Dokümanları”na http://eippcb.jrc.es/reference adresli linkten ulaşılabilir) ekonomik ve çevresel anlamda ?kömürden elektrik üretimi için mevcut en iyi teknik? olarak tanımlanmaktadır. Çünkü bu teknoloji %35 daha yüksek verimle çalışmakta ve birim enerji üretimi için %35 daha az kaynak kullanımı ile %35 daha az emisyona sahiptir.

Avrupa?da bu teknoloji ile planlanan, inşası devam eden 2014 yılsonuna kadar işletmeye açılacak santrallerin sayısı 35 adet olup, kapasiteleri 32.854 MW?dır. Türkiye?nin Mevcut Kurulu gücünün %73?üne tekabül etmektedir.      ABD ?de ise bu teknolojiyle 2012 yılına kadar toplam 26.765 MW kapasiteli süper kritik kömür santralleri devreye alınacaktır, bu ise Türkiye?nin Mevcut Kurulu gücünün %60?ına karşılık gelmektedir.

Kurulacak süper kritik santral yine AB Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrol Direktifi (IPPC) kapsamında yayınlanmış olan referans dokümanda kömürden elektrik üretimi için önerilen en iyi ve ileri mevcut teknik ile planlanmış olup, bu nedenle biz dünyanın en çevreci santralini yapacağımızı iddia ediyoruz. Kuracağımız santral, Biga, Çanakkale veya bölgede en küçük çevre olumsuzluğuna yol açmayacaktır. AB Çevre Ödülleri Yönetim Sistemleri Kategorisinde Türkiye Birincisi olarak ülkemizi Avrupa Birliği?nde temsil etme onurunu yaşamış bir firma olarak, bahse konu santralin yapım ve işletme aşaması dahil, tesis hangi aşamada bulunursa bulunsun, tesisin çalıştırılmaması da dahil her ne pahasına olursa olsun çevresel anlamda herhangi bir olumsuzluğa izin vermeyeceğimizin bilinmesini istiyoruz.

Çevresel anlamda ülkemize örnek teşkil eden sanayi-çevre ilişkimizin başka sanayi kuruluşlarınca da yapılmaya başlandığını görmek bizleri mutlu etmektedir.

Kömür uzun zamandır tüm dünyada en temel enerji kaynağı olarak kullanılmaktadır ve kullanılmaya da devam edilecektir..Örneğin; ABD, İngiltere ve Almanya gibi gelişmiş ülkeler enerji üretim kaynağı olarak birinci sırada kömürü kullanmaktadırlar. Somutlaştırmak gerekir ise kömürün elektrik üretimindeki payı; Polonya’da %95, Yunanistan’da %53, Almanya’da %52, ABD’de %51 ve İngiltere’de %41?dir. Türkiye’de ise bu oran %27’dir.

Birçok gencimiz işsizken ve ülkemizin gelişmesi için yaptıklarımızın onlarca katı iş ve yatırım yapmamız gerekirken; çabalarımız önyargılı yaklaşımlara yenik düşmeyecektir.Bu ülkeye yapılan her tesis hepimizindir. Ülkemizin gelişmesi ve zenginleşmesi hepimizin geleceğini doğrudan ilgilendirmektedir. Ülkemizin kalkınması ve dünyada hak ettiği çağdaş medeniyet seviyesine ulaşması değişmeyen hedefimiz olacaktır.

Yaşanan bu süreçte yatırımcıya ön yargılarla yaklaşmak yerine ; gerek mesleki  gerekse de yaşam tecrübeleri ile toplumun ön saflarında yer alıp bilgi birikimleri ile yanımızda olan Çanakkale Ticaret Borsası, Çanakkale TSO, Biga TSO, ÇASİAD, ÇAGİAD, BİSİAD, ve diğer Sivil Toplum Kuruluşlarına teşekkürü borç biliyoruz.

Ülkemize hizmet etmek ve yeni tesisler kazandırmak için çalışmalarımızı her zamankinden daha büyük bir şevk ve azimle sürdüreceğimiz hususunu kamuoyuna arz ederiz. Saygılarımızla.

Bülend ENGİN
İÇDAŞ Genel MüdürüYorumlar...

    Henüz yorum yok...

Sizin Yorumunuz...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir