İdare Mahkemesi Karar Verene Kadar Seçim Yok!

İdare Mahkemesi Karar Verene Kadar Seçim Yok!
20 Ocak 2017

Çanakkale Kent Konseyi, Genel Kurul seçimleri hakkında ortaya çıkan polemiklere son noktayı koydu. Konseyden yapılan açıklamada, Çanakkale İdare Mahkemesinin vereceği dava sonucu kararının beklenildiği vurgulanarak, “Genel Kurul Gündem maddelerinden olan ‘seçim’lerle ilgili mahkeme kararı sonuçlandığı andan itibaren mahkemenin verdiği karara göre Çanakkale Kent Konseyi Genel Kurulu’nun yapılacağını bilgilerinize sunar ve duyururuz” ifadelerine yer verildi.

Çanakkale Kent Konseyi’nin yaptığı açıklamayla İzmir Bölge İdare Mahkemesi tarafından reddedilen dava konusu talebi ile ilgili “Çanakkale Kent Konseyi seçimlerinin yapılması konusunda bir engelin kalmadığı” yönündeki haberlere de açıklık getirilmiş oldu. Açıklamada Çanakkale İdare Mahkemesi’nde Genel Kurul seçimlerine karşı itirazlar sonucu açılan davanın halen sürdüğü ve sonuç alınana kadar seçimlerle ilgili herhangi bir işlem yapılamayacağı ifade edildi.

Kent Konseyi Yürütme Kurulu yaptığı açıklamada şunları kaydetti;

“Genel Kurul öncesinde 2 dernek; Kent Konseyi Yönergesinin ‘İlgili dernekler vakıflardan, seçimli genel kurullar dışında bir dönemde en az 2 genel kurula katılmış olanlar seçimlerde oy kullanma hakkına sahip olacaklardır.’ şeklindeki 11/6 maddesinin iptaliyle ilgili Çanakkale İdare Mahkemesine dava açmışlardır. İdare Mahkemesi başvurular üzerine, Kent Konseyi’nin savunmasının alınarak “yeniden bir karar verinceye kadar kabulü” suretiyle “dava konusu işlemin yürütülmesinin durdurulmasına” karar vermiştir.Çanakkale Kent Konseyi Yürütme Kurulu, bu karar üzerine Genel Kurulu ‘mahkeme kararı kesinleşene kadar’ erteleme kararı alarak durumu açıklamıştır. Çanakkale Kent Konseyi, mahkemenin istediği belgelerle birlikte savunma dosyasını süresi içersinde İdare Mahkemesine vermiş ve mahkemenin verdiği ‘dava konusu işlemin yürütülmesinin durdurulması’ kararının kaldırılması için bir üst mahkeme olan İzmir Bölge İdare Mahkemesine başvurmuş; İzmir Bölge İdare Mahkemesi de bu talebi reddetmiştir.Gelinen noktada, Çanakkale İdare Mahkemesinin vermiş olduğu “yeniden bir karar verilinceye kadar dava konusu işlemin yürütülmesinin durdurulması” kararı devam ettiğinden Çanakkale İdare Mahkemesinin, dava konusu maddeyle ilgili dava sonucunun kararı beklenilmektedir. Çanakkale Kent Konseyi Genel Kurul temsilcisi kişi, kurum ve kuruluşlar ile hemşehrilerimize; Genel Kurul Gündem maddelerinden olan “seçim”lerle ilgili mahkeme kararı sonuçlandığı andan itibaren mahkemenin verdiği karara göre Çanakkale Kent Konseyi Genel Kurulu’nun yapılacağını bilgilerinize sunar ve duyururuz.”

Yorumlar...

    Henüz yorum yok...

Sizin Yorumunuz...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir