İl İnsan Hakları Kurulu’ndan Eğitim Atağı

12 Şubat 2010

Çanakkale?de İl İnsan Hakları Kurulu üyelerine Yardımcı Doçent Doktor Ülkü Varlık tarafından eğitim verildi.

İl İnsan Hakları Kurulu Başkanı Vali Yardımcısı Hüseyin Kulözü başkanlığında toplanan kurulda üyelere yönelik insan haklarıyla ilgili bilgi veren Yardımcı Doçent Doktor Ülkü Varlık, İnsan haklarının insanı insan yapan ve sırf insan olarak herhangi bir şarta ve statüye bağlı olmadan doğuştan sahip olduğu dokunulmaz vazgeçilmez üstün nitelikli değerler olduğuna vurgu yaptı.

Yardımcı Doçent Doktor Ülkü Varlık, söz konusu hakların; insanın değerini ve onurunu koruduğunu, insanın, ?insanca? yaşaması için gerekli, zorunlu koşulları ifade ederek, insanın insan olmaktan kaynaklanan gereksinimlerini karşılamaya yönelik, maddi ve manevi varlığını korumayı, geliştirmeyi hedef edinen en temel değerler olduğunu belirtti.

Uluslararası gündeme giriş sırasına göre hakların beş kuşağa ayrıldığına da dikkat çeken Yardımcı Doçent Doktor Ülkü Varlık, birinci kuşak haklar içerisinde kişinin dokunulmazlığı, zorla çalıştırma yasağı, kişi hürriyeti ve güvenliği, özel hayatın gizliliği ve korunması, konut dokunulmazlığı, yerleşme ve seyahat hürriyeti, din ve vicdan hürriyeti, düşünce ve kanaat hürriyeti, basın hürriyeti, toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkı, mülkiyet hakkı, hak arama hürriyeti, kanuni hâkim güvencesi, ispat hakkı, seçme ve seçilme hakkının yer aldığını ifade etti. İnsan haklarının ulusal ve uluslararası düzeyde olmak üzere iki şekilde korunabildiğine de dikkat çeken Yardımcı Doçent Doktor Ülkü Varlık, ?İnsan haklarının ulusal düzeyde korunması İnsan hakları, anayasa ve yasalarla, insan haklarını korumakla yükümlü devlet organlarıyla, sivil toplum kuruluşları aracılığıyla ve insan hakları danışma kurullarıyla korunur. İnsan haklarının uluslararası düzeyde korunması ise Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinde temel hakları güvence altına almaktadır. AİHS?de tanınan hakların sözleşmeyi kabul eden devletlerden biri tarafından ihlal edildiği iddiasında olan herkes bu iddiasından dolayı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine başvurabilir? dedi.

İHA

Yorumlar...

    Henüz yorum yok...

Sizin Yorumunuz...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir