İmar, Kıyı ve Yapı Uygulamaları Kuzey Ege Bölgesel Semineri Başladı

23 Haziran 2010

Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Müsteşarı Önder Kıraç, klasik kağıtla haberleşme ve yazışma yönteminden uzaklaşarak, elektronik ortamda haberleşmenin iş verimliliğini arttırdığı bir gerçek olduğunu belirterek, “Bizlerde bakanlık olarak yakın bir zamanda yapılan yasal bir değişiklik ile coğrafi bilgi sistemlerinin yaygınlaştırılması, ülke genelinde ülke genelinde iyileştirilmesi ve yaygınlaştırılması ile ilgili önemli bir görev üstlendik. Artık bütün yerel idarelerimizde oluşan bilgilerimizi merkezi idarelerle ve merkezi idarenin ilgi alanları ile paylaşmak üzere TUCBS dediğimiz Türkiye Coğrafi Bilgi Sistem Uygulamalarını başlattık. Artık bütün işlemler bu sistem üzerinden olacak” dedi.

Kolin Hotel’de düzenlenen ve Çanakkale, Balıkesir, Bilecik, Bursa ve Eskişehir’den belediye başkanları ve imardan sorumlu müdürleri, il özel idaresi genel sekreterleri, imar ve şehircilik müdürleri, bayındırlık ve iskan müdürleri ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldığı “İmar, Kıyı ve Yapı Uygulamaları Kuzey Ege Bölgesel Semineri”nde bir konuşma yapan Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Müsteşarı Önder Kıraç, bu seminerlerin önemine değinerek ilk olarak yapı denetim konusuna değindi. Kıraç, yapı denetim uygulamalarının Türkiye genellinde 81 vilayette yaygınlaştırılacağını belirterek; ” “Sayın başbakanımızın izniyle yapı denetim uygulamalarının 81 vilayette yaygınlaştırılması karara bağlandı. En kısa sürede Türkiye’mizin bütün ilerinde bu yapı denetim sistemi gerçekleşecek. Şuan bakanlıkta bu konu ile ilgili yazılım programımızın hazırlıkları sürüyor. Bu sistemin devreye girmesi ile birlikte yeniden bu tür toplantılar yapıp eğitim programlarında sistemin işleyişini göreceğiz. Ben bu yapı denetim uygulamalarının bütün ülkemizde yaygınlaştırılması ile yapı kalitesi ve standardının yükseleceğini, yaşadığımız afetle ilgili sorunların en aza ineceğini, yapı standartlarımızın daha net uygulamaya geçilebileceğini, enerji verimliliği noktasında da artık modern dünya ile yarışabilecek nitelikte olacağımızı düşünüyorum” dedi.
Konuşmasında seminerde ele alınacak coğrafi bilgi sistemi noktasının çok önemli olduğunu da belirten Müsteşar Önder Kıraç, “Ülkemizin hızla gelişen ve gençleşen nüfusu ile birlikte yönetimlerimizde yerel ve merkezi idarelerimizde de teknolojik altyapılarımız hızlı bir gelişim göstermektedir. Artık klasik kağıtla haberleşme ve yazışma yönteminden uzaklaşarak, elektronik ortamda haberleşmenin iş verimliliğini arttırdığı bir gerçek. Bizlerde bakanlık olarak yakın bir zamanda yapılan yasal bir değişiklik ile coğrafi bilgi sistemlerinin yaygınlaştırılması, ülke genelinde ülke genelinde iyileştirilmesi ve yaygınlaştırılması ile ilgili önemli bir görev üstlendik. Artık bütün yerel idarelerimizde oluşan bilgilerimizi merkezi idarelerle ve merkezi idarenin ilgi alanları ile paylaşmak bu sistem üzerinde olacak. Birçok ortak dili paylaşan verilerimiz eğer aynı dili konuştuğu taktirde, aynı sistemi kullandığımız taktirde paylaşıma açılacak. Bu konuda bakanlığımız Tapu Kadastro Müdürlüğümüz vasıtası ile Devlet Planlama Teşkilatımızın teknik katkıları ile TUCBS dediğimiz Türkiye Coğrafi Bilgi Sistem Uygulamalarını başlattı. Bu noktada gerekli ihale aşamaları sona erdi. İhaleyi alan kamu niteliğindeki kurumumuz da yakında belediyelerimizle, merkezi teşkilatlarımızla eldeki bütün verileri nasıl yapılacağı noktasında temaslara başladılar” dedi.

“İMAR DEĞİŞİKLİKLERİ BELEDİYELERDE BU KADAR SERBEST OLMAMALI”

Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan da Çanakkale’nin şanslı illerden birisi olduğunu belirterek; “Çünkü bizim kıyılarımızın önemli bir bölümü milli park sınırları içerisinde. Yani koruma altındayız .Gelibolu ve Troya Milli parkının bulunması büyük bir avantaj. Bu konuda yasalarla korunuyoruz. Aslında bunu yasalarla değil, anlayışımızla korumamız gerekiyor. Yani yasalara bağlı olmaksızın imar konularında çok hassas olmamız lazım. Kıyıların dışında imar konuları da çok önemli. Orada da imar uygulamalarına çok titizlik göstermemiz gerekir. Elbette ki imar değişiklikleri belediyelerde olmalı. Ancak bu kadar da serbest olmamalı. Bir belediye başkanı olarak bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Bunu daha katılımcı bir hale getirmemiz gerekir. Yani belediye meclisleri ve il genel meclislerinin ötesinde imar komisyonlarında oy sahibi olan, hatta mahallesindeki yapılan alandaki kişilerin de katılımı ile yapılabilir hale getirmek lazım. Bir mahallede, yörede tadilat yapıyoruz. Orada yaşayan insanların görüşünü, düşüncesini almıyoruz. Bence bu uygun değil. Ne kadar çok katılımcı olursa, o kadar ranttan uzak değişiklikler olur” dedi.

Başkan Gökhan, konuşmasında Türkiye Cumhuriyetinin en büyük kayıp ettiği mali kaynaklarından birisinin imar değişikliklerinde almadığı rant vergileri olduğunu da belirterek, “Tarlalar arsa oluyor, devlet bir şey almıyor. Yada 3 katlı yerler 6 kat oluyor.Hiç bir şey değişmiyor.. Fakat bu arada belediyelerde özellikle gayri nizami şekilde birtakım kaynaklar yasal olarak da alınmaya devam ediyor. Bunu bir mevzuata oturtmak lazım. Yani “senin buraya 6 kat yaparız ama. Belediyeye de bir araba yada greyder alırsan o iş olur” gibi sözler son derece tehlikeli, yasalara pek uymayan hata etik davranışa uymayan davranış biçimleridir” dedi.

Çanakkale Valisi Abdülkadir Atalık ise 1/25000 ölçekli planda önemli bir aşama kaydetmelerini rağmen 1/100000’lik planda Çanakkale’nin Türkiye genelinde en geri kalmış il konumunda olduğunu belirterek; “Balıkesir’de de bu problem var. Türkiye’de en sonda kalmış bir il olarak bunu da kendi kaynaklarımız ili yapamayacağımız için Çevre Orman bakanlığı ile görüşerek bunu teklif ettik. Bunun bakanlık nezdinde hazırlanması söz konusu” dedi.

Yapılan konuşmaların ardından oturum başkanlığını Genel Müdür Yardımcısı Bülent Ercan’ın yaptığı “Kıyı Kanunu Uygulamaları, Bütünleşik Kıyı Planlaması ve Çeşitli Kanunlarla Bakanlığa Verilen Planlama Yetkileri” konusu ele alındı. Oturumda kıyı kanunu ve uygulama yönetmeliği, bütünleşik kıyı alanları planlaması projesi, kıyı kenar çizgisi tespiti ve kıyıda mülkiyeti ile çeşitli kanunlarla bakanlığa verilen planlama yetkileri konularında da konuşmalar yapıldı. Seminer 25 Haziran Cuma günü gerçekleştirilecek panel ile sona erecek.

İHA

Yorumlar...

    Henüz yorum yok...

Sizin Yorumunuz...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir