“İnsan Hakları ve Din” Konulu Sempozyum

19 Eylül 2008

“İnsan Hakları ve Din” Konulu Sempozyum
28 Kasım 2008 ? 30 Kasım 2008

İnsan hakları insanlığın büyük mücadeleler sonucu ulaşmış olduğu en önemli kazanımlardan birisidir. İnsan hakları nosyonunun oluşumunda etkili olan faktörler arasında sayılan ulusların katkıları, felsefi arka plan ve dinlerin etkileri hakkındaki tartışmalar her geçen gün artan yoğunlukla güncelliğini sürdürmektedir.

Bu bağlamda dinlerin ve kültürlerin insan haklarının oluşumuna katkısı ve etkisi değişik platformlarda tartışılmaktadır. Buna paralel olarak dini değerlerin evrensel insan hakları normları ile uyum problemi, din-insan hakları tartışmalarında değişik bağlantılarla gündeme taşınmaktadır. Özellikle bağlıları açısından normatif kabul edilen dini değerler ile uluslar arası düzeyde normatifliği kabul görmüş olan insan haklarını konu edinen tartışmalar problemin aktüelliğini sürdüreceğini göstermektedir.

Öte yandan insan haklarının normatifliği, evrenselliği ve göreceliliği hakkındaki tartışmalar büyük oranda kültürel farklılıklar ve bunları besleyen dini değerlerden kaynaklanmaktadır.

Dini, dili, cinsiyeti ve etnik kökeni ne olursa olsun bütün insanları ilgilendiren insan hakları, birey olarak insanın diğer fertlere ve yönetime karşı hak iddiasında bulunmasını meşru kılan ve ona bu hususta yetki sağlayan hukuk normlarının bütününü ifade için kullanılmaktadır. Bu anlamda dinlerin insan hakları kültürünün oluşmasına ve gelişmesine katkısı göz ardı edilemez.

Din adına insan haklarına ve insan hakları adına din özgürlüğüne yapılan eleştiriler insan hakları ile din ilişkisinin bilimsel bir platformda tartışılmasına zemin hazırlamıştır.

İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi?nin ilanın 60. yılı münasebetiyle Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İlahiyat Fakültesi yukarıda ifade edilen düşünceler çerçevesinde bir sempozyum düzenlemeyi kararlaştırmıştır.
Sempozyum ?insan hakları ve din? başlığına uygun olan yurt içi ve yurt dışından bildirilere açıktır.

Sempozyum Takvimi

Bildiri özetlerinin gönderilmesi için son tarih: 22 Eylül 2008
Kabul edilen bildirilerin ilanı: 07 Ekim 2008
Bildirilerin teslim tarihi: 07 Kasım 2008
Sempozyum: 28 ? 30 Kasım 2008

Sempozyuma katılmak isteyenlerin 200 – 300 kelimelik bir özeti CV’leri ile birlikte sempozyum düzenleme kuruluna 22 Eylül 2008 tarihine kadar ulaştırmaları gerekmektedir.

Özetler (Türkçe veya İngilizce) ve bildiri metinleri Word belgesi olarak hazırlanmalı ve elektronik posta ile ihds@comu.edu.tr ve tevhitay@comu.edu.tr adreslerine gönderilmelidir.

Sempozyumda bildiriler Türkçe, İngilizce ve Arapça olarak sunulabilir.
Sempozyuma katılım ücreti 150 YTL?dir.

Ulaşım ve Konaklama:

Ulaşım masrafları katılımcılara aittir.

Sempozyum süresince katılımcıların konaklama ve yemek giderleri karşılanacaktır.

İletişim Bilgileri:

Doç. Dr. Tevhit AYENGİN
tevhitay@comu.edu.tr
0286 ? 218 0018 / 1520

Yrd. Doç. Dr. Mahmut SALİHOĞLU
salihoglu@comu.edu.tr
0286 ? 218 0018 / 1454

Yrd. Doç. Dr. Nimetullah AKIN
nakin@comu.edu.tr
0286 ? 218 0018 / 1522

Detaylı bilgiye aşağıdaki internet adresinden ulaşabilirsiniz:
http://ilahiyat.comu.edu.tr/insan_haklari_din.htm

Fotoğraf Kaynağı:wikipedia]

Yorumlar...

    Henüz yorum yok...

Sizin Yorumunuz...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir