“İnsanlık Büyük Bir Sınavdan Daha Geçiyor!”

“İnsanlık Büyük Bir Sınavdan Daha Geçiyor!”
25 Ağustos 2014

Türk Tabipleri Birliği Çanakkale Tabip Odası Yönetim Kurulu adına basın açıklaması yapan Başkan Dr. Hülya Görgün, açıklamasında, Ortadoğuda yaşanan insanlık dramını hatırlatarak IŞİD saldırılarının Suriye ve Irak’ta yaşayan bir milyondan fazla insanı etkilediğine dikkat çekti. Göçe zorlanmış insanların yaşam mücadelesi vermekte olduğunu belirten Görgün, bu insanların barınma, sağlıklı suya erişim, acil sağlık hizmetlerine erişim, gıda güvenliği, temel sağlık hizmetleri ve kronik hastalıkların tedavisinin sağlanması gibi pek çok alanda sorun yaşadıklarını belirtti.

Görgün açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Bağdat’a 180 km uzakta olan Amberli kasabasında yaşayan insanlar 70 gündür yaşam mücadelesi vermekte. Terör estirmeye devam eden Irak Şam İslam Devleti (IŞİD), 20 bin Şii Türkmen’in yaşadığı bu kasabayı kuşatma altına almış.Etraf köyler de IŞİD tarafından işgal edilmiş, aynı zamanda elektrik, su, gıda, tıbbi yardım gibi temel gereksinimleri de karşılanmayan bu kasabada 50 kişi hayatını kaybetmiştir. Birleşmiş milletlerin yardım kapsamı dışında kalan Amberli’de halk, Şii oldukları için “dinden dönmüş” sayılarak IŞİD in saldırılarına maruz kalmaktalar ve onları kurtarmak için her hangi bir plan yapılmadığından kendilerini savunmakta zorlanmaktadırlar.
Son aylarda IŞİD saldırıları, Suriye ve Irak’ta yaşayan bir milyondan fazla insanı yerinden etmiştir. Savaştan etkilenen on binlerce kişi Türkiye’ye gelmişler. Bazıları akrabalarının evlerinde misafir edilirken, bazıları Belediye’lerin olanakları ile toplu barınma yerlerinde kalmaktalar. Binlerce göçe zorlanmış insan da, Şırnak, Diyarbakır, Batman, Mardin, Silopi, gibi sınıra yakın yerleşim alanlarında geçici olarak barınmaya başlamışlardır.Yaşam mücadelesi vermekte olan bu insanlar; barınma, sağlıklı suya erişim, acil sağlık hizmetlerine erişim, gıda güvenliği, temel sağlık hizmetleri ve kronik hastalıkların tedavisinin sağlanması gibi, pek çok alanda sorun yaşamaktadır.

TTB Merkez Konseyimiz Ne Yapıyor?
Karmaşık insani acil durum” olarak adlandırılabilecek boyuttaki bu duruma duyarsız kalmayan Türk Tabipler Birliği, ‘koşulları kısa sürede değişmeyeceği’ öngörüsü ile uzun erimli bir hazırlık içine girmiştir.
TTB Merkez Konseyi temsilcileri ilk günlerden itibaren bölgede inceleme, gözlem ve tespit çalışmalarına başlamışlardır. Şimdiden gönüllü hekimler belirlenmiş alanlarda görev yapmaya başlamışlardır.
TTB Merkez Konseyi Başkanı Dr. Bayazıt İlhan imzasıyla bölgede yaşanan koşullara ve sağlık sorunlarına dikkat çekmek amacıyla FAO ( Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü), OCHA(Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi), UNHCR(Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği), FAO (Dünya Gıda ve Tarım Örgütü) Türkiye Temsilciliği, ICRC (Uluslararası Kızılhaç Komitesi)ve UNICEF (Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu)’a birer mektup gönderilmiştir. Mektuplarda bölgede sunulacak hizmetlere, TTB olanakları ölçüsünde katkıda bulunulacağı ifade edilmiş, sunulacak hizmetlerde işbirliğine de hazır olunduğu vurgulanmıştır.
Bölgede yaşanan olumsuz koşullar, önemli sağlık problemlerine yol açabilir. Koruyucu sağlık hizmetleri sunumu yetersiz olup, her an salgın hastalıklar ortaya çıkabilir. Bu yüzden artan hekim ihtiyacını karşılamak üzere TTB bir plan yapmış, bölgede çalışmak isteyen gönüllü hekimlerin belirlenmesi için illerden gönüllü hekim listeleri istemiş ve onların eğitimlerini planlamıştır.

Çanakkale Tabip Odası (ÇTO) Ne Yapıyor
Çanakkale Tabip Odası olarak Çanakkale Belediyesi’nin öncülüğünde hazırlanmış olan bir yardım kampanyasının içinde yer almaktayız. Kampanyanın amacı, IŞİD katliamından kaçarak Diyarbakır Sur Belediyesi’ne sığınan,IŞİD’in soykırımı varan boyuttaki bu vahşetinin etkilediği eşini kaybetmiş 500 kadın ve çocuk için 21 Ağustos – 5 Eylül arasında öncelikli olarak çocuklar için giyecek ve bez, kuru gıda, battaniye, mutfak gereçleri gibi ihtiyaç maddelerinin toplanmasıdır. Toplanan yardımlar Diyarbakır’a götürülerek Sur Belediyesi aracılığıyla buraya sığınan ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacaktır.
Çanakkale’de yaşayan tüm sağlık çalışanlarının ve halkımızın gereken hassasiyeti göstereceğine, yaşanan bu insanlık dramına seyirci kalmamak, acılarını içlerinde hissetmek ve küçük de olsa bir katkı sunmak isteyeceklerine inanıyoruz. Empati yaparak bu kampanyaya destek olmaları çağrısını tekrarlamak istiyoruz.
İnsanlık onurunu savaşların, çatışmaların yıkıcı etkilerine terk etmeyeceğimiz, barış adına kuracağımız gönül köprüleriyle halkları birbirine bağlayacağımız güzel bir gelecek diliyoruz.
Binlerce yıldır her kültürler ve inançtan bu coğrafyada var olan tüm kadim halklara saygı duyuyoruz.
Demokratik, özgür ve eşit bir toplum yaratmak için her dilden, kültürden, inançtan ve mezhepten insanlar olarak yan yana duracağız, birlikte direneceğiz ve mücadele edeceğiz.”

Yorumlar...

    Henüz yorum yok...

Sizin Yorumunuz...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir