İşte 4. Çanakkale Bienali’ne Katılacak Sanatçılar

27 Ağustos 2014

Bu yıl 4’ncüsü ‘Savaşın Sonunu Yalnızca Ölüler Görür’ temasıyla gerçekleştirilecek Uluslararası Çanakkale Bienali’ne katılacak sanatçılar belirlendi. Çanakkale Bienali İnisiyatifi (CABININ) tarafından 27 Eylül-2 Kasım 2014 tarihleri arasında gerçekleştirilecek bienalde Almanya, İrlanda, Avusturya, Rusya, Romanya, Lübnan, İtalya, Ermenistan, Bosna Hersek, Filistin, Fransa, Slovenya, Sırbistan, Yunanistan ve Türkiye’den 37 sanatçı eserleriyle yer alacak.

Genel sanat yönetmenliğini Beral Madra’nın, Genel Direktörlüğünü Seyhan Boztepe’nin ve CABININ Yönetici Küratörlüğünü ise Deniz Erbaş’ın üstlendiği bienal, 1914’den günümüze değin sürmekte olan siyasal, toplumsal, kültürel olayları ve savaşların etkilerini yeniden değerlendirmeyi, irdelemeyi ve yorumlamayı amaçlıyor. Bu yıl kavramsal çerçevesi 1.Dünya Savaşı’nın 100’ncü yılı üstüne yapılandırılan bienale katılan sanatçı listesi ise şöyle;
Gülçin Aksoy (İstanbul), Maja Bajevic (Paris?Saraybosna), Nigol Bezjian (Beyrut), Bashir Borlakov (İstanbul), Songül Boyraz (Viyana), Harold De Bree (Lahey), Klaus vom Bruch (Berlin?Münih), Ergin Çavuşoğlu (Londra?İstanbul), Ersan Deveci (İzmir), Nezaket Ekici (Berlin?İstanbul), Reha Erdem (İstanbul), Ayşe Erkmen (Berlin?İstanbul), Aladdin Garunov (Moskova), Douglas Gordon (Londra), Murat Gök (Diyarbakır), T. Melih Görgün (İstanbul), Güven İncirlioğlu (İzmir), IRWIN (Ljubljana), Khaled Jarrar (Ramallah), Grigor Khachatryan (Erivan), Anne Kodura (Berlin), Sıtkı Kösemen (İstanbul), Raziye Kubat (İstanbul), Radenko Milak (Belgrad), Jehane Noujaim (Boston), Pınar Öğrenci (İstanbul), Ahmet Öktem (İstanbul), Marilena Preda Sanc (Bükreş), Antonio Riello (Milan?Londra?Asiago), Anri Sala (Paris), Hans Schabus (Viyana), Tunca Subaşı (İstanbul), Erdal Sezer (Çanakkale), Panos Tsagaris (New York?Atina), Astrid Walsh (Dublin), Viron Vert (Berlin?Istanbul), Akram Zaatari (Beyrut).

Bienalde ayrıca özel proje olarak A.S. Bruckstein Çoruh’un küratörlüğünde Eva Beierheimer ve Miriam Laussegger’ın “Shadow, Speak You Too [hester panim]” yerleştirmesi yer alırken bienalin son haftasında 2004 yılında Berlin’de kurulan A SOUL FOR EUROPE (www.asoulforeurope.eu), AB ülkelerinden ve Türkiye’den önemli siyasetçi ve kültür uzmanlarının katılımıyla 25-27 Ekim 2014 tarihlerinde Çanakkale’de uluslararası bir forum gerçekleştirilecek.

BİENAL MEKANLARI
Çanakkale Bienali, ana mekanı olarak işlev görecek Doğtaş tarafından tahsis edilen kent merkezindeki üç katlı mobilya mağazasıyla birlikte daha önceki bienallerde olduğu gibi Çanakkale’nin özgün yapı ve kamusal alanları ile Eski Ermeni Kilisesi, Korfmann Kütüphanesi, Er Hamamı (Seramik Müzesi), Çimenlik Kalesi, Arkeoloji Müzesi, Mahal Sanat ve civarındaki eski Yahudi (Palamut) Depoları gibi kentin tarihi ve önemli mekanlarının yanı sıra, Çarşı Caddesi, Kordon ve İskele bölgesi, Halk Bahçesi gibi kamusal alanlarda, sanatçıların uluslararası sergilerde gösterilmiş resim, fotoğraf, video ve yerleştirmeleri yanında, bienal için üretilmiş yeni çalışmaları ziyaretçilerle buluşturacak.

“Savaşın Sonunu Yalnızca Ölüler Görür” (Platon)
‘Savaşın Sonunu Yalnızca Ölüler Görür’ temasıyla gerçekleştirilecek Uluslararası Çanakkale Bienali’yle ilgili CABININ’den yapılan açıklamada “Filistin’den Somali’ye, Irak ve Suriye’den Orta Afrika’ya, yakın ve uzak coğrafyalarda süregiden savaş ve yıkım döngüsü bağlamında, bienalimizin 2500 yıl önce Platon tarafından dile getirilmiş başlığının ne denli geçerli olduğunu büyük bir üzüntüyle izlemekteyiz.” ifadelerine yer verilerek şu açıklamada bulunuldu:

“Uluslararası Çanakkale Bienali, kurulduğu 2006 yılından bu yana Çanakkale’yi, Akdeniz havzası ile Avrupa ve Ortadog?u cog?rafyalarının kesis?im noktasında, çag?das? sanatın üretim, izlenme ve algılanması için uluslararası bir merkeze dönüs?türmek; uluslararası sanatçıları ve sanat uzmanlarını davet ederek, kenti bu sanatçıların ve iletis?im ag?larının gündemine yerles?tirmek; kamusal alanlar, sanat ve kültür kurumları, üniversiteleri sanatçılarla is?birlig?ine davet ederek, kars?ılıklı etkiles?im ve iletis?im ortamı yaratmak; Çanakkale’yi küresel sanat ve kültür sanayi ve iletis?im ag?ları içine konumlandırmak ilkelerini benimsiyor.
Bu ilkeler doğrultusunda 1914-2014 1.Dünya Savaşı’nın 100. yılının çeşitli vesilelerle hatırlandığı ülkelerde kapsadığı düşünce, yorum ve eleştiri alanı Çanakkale Bienali için elverişli bir kavramsal ortam oluşturmaktadır. 1. Dünya Savas?ı’nın 100. yılında bu savas?a katılmıs? veya süreç ve sonuçlarından etkilenmis? bütün ülkelerde çes?itli etkinlikler planlanmakta ve hayata geçirilmektedir. Uluslararası Çanakkale Bienali, bu konuyu ele alarak kültürel ve sanatsal açıdan gündeme etkin bir biçimde katılmaktadır.
Bu yıl bienal, 20.yy başından bugüne en etkin düşünme ve eleştirme aracı olan görsel sanat ve kültür üretimleri aracılığıyla 1914’den günümüze değin sürmekte olan siyasal, toplumsal, kültürel olayları ve savaşların etkilerini yeniden değerlendirmeyi, irdelemeyi ve yorumlamayı amaçlıyor. Dünya tarihinde bir dönüm noktası olan 1. Dünya Savaşı’nı, bu trajedinin önemli bir boyutunun yaşandığı Çanakkale’nin tarihsel, kültürel ve dog?al özelliklerine de bağlamayı öneriyor.
Dolayısıyla, savaşa katılan ülkelerin Türkiye’deki temsilciliklerinin de doğal olarak bienale büyük ilgi gösterdiklerini belirtmeliyiz. Savaş ve yüzyılın, tarihsel Osmanlı cog?rafyasından, bugünün siyasal haritasında kadar sürmekte olan etkilerinin yerel, ulusal ve uluslararası bağlamlarda yeniden-deg?erlendirileceği 4. Uluslararası Çanakkale Bienali, savas?a katılmıs? bütün ülkelerle etkin bir iletis?im ve is?birlig?i ortamı, ortak bir çalışma ve üretim zemini oluşturmuştur.
Bienale, özellikle bugüne değin ürettikleri yapıtlarıyla Avrupa, Balkanlar, Kafkaslar ve Ortadoğu ekseninde küresel savaş ve barış süreçlerini, savaşların ve savaş sonrası gelişmelerin siyasal, ekonomik, toplumsal ve kültürel etkileriyle yol açtıkları değişimleri değerlendiren, irdeleyen ve yorumlayan sanatçılar davet edilmiştir. Sanatçıların duyarlılık ve öngörü içeren yapıtları, ülkelerinin özgün koşullarına odaklanırken küresel boyuttaki olgulara da değinmekte, böylece dünya tarihine ve günümüze dair görsel bir bellek, bir imge birikimi oluşturmaktadır. Bienalde sunulacak görsel imge birikiminin özellikle günümüzün genç kuşağı için önemli bir düşünsel-eleştirel temel sağlayacağını umut ediyoruz.
Doğtaş tarafından tahsis edilen kent merkezindeki üç katlı mobilya mağazası, 4. Uluslararası Çanakkale Bienali ana mekânı olarak işlev görecektir. Daha önceki bienallerde olduğu gibi Çanakkale’nin özgün yapı ve kamusal alanları ile Korfmann Kütüphanesi, Eski Ermeni Kilisesi, Mahal Sanat ve civarındaki eski depolar gibi özgün mekânlar da Bienal sergi ve etkinliklerine ev sahipliği yapacaktır. Bienale katılan sanatçıların uluslararası sergilerde gösterilmiş resim, fotoğraf, video ve yerleştirmeleri yanında, bienal için üretilmiş yeni çalışmaları da bu mekanlarda ziyaretçilerle buluşturulacaktır.
Çanakkale Belediyesi tarafından desteklenen Uluslararası Çanakkale Bienali’nin ayrılmaz bir parçası olan Bienal Genç, Bienal Çocuk ve Bienal Engelsiz programları ile bunlara eklemlenen “Bienaldeyiz” Kadın Girişimi, Bienalin bu yıl oluşturacağı görsel ve kavramsal çerçeveden hareketle çalışmalarına başlamıştır. Bu çalışmalar hem ana sergiyi besleyecek, hem de bienalin açık kalacağı 5 hafta süresince kentte farklı etkinlik ve çalışmalarla bienalin görsel ve düşünsel çıktılarını geniş kitlelerle buluşturacaktır.
4. Uluslararası Çanakkale Bienali’nin son haftasına gelindiğinde ise, 2004 yılında Berlin’de kurulan A SOUL FOR EUROPE (www.asoulforeurope.eu), AB ülkelerinden ve Türkiye’den önemli siyasetçi ve kültür uzmanlarının katılımıyla 25-27 Ekim 2014 tarihlerinde Çanakkale’de uluslararası bir forum gerçekleştirecektir.
Bienal kapsamında bir de özel proje yer almakta. “Shadow, Speak You Too [hester panim]” başlığını taşıyan ve küratörlüğünü A.S. Bruckstein Çoruh / Taswir projects’in üstlendiği sergi, Joseph Semah’ın “Plasenta & Sonsuzluk” (1995) serisinden grafik baskılar ile Eva Beierheimer & Miriam Laussegger’in yerleştirmesinden oluşuyor.

BİENAL EKİBİ
Genel Sanat Yönetmeni: Beral Madra
Genel Direktör: Seyhan Boztepe
CABININ Yönetici Küratörü: Deniz Erbaş

Danışman: İsmail Erten
Katalog Editörleri: Marko Stamenkovic, Çağla İlk
Asistan Küratör: Irene Panzani
Basın ve PR Direktörü: Aynur Ganiler
Sergileme Sorumlusu: Kubilay Özmen
Koordinatörler: Deniz Erbaş, Didem Gürdoğan, Erdal Sezer, Erdinç Alnıak, Gözde Robin, Ismail Erten

Bienal Yönetim Merkezleri: CABININ ve MAHAL Sanat
Ayrıntılı bilgi için: info@canakkalebienali.com
www.canakkalebienali.com”

Yorumlar...

    Henüz yorum yok...

Sizin Yorumunuz...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir