Kadına Yönelik Şiddet Farkındalık Toplantıları Panelle Devam Etti

28 Mayıs 2015

Çanakkale Kent Müzesi ve Arşivi’nde bir senedir devam eden kadına yönelik şiddet farkındalık toplantıları panelle devam etti.

27 Mayıs 2015 Çarşamba günü Müzeler arası işbirliği kapsamında Çanakkale Deniz Müzesi konferans salonunda pek çok katılımcı ile gerçekleştirilen panel Çanakkale Kent Müzesi ve Arşivi koordinatörü Cevat İnce‘nin bir yıllık süreci özetlemesi ile başladı. Moderatörlüğünü Doç. Dr. Cumhur Aslan’ın yaptığı panelde Türkiye’nin son zamanlarda en büyük problemlerinden biri olan kadına şiddetin önlenmesine dair neler yapılabilir? sorusunun cevapları arandı.

Her geçen gün artarak süren kadın cinayetlerinde yüzde bin dört yüz artış olduğunu söyleyen Doç. Dr. Cumhur Aslan, 2014 senesinde 294 kadının öldürüldüğüne dair sayısal bilgileri paylaştı. Her zaman gündemde olması gereken, her an konuşulabilir olması gereken bu büyük problem ile ilgili Doç. Dr. Gülbu Tanrıverdi Çanakkale yerelinde yapılan çalışmalara değindi. Çanakkale’de gerçekleştirilen çalıştayın sonuçlarını paylaşan Tanrıverdi, konuya ilişkin farklı kuruluştan katılımcılar ile gerçekleştirilen çalıştay sonuçlarını değerlendirdi. Çalıştay çalışmalarına azımsanmayacak derecede çok destek aldıkların söylerken Çanakkale yerelinde kadına yönelik şiddet eylem planı hazırlık çalışmalarına başladıklarını ve bu eylem planı çalışmasında da yine destek beklediklerini ifade etti. Tanrıverdi’nin ardından Araştırma Görevlisi Elif Gezgin feminist araştırmalar üzerinden sunum gerçekleştirdi. Varoloşçu feminizm üzerinde duran Gezgin, şiddetin cinsiyet üstü bir tartışma ortamında değerlendirilebilir olmasına değindi. Kadına yüklenen sıfatların şiddeti meşrulaştırdığını belirtirken “Kadın doğulmaz, kadın olunur” sözü ile toplumun kadını şekillendirdiğini söyledi. Gezgin’in ardından Doç. Dr. Demet Güleç Öyekçin “Şiddetin Psikodinamiği, Kadına Yönelik Şiddet Nedir? Nasıl Önlenir?” konusu ile şiddetin psikolojik boyutlarına değindi. İnsanın şiddeti doğuran en önemli etken olduğuna günümüzde şiddete maruz kalmayan bir insanın kalmadığına konukların da katılımı ile vurgu yaptı. Kadının “eksik” olarak algılandığı günümüzde ego yerine id’in bizi yönetiyor olmasının bu algıyı beraberinde getirdiğinin altını çizdi.

Sunumların ardından panele katılan konukların soruları ile devam eden panelde sorular ile birlikte siyasi dil, hukuksal yaptırımlar, kadınların örgütlenebilir olması, kadınların kendilerini ifade edebilir olması konuşuldu. Toplumun farklı bir yaşam sitiline doğru kaydığının, yalnız bireylerin kendisi dışındakine tahammülünün azaldığı ve bunun sonucunda cinsiyet üstü şiddetin bu denli yoğun hissedilir olduğu belirtildi. Vahşice işlenen kadın cinayetleri ile ayağa kalkan toplumun isyanlarının ardından kesilmesi beklenen cinayetlerin bir süre sonra hiç yaşanmamışçasına devam ediyor olmasının korkunçluğu, insanların bu durumlar karşısında kanıksamış tutumlarının değiştirilmesinin gerekliliği konuşuldu. Kadın mücadelesinin gerçekleştirilebilmesi için önce kadınların toplulukta kendilerini ifade etmekte bir sakınca görmeden kendi düşüncelerini ve duygularını paylaşabilmelerinin önemine değinildi. Panel kadına yönelik şiddete dair konuşulanların artık alanlara taşmasına ihtiyaç duyulduğuna dair yapılan vurgu ile sona erdi.

Çanakkale Kent Müzesi ve Arşivi’nde 3 Haziran 2015 Çarşamba Saat 18.00’da Turgut Haskan ile “Süngercilik” konuşulacak.

Yorumlar...

    Henüz yorum yok...

Sizin Yorumunuz...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir