Kadınlar, Erkek Şiddetine Karşı Sokağa Çıkmaya Çağırıyor

Kadınlar, Erkek Şiddetine Karşı Sokağa Çıkmaya Çağırıyor
Şebnem Göksel
19/07/2014
19 Temmuz 2014

18-21 Temmuz tarihleri arasında kadın cinayetlerine ve kadına yönelik şiddete karşı tüm illerde yürüyüş ve mitingler düzenlenecek. Çanakkale Kadın Platformu, bu kapsamda 20 Temmuz Pazar günü saat 20.00’da Kordon Golf Çay Bahçesi’nde gerçekleştirilecek “Bir Elim Belimde Bir Elim Kız Kardeşimde” adlı eylem için tüm kadınlara katılım çağrısında bulundu.

Kadın Cinayetlerine Karşı Acil Eylem Grubu, 20 Temmuz Pazar günü tüm illerde yapılacak eş zamanlı eyleme katılım çağrısı yaptı. Taksim’de bulunan Cezayir Toplantı Salonu’nda basın toplantısı düzenleyen grup, Meclisin, kadın ve trans cinayetleri gündemiyle toplanana kadar sokakları boş bırakmayacaklarını belirtti. Eş zamanlı eylem planına Çanakkale Kadın Platformu üyeleri de sessiz kalmadı. Kadın platformu üyeleri, 20 Temmuz Pazar günü saat 20.00’da Kordon Golf Çay Bahçesi’nde “Bir Elim Belimde Bir Elim Kız Kardeşimde” adlı bir eylem gerçekleştirecek. Konuyla ilgili yapılan açıklamada; “Soruyoruz: İki gün içinde altı kadın cinayeti işlenmişken, kadın cinayetleri evde, iş yerinde, sokakta, her yerde, özel ve kamusal alanda her an yaşamımızı tehdit eder hale gelmişken, Meclis nerede?” Erkek şiddeti toplumda kanıksandı ve kültürümüzün bir parçası haline geldi. Şiddet uygulayanların hasta olduğu savını reddediyoruz. Bu bir hastalık ya da öfke kontrolü problemiyse, semptomlar neden sadece kadınlara karşı ortaya çıkıyor? Şiddetin sadece sistematik olarak ezilene, kendinden güçsüz olana yönelmesi, bize bir hastalık değil, bir zihniyet sorunu olduğunu gösteriyor. Günde üç kadın öldürülüyorsa, günde en az 10 çocuğun annesi mezara, babası hapse gidiyor . Sadece iktidar partisine seslenmiyoruz. Meclis’te üç parti daha var. Biz tüm partileri göreve çağırıyoruz” ifadelerine yer verildi.

TABİP ODASI’NDAN KADIN CİNAYETLERİ TEPKİSİ
20 Temmuz tarihinde düzenlenecek acil eylem planına destek verdiğini belirten Çanakkale Tabip Odası Başkanı Dr. Hülya Görgün ise, devletin kadın cinayetlerinden sorumlu olduğunu dile getirerek şu açıklamada bulundu:

“Her hafta, kocası, babası, erkek kardeşi, oğlu, boşanmak/ayrılmak istediği kocası/sevgilisi, müşterisi tarafından öldürülen kadınların ve trans kadınların haberlerini duyuyoruz.
Kadınlar her gün kendi hayatları hakkında karar vermek isterken, erkekler tarafından öldürülüyor. Bu cinayetlerin sürekliliği, cinayetleri durdurmayan, gereken önlemleri almayan devletin eril yapısını gözler önüne seriyor. Hukuk sistemiyle cinayetler meşrulaştırılıyor, teşvik ediliyor.
Yaşadığımız erkek şiddeti cezasız kalırken, aile kurallarına mecbur bırakıldığımız politikalar oluşturulurken biz kadınlar her gün öldürülüyoruz.
İki gün içinde 6 erkek kadınlar tarafından öldürülseydi, devlet refleksi harekete geçerdi, hükümetten olağanüstü tedbirler alması beklenirdi.
Türkiye’de her gün kadınlar öldürülüyor.
Ve biz soruyoruz: İki gün içinde 6 kadın cinayeti işlenmişken, kadın cinayetleri, evde, işyerinde, sokakta, her yerde, özel ve kamusal alanda her an yaşamımızı tehdit eder hale gelmişken, meclis nerede?
Meclis olağanüstü toplansın!
Kadın cinayetlerine karşı isyanımızı haykırmak için ev işi, çocuk bakımı dayatmalarına kulak asmadan sokaklara çıkıyoruz! Meclisin olağanüstü toplanması için ses çıkarıyoruz;
Siz aile, aile dedikçe kadınlar öldürülüyor!
Siz ses çıkarmadıkça kadın cinayetleri meşrulaşıyor!
Siz haksız tahrik dedikçe, hayatımız tehlikeye giriyor!
Ailenin korunmasına dair değerleriniz boş; kadın bedenini denetleyen, tahakküm altına alan politikalarınız ve erkek şiddeti ile mücadele ediyorMUŞ(!) gibi yapan söylemleriniz erkek şiddetine arka çıkıyor, şiddet uygulayan erkekleri koruyor ve kolluyor.
Devlet kadın cinayetlerinden sorumludur!
Kadınlara ilişkin nadiren konuşurken gördüğümüz Aile Bakanı Ayşenur İslam, erkek şiddeti konusunda konuşmuyor; konuştuğunda ise, kadın cinayetlerini normalleştiren bir dil kullanıyor. “Kadınlar koruma altındayken öldürülmüyor” diyen Aile Bakanı, 6284 Sayılı Yasa’dan habersiz olduğu gibi, aynı zamanda kadın cinayetleri açısından bakanlığını “temize çekmeye” çalışan bir söylem geliştiriyor. Bir sözümüz var Aile Bakanı’na:
Devlet, kadın cinayetlerini gündeme almayan ve etkili mücadele yöntemleri kurmayan yasama ve yürütmesi ile, haksız tahrik indirimleri ile, erkeklere “teşvikler” sunan yargısı ile kadın cinayetlerinden sorumludur.
Hükümet kadın cinayetlerinden sorumludur!
Hükümetin büyük “reklam” çalışmaları ile yürürlüğe koyduğu 6284 sayılı yasa kağıt üzerinde kaldı. İstanbul Sözleşmesi’nin ilk imzacısı olmakla övünedursunlar, kadınların öldürülmesi karşısında ne kadar siyasi irade yoksunu olduklarını gördük.
Mekanizmaları hâlâ kurulmamış, cinsiyetsizleştirilmiş 6284 sayılı yasa, şiddete karşı koruma ve önleme talep eden kadınların talepleri karşısında, gereği gibi inceleme ve değerlendirme yapmayan mahkemeler tarafından kopyala-yapıştır kararlarla uygulanıyor. Erkek şiddetine karşı etkili yöntemler ile mücadele etmeyen sisteme , “şiddetle cinayetin ne ilgisi var?” diyen erkek egemen yargı mercilerine, şunu söylüyoruz: Kadın cinayeti bir tokatla, aşağılamakla başlıyor!
Ailenin kadından önce geldiği, kadın yerine ailenin ikame edildiği bir anlayış, aile merkezlerinden, aile avukatlarına, aile hekimlerine kadar herkes tarafından bize dayatılmak isteniyor; kadınların içinde öldürüldüğü, şiddet gördüğü, emeğinin sömürüldüğü, dışına çıkmak istediğinde öldürüldüğü aile, devletin erkek egemenliğinin yansıması olarak bir devlet kurumu olarak işliyor.
Devlet sığınakları, hâlâ bir “mekanizma”ya evrilememiş ve Şiddeti Önleme ve İzleme Merkezleri (ŞÖNİM), kadınların ya şiddet ortamına geri dönmesine neden olmuş ya da erkek şiddeti karşısında kadınları daha da savunmasız bırakmıştır.
Hayatlarının her alanında ayrımcılık ile karşı karşıya kalan trans kadınlar, seks işçileri her an öldürülme tehlikesi ile karşı karşıya. Şiddete uğradıklarında sessiz kalan polis devleti seks işçilerini gittikçe daha güvencesiz koşullarda çalışmaya iterek ve keyfi para cezalarına çarptırarak cinayetleri ve şiddeti meşrulaştırıyor.
Bugüne kadar kadın cinayetlerini istatiksel bilgiye sığdırmaya çalışan devleti göreve çağırıyoruz.
Meclisin, kadın ve trans cinayetleri gündemi ile olağanüstü toplanmasını ve bu toplantıda, kadın örgütlerinin belirlediği cinayetleri önleyebilecek temel şartları doğrultusunda acil bir eylem planı oluşturmasını talep ediyoruz!
Biliyoruz ki biz kadınlar bir araya gelebilirsek cinayetleri önleyebiliriz. Bu yüzden meclis, kadın ve trans cinayetleri gündemiyle olağanüstü toplanana kadar sokakları boş bırakmıyoruz!
20 Temmuz’da kadın cinayetlerine karşı isyanımızı haykırmak için ev işi, çocuk bakımı dayatmalarına da kulak asmadan sokaklara çıkıyoruz! Herkesi de olduğu yerde sokaklara çıkmaya çağırıyoruz! Meclisin olağanüstü toplanması için ses çıkarıyoruz!”

Eylemlerin Düzenleneceği Tarih ve İller
İstanbul, 20 Temmuz saat 14.00, Kadıköy Boğa
Ankara, 20 Temmuz saat 14.00, Güvenpark
İzmir, 20 Temmuz saat 18.30, Alsancak Gar
Antalya, 20 Temmuz saat 21.30, Kapalı yol- Halk Bankası önü-Üç Kapılar
Bursa, 20 Temmuz saat 22.00, Eker Parkı
Van, 18 Temmuz saat 18.00, Sanatçılar Sokağı
Mersin, 20 temmuz saat 18.00 de Forum AVM Boyner önü
Marmaris, 20 Temmuz saat 21.00
Fatsa, 20 Temmuz saat 21.00, sahilde oturma eylemi
Kocaeli, 20 Temmuz saat 17.00, Kocaeli Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü önü
Kayseri, 20 Temmuz saat 16.00, Cumhuriyet Meydanı Almer önü
Çanakkale, 20 Temmuz saat 20.00, Kordon
Eskişehir, 20 Temmuz saat 17.00, Köprübaşı Yapı Kredi Bankası (Karakedi bozacısı karşısı)
Adana, 21 Temmuz saat 18.30, İnönü Parkı

Yorumlar...

    Henüz yorum yok...

Sizin Yorumunuz...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir