Kamu Hastane Birlikleri Pilot Uygulaması Hakkında Kanun Tasarısına Tepki

Kamu Hastane Birlikleri Pilot Uygulaması Hakkında Kanun Tasarısına Tepki
03 Mart 2010

Türk Sağlık Sen Çanakkale Şube Başkanı Cahit Kiper, 4 Mart Perşembe günü TBMM Plan Bütçe Komisyonunda görüşülecek olan “Kamu Hastane Birlikleri Pilot Uygulaması Hakkında Kanun Tasarısı”nın Türkiye?de sağlıkta yönetim anlayışını köklü bir değişikliğe uğratacağını belirterek buna tepki gösterdi.

Genel hatlarıyla hastanelerin kamu yönetiminde olan kuruluşlardan idari ve mali açıdan özerk işletmelere dönüştürülmesini içeren bu tasarının incelendiğinde sağlık hizmetinin bir kamu hizmetinin olmaktan çıkartıldığının görüldüğünü belirten Cahit Kiper, ?Kamu Hastane Birlikleri Pilot Uygulama Hakkında Yasa Tasarısı iktidarın bu hedefini gerçekleştirmek için amaç olarak görünse de, özerkleştirmeden özelleştirmeye giden bir sürecin ilk adımı olacaktır. Devletin her kuruluşunu satmayı benimseyen iktidar artık gözünü kamu hastanelerine dikmiştir. Tasarı yasalaşırsa hastanelerde ticari mantık egemen olacaktır. Sağlık hizmeti şifa yerine kar mantığıyla sunulacaktır. Hastane birlikleri için oluşturulacak yönetim kurulu içinde ticaret odasının temsilcinin yer alırken sağlık hizmetini yürüten çalışanların yönetim organlarına dahil edilmemesi bile olaya tamamen mali açıdan bakıldığının ve katılımcı yönetim anlayışının da bu çerçevede oluşturulduğunun bir göstergesidir? dedi.

Yasanın yürürlüğe girdiği takdirde kamu hastane birliklerinde görev yapacak olan personelin iş güvencesinden yoksun bir şekilde sözleşmeli olarak çalıştırılacağını da belirten Cahit Kiper, ?Bunun ardından hastanelerde siyasi müdahaleler daha da artacak kurumlar politize olacaktır. Artık hastanelerin madde ve insan gücünü merkezden talep etme yerine yerinden karşılamanın getirilmesi yerel bazda siyasi müdahalelere açık bir yapı oluşmasına sebep olacaktır. Kısacası kamu hastane birlikleri oluşturmak birçok açıdan sakıncalı olan ve hastaneleri özelleştirilmesinin önünü açan bir uygulamadır. Bunun kamu yararı ile bağdaştığını düşünmek güçtür. Hastaneleri suistimallere açık bir hale getiren ve yerel güçlerin eline devreden bir sistemin Türkiye?nin sağlık sisteminde geriye dönülmesi güç zararlar doğuracağı muhakkaktır. Bunun faturası yine Türk milletine çıkacaktır. Türk Sağlık-Sen olarak kamu hastane birlikleri yasa tasarısının derhal TBMM gündeminden çıkarılmasını istiyoruz. Bu yasa tasarısına karşı her platformda mücadele edeceğiz. Bu yanlış uygulamaya dur demek için geç kalınmamalıdır. Yoksa Türkiye?nin sağlık sistemi ve kamu hastaneleri için artık vakit geçmiş olacaktır. Herkes uyanmalı, bu birliklerinin sakıncalarına dikkat çekmelidir. Milletvekilliden sokaktaki vatandaşa kadar üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmeli, kamu hastanelerine sahip çıkmalıdır? dedi.

İHA

Yorumlar...

    Henüz yorum yok...

Sizin Yorumunuz...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir