Karakurt’tan Derneklere Beyanname Uyarısı

22 Ocak 2013

İl Dernekler Müdürü Resul Karakurt derneklerin 2012 yılı beyannameleri ile ilgili uyarılarda bulundu.

İl Dernekler Müdürü Resul Karakurt; “Genel kurul sonuç bildirimi, bütün dernek bildirimleri, adres değişiklikleri, proje bildirimi ve organlarda değişiklik bildirimleri dahil bütün işlemleri internet üzerinden www.17dernekler.gov.tr sitesinden yapabilecekler” dedi.

Karakurt konu ile ilgili yaptığı açıklamada; “Derneklerin 2012 beyannamelerini Nisan ayı sonuna kadar vermeleri gerekmektedir.. Bütün işlemlerde olduğu gibi derneklerimiz internet ortamında da Beyannamelerini verebileceklerdir. Bilindiği üzere, derneklerin, gelir-gider işlemlerini ve diğer bilgilerini içeren “DERNEK BEYANNAMESİ’NİN; 5253 sayılı Dernekler Kanunu’nun 19. maddesi ve Dernekler Yönetmeliğinin 84. maddesi uyarınca her yılın Nisan ayı sonuna kadar dernek ve birliklerin yönetim kurulu başkanları tarafından doldurularak Mülki İdare Amirliğine verilmesi gerekmektedir. Şubeler, Şubat ayı sonuna kadar beyannamelerini müdürlüğe teslim edecekler ve birer örneğini bağlı bulundukları dernek genel merkezine de vereceklerdir. Kamu yararına çalışan ve şifre alanlar e-dernek kapsamında beyannamelerini internet üzerinden sisteme girmek zorundadırlar. Şifresi olmayan dernekler de www.17dernekler.gov.tr web adresinden “e- dernek kullanıcısı olmak istiyorum” linkini kullanarak şifre alabilirler. Aldıkları bu şifre ile sisteme giriş yaparak beyannamelerini internet üzerinden doldurabilirler. Bu dernekler beyannamelerinin birer suretini İl Dernekler Müdürlüğüne ayrıca vermeleri gerekmektedir.2012 yılı beyannameleri doldurulurken, 2011 yılı beyannamesiyle karşılaştırılarak, defter ve kayıt bazında doğru şekilde doldurulacak, derneklerin iktisadi gelir getirici, dükkân, işyeri ile yurt, pansiyon spor salonu vb gibi eklentilerine ilişkin bilgiler ve üye sayısı bilgileri de tam ve doğru bir şekilde bu forma işlenecektir. Ayrıca dernekle irtibat halinde kalabilmek için dernek başkanının yahut dernek ile ilgili bir yetkilinin cep telefon numarası da beyanname tesliminde sisteme kaydedilecektir. Doldurulan bu beyanname formunun doğruluğu da, yönetim kurulu tarafından karar altına alınacaktır. 2012 yılı beyannamelerini, Kaymakamlıklara veya Valiliğe, belirtilen süre içinde vermeyen dernek başkanları, Dernekler Kanunu’nun 32. maddesinin (l) bendine göre 01.05.2013 tarihinden itibaren 731,00 TL. İdari para cezasıyla; beyannameleri bilerek gerçeğe aykırı olarak verenler ise, yine aynı yasanın (j) bendi hükmünce 100 günden az olmamak üzere adli para cezası ile cezalandırılacaktır. Söz konusu para cezaları dernek başkanlarını ilgilendirdiğinden, yönetim kurulu başkanlarının mutlak surette beyannamelerini zamanında vermeleri gerekmektedir. 2012 yılı beyanname formları “www.17dernekler.gov.tr ” adresinden bildirim ve ekler kısmından temin edilebilir. Bu beyannamenin Mülki İdare Amirliğine teslim süresi dernekler için 2013 yılı Nisan ayı sonu, şubeler için ise 2013 yılı Şubat ayı sonuna kadardır” dedi.

[Medya Hedef]

Yorumlar...

    Henüz yorum yok...

Sizin Yorumunuz...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir