Kaşdemir: “Sağlık ve Eğitim Kenti Olmak Çanakkale Vizyonumuzun Önemli Bir Parçasıdır”

Kaşdemir: “Sağlık ve Eğitim Kenti Olmak Çanakkale Vizyonumuzun Önemli Bir Parçasıdır”
19 Temmuz 2013

Adalet ve Kalkınma Partisi Çanakkale milletvekili İsmail Kaşdemir, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) ve ÇOMÜ Tıp Fakültesi Hastanesi ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Kaşdemir, yazılı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

AK Parti’nin Çanakkale vizyonunda Üniversite çok özel bir yer tutmaktadır. AK Parti, ÇOMÜ’yü Çanakkale’nin sosyal, ekonomik ve kültürel gelişiminin lokomotifi saymaktadır.
Bu nedenle iktidara geldiği günden beri Hükümetimiz Üniversitemize özel bir önem vermiş, imkanlarını arttırmıştır. Zaman zaman bu imkanlar eski idareler tarafından yeterince verimli kullanılamamış olsa da, AK Parti öncesi ve sonrasında ÇOMÜ’nün gelişimi kıyaslandığında fark kendiliğinden ortaya çıkmaktadır.
ÇOMÜ’nün büyüklüğünden ilk veri öğrenci sayılarıdır. 2002 yılına kadar ÇOMÜ 12 bin öğrenciye ulaşabilmiştir. 2002’den bugüne, yani sadece 10,5 yılda ise ÇOMÜ 40 bin öğrenciye yaklaşmıştır. Hatta Eylül 2013 kayıtlarında 40 bin öğrencinin aşılması öngörülmektedir.
Yani öğrenci sayısı artışında ÇOMÜ % 400’e yakın bir artışı yakalamıştır. Bu artışın yarıya yakını son 2 yılda gerçekleşmiştir ve öğrenci sayısı 27 binden 40 binin üzerine çıkmıştır. Bunda Hükümet ile uyumlu ve verimli çalışan üniversite idaresinin rolü de büyüktür.
Şüphesiz öğrenci sayısındaki artış Çanakkale’ye hem sosyo-kültürel, hem de ekonomik ciddi katkılar getirmiştir. Bu faydalar saymakla bitmez. ÇOMÜ’lü öğrenciler Çanakkale’ye hem kültürel zenginlik katmaktadır, hem de dinamik, esnek ve genç bir iş gücü getirmiştir. Bunlara ek olarak Çanakkale’ye gelen öğrencilerin ilimize doğrudan maddi katkısı aylık 20 milyon lirayı aşmaktadır. Çanakkale ÇOMÜ’lü öğrencilerimizin katkısının farkındadır ve kıymetini bilmektedir.
Bugün Çanakkale’de yaklaşık olarak 3 bin kişi Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesi’nin personelidir. Bu kişilerin yarısı akademik personeldir. Üniversite ve üniversite insanlarına mal ve hizmet sağlayanları da eklediğinizde ÇOMÜ’nün Çanakkale’de en az 10 bin kişiye doğrudan istihdam sağladığı görülmektedir. Dolaylı istihdam da eklendiğinde Üniversite Çanakkale’nin başta gelen istihdam kapısı haline gelmiştir.
Üniversitemizde sadece öğrenci sayısı değil, idari ve akademik personel sayısında da çok büyük artışlar yaşanmıştır. Sadece son 2 yılda idari, teknik ve akademik personel sayısı yaklaşık olarak bin kişi artmıştır. Aileleri ile düşünüldüğünde Çanakkale’ye ÇOMÜ sayesinde gelen yeni insan sayısı 2 binin üzerindedir. Bu da ilimize ekonomik, sosyal ve diğer katkıları getirmiştir. Çanakkale’nin en çok ihtiyaç duyduğu yetişmiş insan gücü açığı bu sayede önemli oranda kapanmıştır.
Özetleyecek olursak, geçmiş iktidarların yanlış politikaları sonucunda Çanakkale’de kapanan ve ömrünü tamamlamış devlet kurumlarının yerine Üniversite’nin güçlendirilmesi en doğru çaredir. Bundan sonra da partimiz ilimizde Üniversitemizi sonuna kadar, maddi ve manevi olarak destekleyecektir. Çünkü Çanakkale’de temiz, güvenilir ve insan odaklı, işsizliği azaltacak, çevreyi koruyacak, Çanakkale’ye kültürel, sosyal ve ekonomik katkı sağlayacak kalkınma Üniversite’nin daha da büyümesi ile mümkündür.

ÇOMÜ ARTIK SAHİPSİZ DEĞİLDİR
AK Parti Hükümeti Üniversitemizin bütçesine olan devlet katkısını da olabildiğince arttırmıştır. 1990’lı yıllarda devletten aldığı katkı Türkiye’nin en düşük seviyesinde olan ÇOMÜ, bugün devletten hatırı sayılır bir pay almaya başlamıştır.
Son 2 yılda ise bütçede bir patlama yaşanmıştır. 2010’da 100 milyon liranın biraz altında olan bütçe bu yılın sonunda neredeyse ikiye katlanarak 175 milyon lirayı aşacaktır. Üstelik buna Üniversitenin alternatif yollardan edindiği kaynaklar dahil değildir. Bunlar da eklendiğinde Üniversite’ ilimizdeki harcamaları 200 milyon lirayı bulacaktır. Bunun yarıya yakını personel harcamalarıdır ve doğrudan ilin esnafına, iş dünyasına akan bir kaynaktır.
Çanakkale onun üniversitesi ÇOMÜ, AK Parti öncesinde sahipsizdi. Bu sahipsizlik maalesef Üniversite bütçesine de yansıyordu. Bu nedenledir ki ÇOMÜ’nün bütçesi AK Parti öncesinde Türkiye üniversiteleri bütçe ortalamalarının oldukça altındaydı. Bugün bu durum değişmiştir ve ÇOMÜ hakettiği kaynakları daha fazla almaya başlamıştır.

SAĞLIK KENTİ ÇANAKKALE VİZYONUMUZ
Son olarak Üniversite Hastanemizin ve Devlet Hastanesi’nin büyütülmesi de Çanakkale vizyonumuzun hayati bir boyutunu oluşturmaktadır.
ÇOMÜ Tıp Fakültesi’nin Kepez’de CHP anlayışından neler çektiğini hepimiz biliyoruz. AK Parti olarak bizler Çanakkale’de Tıp Fakültesi Hastanesi’nin büyümesini küçük siyasi hesaplara feda edemeyiz. Tıp Fakültesi Hastanesi bizler için en az ÇOMÜ’nün 1992 yılında kurulması kadar önemli bir gelişmedir.
Bugün Üniversite Hastanesi yaklaşık olarak 650 kişiye istihdam sağlamaktadır. Hastaneye hizmet verenleri de buna eklediğinizde sağlanan istihdam birkaç bin kişiyi aşmaktadır. Dolaylı etkileri buna eklerseniz rakam çok yukarılarda çıkar.
Eğer ÇOMÜ Tıp Fakültesi Hastanesi’ni yeni binasına taşımayı başarabilirsek Çanakkale neresinden baksanız 3 bin kişilik yeni personel kazanacaktır.
Yani Üniversite’nin Hastane ile birlikte personel sayısı 6 bin kişiyi zorlayacaktır. Buna her ikisine hizmet ve mal sağlayan kişileri eklediğinizde Çanakkale’de 10 bin kişiye yakın yeni iş sağlanmış olacaktır. Şüphesiz bunu hiçbir fabrika veya işletme tek başına ile sağlayamazsınız.
Tüm bunlara bir de Devlet Hastanemizin büyümesini ve yeni binasına taşınmasını eklediğinizde Çanakkale bir yandan eğitim ve sağlık kenti olma hedefine bir adım daha yaklaşacaktır, diğer taraftan ise Çanakkale’de işsizlik sorunu büyük oranda çözülmüş olacaktır.
Bu duygular içinde partimizin Çanakkale’de sağlığa ve eğitime verdiği güçlü desteği bir kez daha tekrarlıyorum ve tüm Çanakkalelileri bu konuda daha güçlü destek vermeye çağırıyorum. Özellikle CHP’yi bu konularda partizan davranmamaya, ‘Önce Çanakkale’ ilkesinden hareket etmeye davet ediyorum.

CHP, ÜNİVERSİTE’YE VE HASTANELERİMİZE ZARAR VERMEMELİDİR
Ne yazık ki Üniversite ve hastane konuklarında CHP yerel yönetimi bugüne kadar iyi bir karneye sahip değildir.
ÇOMÜ, her dönemde CHP’li belediyeden zorluk görmüş, yardım alamamıştır. İsmail Özay döneminde belediyenin Üniversite’ye büyük sıkıntılar yaşattığını hepimiz biliyoruz. Bu sicil bozukluğu Kepez’de zirveye ulaşmıştır. CHP’li belediyelerin Üniversitemize bir karış arsa temin etmemiş olması, diğer illerden farklı olarak hiçbir bağış ve yardımda bulunmaması dikkat çekicidir. ÇOMÜ’lü öğrenciler CHP’li belediyeden ne bir yardım, ne de bir kolaylık görebilmektedir.
Üniversiteye çıkarılan zorluklar aslında Çanakkale’nin kendi geleceğine zarar vermesi anlamına gelir. CHP bu konuda Çanakkale’yi düşünmeli, sağlık, eğitim, kültür, sanat, turizm, tarım, çevre ve spor gibi konuları dar siyaset içerisine sokmamalıdır. Bu başlıklar hepimiz için partiler üstü olmalıdır.
‘Eğitim ve sağlık kenti Çanakkale’ bu ilin geleceğidir. Bu hedef doğrultusunda çalışmaya devam edeceğiz.
Kamuoyunu saygılarımla selamlarım.

Yorumlar...

    Henüz yorum yok...

Sizin Yorumunuz...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir