Kent Konseyi’nde, “Kıdemliler Meclisi” Oluşturuluyor

Kent Konseyi’nde, “Kıdemliler Meclisi” Oluşturuluyor
03 Ocak 2012

Çanakkale Kent Konseyi’nde, “Kıdemliler Meclisi” oluşturuluyor. Taslak yönergenin hazırlanacağı ilk toplantı 9 Ocak 2012 Pazartesi günü saat 16.00’da Kent Konseyi’nde yapılacak.

Çanakkale Kent Konseyi, tarafından yapılan açıklamada Kendisinin bilgisine ve deneyimine güvenen, bu birikimini kent ve kentliler için yapılacak çalışmalarda paylaşacak ve katkıda bulunacak “üstat”ları Kıdemliler Meclisi oluşumunda yer almaya çağırdıkları aktarılırken; “Kıdemlilik” teriminin Çanakkale kentine dair paylaşacak bilgi ve deneyimleri olan kişileri ifade ettiği belirtildi.

Kıdemliler Meclisi Taslak Yönerge metni şu şekilde:

Amaç: Bu yönergenin amacı, Çanakkale’de kent yaşamında, kent vizyonunun ve kentlilik bilincinin geliştirilmesi, kentin hak ve hukukunun korunması, sürdürülebilir kalkınma, çevreye duyarlılık, sosyal yardımlaşma ve dayanışma, saydamlık, hesap sorma ve hesap verme, katılım, yönetişim ve yerinden yönetim ilkelerini hayata geçirmeye çalışan Çanakkale Kent Konseyi’ne; bilgi ve deneyimleriyle, gerek düşünsel gerekse uygulamaya yönelik öneriler ve çalışmalarla katkıda bulunacak olan Kıdemliler Meclisinin çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Üyelik:
Kıdemlilik, Çanakkale kentine dair paylaşacak bilgi ve deneyimleri olan kişileri ifade etmektedir. Bu nedenle, paylaşacak ve katkıda bulunacak kadar bilgi, deneyim ve yaşantısı olan herkes, Kıdemliler Meclisi üyesi olarak kabul edilir.

Üyelikte esas olan kendini Kıdemliler Meclisine gönüllülük bağıyla bağlı hissetmek ve Meclis etkinliklerine devam etmektir. Bu nedenle, Meclis toplantılarına sürekli katılarak kendini üye hisseden herkes Kıdemliler Meclisi’nin üyesidir. Ancak, özrü olmaksızın üç toplantıya katılmayanlar üyelikten otomatik olarak çıkmış olurlar.

Başlangıçta, durumu şu koşullardan herhangi birine giren kişiler Kıdemliler Meclisi’ne üyelik hakkını kazanır:

a) Kentte ikamet ediyor olanlar,
b) Herhangi bir alanda paylaşacak ve katkıda bulunacak bir deneyim ve bilgisi olanlar,
c) Bir alan ya da konuda “usta” sayılacak kadar bilgiye sahip olduğunu beyan edenler.

Organlar: Genel Kurul, Yürütme Kurulu, Çalışma Grupları

Yürütme Kurulu:
Yürütme Kurulu Genel Kurul’dan seçilen 5 kişiden oluşur. Yürütme Kurulu üyeleri kendi aralarında bir başkan seçer. Yürütme Kurulu toplantıları en az ayda bir tutanaklı olarak yapılır. Başkan, Kent Konseyi Yürütme Kurulu’nun da toplantılarına katılır…

Yorumlar...

    Henüz yorum yok...

Sizin Yorumunuz...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir