Kent Müzesi’nde “Kentsel Yayılma ve Kırsal Alanlara Etkisi” konuşuldu…

16 Kasım 2017

ÇOMÜ Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü ortaklığında, ÇOMÜ Fen Edebiyat Fakültesi öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Canan Zehra Çavuş ile “Kent Üzerine Tartışmalar III; Çanakkale’de Kentsel Yayılma ve Kırsal Alanlara Etkisi” sohbeti gerçekleştirildi.

“Kent Üzerine Tartışmalar III; Çanakkale’de Kentsel Yayılma ve Kırsal Alanlara Etkisi” sohbetinin ilk konuşmacısı Canan Zehra Çavuş, kente mekansal açıdan bakmak, kent kır arasındaki yayılmayı incelemek amacı ile yola çıktıklarını söyledi. Kentsel saçaklanma kavramını açıklarken, saçaklanmaya neden olan faktörlerinde altını çizdi. Çanakkale’nin mekansal gelişimine 1462- 2016 yılları arasındaki değişimine bakılırken, değişimi etkileyen faktörler de konuşuldu. Sohbette üniversitenin açılması ile beraber kente göçlerin yaygın olduğu ifade edildi. Çanakkale’nin jeopolitik özelliklerinden Boğazın kentin yerleşiminde önemli etkisi olduğunu sözlerine ekledi. Boğaz, Sarıçay, askeri alanların kentin genişlemesindeki etkisine değinirken dikey büyümenin 1990’lı yıllarda, toplu konutların ardından kapalı devre site sistemlerinin yerleşmesi ile beraber arttığını söyledi. Büyüme ile beraber tarımsal faaliyet alanlarının yok edildiğini, halen var olan alanların da konut yapmak amacı ile tahrip edildiğini söyledi. Çanakkale’nin konut alanları karşılayacak kadar göç almadığını, yapılacak olan Boğaz Köprüsü nedeniyle ileriye doğru bir konut artışının olduğunu sözlerine ekledi. Sohbet sonunda kentlilerin de konuya dair görüşleri paylaşıldı. Günümüzde de Devlet Hastanesi’nin merkezden uzağa taşınması, Adliye’nin taşınacak olmasının da büyümeyi etkileyeceği vurgusu yapılırken, genişlemeye dair katılımcı süreçlerle karar verilmesine yönelik adımların atılıp harekete geçilmesi gerektiği vurgusu yapıldı. Genişlemenin coğrafik ve siyasi boyutunun beraber değerlendirilmesinin gerekli olduğu, bu konu ile ilgili planlanacak olan kent üzerine tartışmalarda görüşmek üzere sohbet sona erdi. Çanakkale Kent Müzesi ve Arşivi’nde, 22 Kasım 2017 Çarşamba saat 18.30’da Kemal Gündoğdu ile “Anılardaki Çanakkale” isimli sohbet gerçekleştirilecektir.

Yorumlar...

    Henüz yorum yok...

Sizin Yorumunuz...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir