Kentlerin Yeni Misyonu: Kültür ve Yaratıcılık

Kentlerin Yeni Misyonu: Kültür ve Yaratıcılık
Mimar İsmail Erten
06/04/2011
06 Nisan 2011

Değişen ve gelişen dünya’da kentler küreselleşme alternatifi olarak daha bir öne çıkıyor. Kentler dünyada var olmanın ve yarışabilmenin esas aktörlerine dönüşüyor. Bu durumun doğruluğu ve yanlışlığı kuşkusuz bir başka tartışma, ama yerelleşme, adem-i merkeziyetçilik kavramları günlük yaşamımıza kentler üzerinden daha fazla girmektedir. Velhasıl kentler artık çok daha fazla önemlidir.

Modern zamanların gelişme trendi sanayileşme üzerineydi. Epey bir zamandır artık kentler sanayileşmeyi gelişme olarak görmüyor. Sanayileşme batıdan uzak ülkelerin istediği, kirletici ve sömürücü bir sektör olarak biliniyor. Birçok kent sanayisini kapatıyor, başka ve uzak diyarlara aşırıyor. Bunların yerine önceleri bilişim, bilgi ve teknoloji ağırlıklı sektörleri gelişme alanına yerleştirdiler. Üniversite kentleri, bilgisayar teknolojileri, silikon vadileri, ARGE ağırlıklı teknolojik alanları önemli birer sektör halinde kentlerin zenginleşmesinin ve gelişmesinin gerekçesi olarak görüldü.

Kentlerdeki gelişmenin en son trendi, kültür ve yaratıcılık alanında kendini gösteriyor. Dünyadaki sınırların esnemesi, globalleşme ve hızlı turizm artışı, kültür endüstrilerini öne çıkarttı. İlginçtir, Avrupa’ya en fazla turist veren ülkelerden birisi Türkiye’dir. Türkiye’ye gelenler de Avrupalılardır. Bu turizm hareketinin gelişen yönü ise Kültür temelli olmaktadır. Doğa, kum, güneş meseleleri gittikçe oransal düşmelere doğru gitmektedir. Dolayısıyla kültür, kentlerin turizmden pay almasının en önemli gerekçesini oluşturuyor.

Aynı durum yaratıcılık alanında da gelişiyor. Tasarım ağırlıklı yaratıcı sektörlerin kentlerdeki zenginleşme ve gelişme yarattığı en önemli tespitler arasında. Moda, tekstil, reklam, grafik, endüstriyel tasarımlar, bienaller, festivaller, vb. alanlarda yaratılan kazançlar çok önemli paylara sahip olmaktadır.

Sanat, hem kültür, hem de yaratıcılığı kapsayan önemli alanlardan birisidir. Turizm faaliyetleri içinde tarihsel miras önemli olduğu kadar, sanat yapıt ve olayları da daha fazla öne çıkmaktadır. Bir taraftan tarihi kent yapı ve alanları, diğer taraftan çağdaş sanat ürünleri daha fazla turist çekmektedir. Yaratıcılıkla öne çıkan bu faaliyetler ve tasarımlar, önümüzdeki dönemlerde gittikçe daha önemli hale geleceğe benzer.

Çanakkale bu duruma hazırlıklıdır umarım?

Yorumlar...

    Henüz yorum yok...

Sizin Yorumunuz...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir