Kentsel Yenileme Çalışmaları Kapsamında Bilgilendirme Toplantısı

08 Temmuz 2014

Küçük Sanayi Bölgesinde 1366 ada içerisinde yer alan parsellerde, kentsel yenileme çalışmaları kapsamında bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Arslanca Mahallesi Demircioğlu Caddesi ile Setboyu Caddesi kesişim noktasında yer alan alandaki bölgede gerçekleştirilmesi planlanan kentsel yenileme çalışmalarına ilişkin 3 Temmuz 2014 Perşembe tarihinde Belediye Meclis Salonu’nda gerçekleşen toplantıya Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü yetkilileri, girişimciler ve hak sahipleri katıldı.

Alandaki mevcut deprem riski ve sağlıklı konutlar üretme gerekliliğinin hızlı bir biçimde karşılanması ve ihtiyaca cevap verebilir konuma gelmesi için mülkiyet sahiplerinin tümünün ortak bir karara varmaları ve birlikte hareket etmelerinin sağlanması amacıyla düzenlenen bilgilendirme toplantısında, girişimci tarafından alandaki tüm taşınmazların değerlendirileceği bir proje önerisi ile hak sahipleri bilgilendirildi ve çözüm arayışına gidildi. Hak sahipleri tarafından yapılan düzenleme sonrası mevcut imar planı koşullarına göre beklentileri ve önerileri dile getirildi. Teklif proje hakkında proje müellifinin sunumu ve görsel detaylar üzerinde görüşler belirtilirken, ihtiyaçların karşılanması noktasında ortak görüşler oluşturuldu. Bölgede planlanan kentsel yenileme projesi ile ilgili olarak bilgilendirme toplantılarının devam etmesi ve gelişmelerden hak sahiplerinin haberdar edilmesi kararlaştırıldı.

Küçük Sanayi Bölgesi Hakkında
Kasım 1978 tarihinde onaylı uygulama imar planları içerisinde bitişik nizam 2 katlı küçük sanayi alanı içinde yer alan bölgenin zamanla kentin gelişme hızı ve dinamikleri ile sanayi faaliyetlerinin yürütülmesinin zorlaştığı bir alana dönüşmesi üzerine, 2010 yılı Haziran ayı Belediye Meclisinde, bölgenin uygulama imar planlarında revizyona gidilirken, blok nizam 6 kat konut alanı olarak planlanarak onaylandı.
Revizyon kapsamında sokak ve caddeler genişletilip, küçük yapı adaları bir araya toplanarak zeminde konutların rekreaif ihtiyaçlarının karşılanacağı bahçe alanları bırakacak şekilde büyük yapı adaları oluşturuldu. Revizyon ile birlikte şehrin vizyonu ve bölgenin yeni potansiyeline uygun olarak ticaret ve konut fonksiyonunun geliştirilmesi planlandı.
Öte yandan Çanakkale Belediyesi’nin yaptırmış olduğu jeolojik ? jeoteknik etüdü kapsamında 1366 ada ve yakın çevresinde 3 farklı noktada jeofizik ölçümler ile birlikte bölgenin zemin yapısının belirlenmesi amacıyla çok sayıda çalışma yapıldı. Çanakkale’nin 1. derece deprem bölgesinde yer alması ve 1999 yılından önce yapılan yapıların olası bir depremde daha fazla etkileneceği için de bölgedeki mevcut yapılara ilişkin önlemler alınması ve üretilecek binaların bu şekilde projelendirilmeleri gerekmektedir.

[canakkale.bel.tr]

Filtreler:
Yorumlar...

    Henüz yorum yok...

Sizin Yorumunuz...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir