Küresel Ekonomik Değişimlerin Türkiye Ekonomisine Etkileri Tartışıldı

Küresel Ekonomik Değişimlerin Türkiye Ekonomisine Etkileri Tartışıldı
04 Mayıs 2011

Çanakkale Sanayici ve İşadamları Derneği (ÇASİAD) tarafından “Küresel Ekonomik Değişimlerin Türkiye Ekonomisine Etkileri” konulu toplantı düzenlendi.

Çanakkale Ticaret Borsası’nda gerçekleştirilen toplantıda bir konuşma yapan Çanakkale Valisi Güngör Azim Tuna, dünyada 1990’lı yıllarda başlayan hızlı değişim ve dönüşüm sürecinin küreselleşme kavramı ile ifade edildiğini belirterek, “Küreselleşme sadece ekonomik bir olgu değil kültürel, siyasi, sosyal, hukuki ve uluslararası boyutları olan bir süreçtir. Dünyanın küçük bir köy haline geldiği günümüzde, ileri teknolojinin de etkisiyle ekonomi piyasa ortamı, bilgi, kültür birikim paylaşımı uluslar arası boyutlar kazanmaktadır. Çok boyutluluk tarımdan turizme ve kamu hizmetlerinde çok geniş sektör ve alt sektörlerde değişim ve gelişimi beraberinde getirmektedir. Bu bağlamda ülkemizde de zaman içerisinde ekonomide ticarette, finans sektöründe, sosyal sektörlerde, teknolojide, kamu hizmetlerinde önemli kararlar alınmıştır. Ülkemizde özellikle son yıllarda her alanda köklü reformlar yapılmıştır” dedi.

Türkiye’nin dünyada yaşanan krizlerden en az etkilenen ve süratle krizden çıkan bir ülke olduğunu da belirten Vali Tuna, “Bugün dünyanın 16. ve Avrupa’nın 6. büyük ekonomisi durumundayız. İstikrarın korunması ve sürdürülebilir kalkınmayı sağlamak önemlidir. Ülkemizin ekonomisindeki gelişmelere paralel olarak, uluslar arası alanda adını daha çok tarihteki dönüm noktası olan muharebeler ile duyurmuş olan Çanakkale ilinin, küreselleşen dünyada diğer alanlarda da ülkemizin gelişiminin gerisinde kalması düşünülemez. Çanakkale ili önemli gelişmişlik göstergelerinde Türkiye ortalamasını yakalamış bir ilimizdir. Doğal güzellikleri, tarihi ve kültürel mirası ve termal kaynakları mevcuttur. Bu potansiyelden henüz tam anlamda yararlanıldığı söylenemez. Yatırım programında sürdürülen projelerin tamamlanmasıyla çok yakın bir gelecekte ilimiz; kara, deniz, hava ulaşımındaki gelişmeleri ile limanı, organize sanayi bölgeleri, üniversitesi, kültür turizm varlıkları, tarımsal potansiyelinin de etkin bir şekilde kullanılmasıyla çok daha iyi bir konuma gelecektir. Bizler, ülkemizdeki ve dünyadaki değişimleri takip eden, yeni projeler üreten, istihdam yaratan, bilgi ve bilimi modern teknolojiyi kullanan, ilimizin potansiyelini kullanıp kalkınması için daha ileriye gitmeyi hedefleyenleri her zaman desteklemeye hazırız. Her şeyin temelinde olduğu gibi bunun da temelinde birlik ve beraberlik ruhu yatmaktadır. Yerel kalkınma hareketlerine olduğu kadar bölgesel ve uluslararası işbirliğine de aynı yaklaşımlarla önem vermekteyiz” şeklinde konuştu.

Bahçeşehir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Görevlisi Deniz Gökçe de yaptığı konuşmada Türkiye’nin yapısal, sosyal, ekonomik ve siyasi uzun vadeli sorunları olarak şunların üzerinde durdu. Kırdan kente göç, politik etnik gerilim, gelir dağılımı bozukluğu, işsizlik sorunu, düşük tasarruf oranı ve cari açık, sosyal güvenlik sistemi açığı, dışa enerji bağımlılığı, coğrafi konum, temel, mesleki eğitim ve verimlilik gibi sorunların Türkiye’nin uzun vadeli sorunları olduğunu söyleyen Deniz Gökçe, enerji çekti.

2008-2010 ekonomik krizinden bütün ülkelerin çıktığını ve dünya ekonomisinin canlandığını belirten, Bahçeşehir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Taner Berksoy ise Türkiye’nin krizden çok yüksek büyüme hızıyla çıktığını vurguladı.

Soruları yanıtlayan Taner Berksoy ve Deniz Gökçe’ye günün anısına ÇASİAD Başkanı Hüseyin Yalman tarafından çiçek, Vali Güngör Azim Tuna tarafından da plaket takdim edildi.

İHA

Yorumlar...

    Henüz yorum yok...

Sizin Yorumunuz...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir