Mera Islah Çalışmaları Sürüyor

29 Aralık 2015

Mera yaylak ve kışlakların ıslah edilerek otlatma kapasitelerinin arttırılması, ot kalitelerinin iyileştirilmesi, toprak muhafaza tedbirlerinin uygulanarak, erozyonun önlenmesi amacıyla düzenlenen 4342 Sayılı Mera Kanunu kapsamında İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından “Mera Islahı ve Amenajmanı Projeleri” uygulanıyor. Çanakkale’de 2002 yılında başlayan “Mera Islahı ve Amenajmanı Projeleri” günümüze kadar 15 yerleşim biriminde, toplam 20.943,80 da alanda yürütülmektedir.

Çanakkale İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü; 2014 yılı sonunda söz konusu projelerden 13 adedinin tamamlandığını, Biga İlçesi Eğridere Köyü ve Güleçköy Köyü projelerinin ise sürdüğünü duyurdu. 2015 yılı ilkbahar döneminde Eğridere köyünde 450 dekar mera alanında üst gübre uygulaması ve 2015 yılı sonbahar döneminde 250 dekar mera alanında yapay tohumlama yapıldı.

Proje uygulamasına devam edilen bir diğer yerleşim birimi olan Güleçköy Projesi kapsamında; 2015 yılında 350 dekarlık kısmı çalı ve yarı çalı formundaki bitki türleriyle kaplı mera alanında çalılarda seyreltme ve karaçalıların yoğun olduğu mera alanında kimyasal mücadele yapıldı. Ayrıca sonbahar döneminde 225 dekar mera alanında yapay tohumlama yapıldı.

İl Müdürlüğü ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi ile çiftçi işbirliği içinde yürütülmekte olan mera ıslahı ve amenajmanı projeleri etkin ve sürekli bir şekilde 2016 yılında da uygulanmaya devam edecek.

Yorumlar...

    Henüz yorum yok...

Sizin Yorumunuz...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir