Mera Islahı ve Uygulamaları Toplantısı Yapıldı

12 Eylül 2012

İl Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü tarafından Mera Islahı ve Uygulamaları Toplantısı yapıldı. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Üretim Genel Müdürlüğü Çayır, Mera ve Yem Bitkileri Daire Başkanlığı tarafından organize edilen toplantıya katılan Vali Güngör Azim Tuna, yaptığı konuşmada şunları kaydetti;

“Ülkemizin ekonomisinde tarım ve hayvancılık önemli bir yer işgal etmektedir. Bu doğrultuda Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından çiftçimize her türlü destek verilmekte ve ülkemiz tarım ve hayvancılığına önemli bir ivme kazandırılmaktadır. Bu bağlamda tarım teşkilatımız tarafından birçok program ve proje hayata geçirilmekte olup bunlardan biri olan mera ıslahı ve Amenajmanı projeleri, geniş bir potansiyele sahip olan hayvancılığımızın gelişmesine çok önemli katkılar sağlayacak olan çalışmalar bütünüdür. Söz konusu çalışmalar ülke hayvancılığının sorunlarının çözümünde tarım alanlarımızın yeniden değerlendirilmesi açışından son derece önemlidir. Çanakkale İlimizin arazi varlığının % 33,2’sini işlenebilir arazi %53,8’ini ormanlık ve fundalık alanlar, %2,7’sini da çayır ve mera arazileri oluşturmaktadır. İlimizin orman içi ve yakınlarındaki köy sayısı ile birlikte kırsal nüfusu en fazla olan iller arasında yer alması tarım ve hayvancılığı bölge halkı için vazgeçilmez kılmaktadır. Hayvancılığımız için yeteri miktar ve kalitede kaba yem temini çok önem arz ettiği için mera ıslahına yönelik yapılacak çalışmalar hayvansal üretimin yem açığını karşılamada önemli bir katkı oluşturacaktır. Bakanlığımız tarafından düzenlenen Mera Islahı ve Amenajmanı değerlendirme toplantısında yapılacak değerlendirmelerin, alınacak kararların başta ilimiz olmak üzere ülkemizin tarım ve hayvancılılığına önemli yararlar ve katkılar sağlamasını temenni ediyor, Bakanlığımızdan, üniversitelerimizden, araştırma enstitülerimizden ve il müdürlüklerimizden gelerek burada katkıda bulunan herkese çok teşekkür ediyorum, hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum.”

Filtreler:
Yorumlar...

    Henüz yorum yok...

Sizin Yorumunuz...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir