Rektör Laçiner: “ÇOMÜ Tıp Fakültesi Hastanesi 5 Yılda 50 Yıllık Mesafe Aldı”

Rektör Laçiner: “ÇOMÜ Tıp Fakültesi Hastanesi 5 Yılda 50 Yıllık Mesafe Aldı”
12 Kasım 2013

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sedat Laçiner Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nin 5. yıl dönümü nedeniyle bir açıklama yaptı.

Laçiner açıklamasında şunları söyledi:

“Tıp fakülteleri, üniversiteler için prestijli yatırımlar olduğu kadar maliyetli ve zorlu yatırımlardır. Gerek tıp eğitimi, gerekse tıp alanındaki araştırma ve uygulamalar üniversitelerin zamanını, enerjisini ve kaynaklarını kendisine çeker. Bu nedenle pek çok üniversite bu alana girmekten çekinir.
ÇOMÜ’de ise Tıp Fakültesi, Bakanlar Kurulu’nun 2 Temmuz 2000 tarihli kararıyla kurulmuş, ancak öğrencilerin Çanakkale’de eğitime başlaması 2007 yılında mümkün olabilmiştir.
ÇOMÜ Tıp Fakültesi Hastanesi’nin hizmete başlaması ise ancak 12 Kasım 2008’de mümkün olabilmiştir.
2011 yılı itibariyle 55 kadar öğretim üyesi bulunan ÇOMÜ Tıp Fakültesi Hastanesi son 3 yılda büyük bir atılım gerçekleştirerek yaklaşık 130 öğretim üyesine ulaşmış, doktor sayısını ise 200’ün üzerine çıkartmayı başarmıştır. Böylece öğretim üyesi sayısında % 100’ü aşan bir büyüme yaşanarak kadro açısından bölgenin en büyük hastanesi haline gelinmiştir. ÇOMÜ’nün bu alandaki orta vade hedefi ise en az 250 öğretim üyesi ve toplamda en az 500 doktordur.
5. yaşında hastanemiz tüm personel sayısını ise 600’ün üzerine çıkarmıştır. Yeni binalarımızın tamamlanmasıyla birlikte hedeflediğimiz personel sayımız ise en az 2.500’dür.
Hastanenin günlük poliklinik sayısı ise son 3 yılda 350’den 1.300’lü rakamlara çıkmıştır.
Hastanemiz bünyesinde 18 yataklı yoğun bakım ünitesi, 40 polikliniği, 7 gün 24 saat hizmet veren 8 ameliyathanesi ve laboratuvar ve üniteler ile birlikte her türlü tetkik isteğe cevap verebilecek 160 yataklı bir sağlık kurumu haline gelmiştir.
Uzman ve deneyimli sağlık personeli ile beraber tıbbın her dalında kaliteli sağlık hizmeti vermeyi amaç edinmiş olan hastanemiz, her türlü hastanın tanı ve tedavisini yapabilecek teknik donanıma sahiptir.
Klinik ve polikliniklerimize başvuran hastaların, tanı ve tedavi süreçlerinin izlenmesinde gerekli olan ve hastanemizde verilen laboratuvar hizmetleri ise şunlardır.: Klinik Biyokimya, Klinik Mikrobiyoloji, Farmakoloji, Ürodinami, Androloji, Endoskopi, Bronkoskopi, Solunum ve Alerji, Koroner, Serebral ve Periferik Anjiyografi, Nükleer Tıp, Nörofizyoloji (EEG / EMG), Patoloji Laboratuvarlarında zamanında, doğru ve güvenilir olarak sunulmakta olup, Tıbbi Genetik laboratuarımız tüm yaşam boyu, her yaştaki hastaya, genetik tetkik ve değerlendirme yapacak bilim gücüne ve teknik alt yapıya sahiptir.
Bununla beraber görüntüleme ünitemiz 1,5 Tesla MR, 4 Kesit BT, 10 adet USG ve 1 adet 4D-USG , Sintigrafi (Gama kamera ) ve Excimer Lazer ( gözlük atma tedavisi ) gibi en modern cihazlar ile en iyi şekilde hizmet vermeyi amaçlamaktadır.
En son teknoloji ile donatılmış basınç odasının Sualtı Hekimliği ve Hiperbarik Tıp Ünitesi’nde hizmete girmesiyle, Türkiye’de bu alanda hizmet veren ikinci Tıp Fakültesi Hastanesi olarak hastalara tedavi imkanı sunulmaktadır.
Hastanemizde sunulan bazı hizmetler şunlardır: Anjiyografi (Serebral / Koroner / Periferik), Excimer Lazer , FACO; MR (1,5 Tesla), Bilgisayarlı Tomografi (4 Kesitli), Tıbbi Genetik, 4 Boyutlu Ultrason, Mamografi, Kemik Dansitometresi, Bronkoskopi, Endoskopi, Taş Kırma, By-Pass, Hiperbarik Oksijen Tedavisi, Sintigrafi (Gama Kamera).
Hastanemiz hergeçen gün yenilediği makine ve araç parkıyla Modern Tıp’ın en son gereklerini Çanakkale’ye taşımakta, ilimizden başka illere hasta sevkini önemli oranda azaltmaktadır.
İlimizin tek üçüncü basamak hastanesi olarak ÇOMÜ Tıp Fakültesi Hastanesi, bölgemizdeki zorlu vakaları başarıyla tedavi etmekte, sağlık alanında yeni tedavi yöntemlerini geliştirmektedir.
Tıp Fakültesi Hastanesi ÇOMÜ’nün diğer araştırma laboratuvarları ve araştırma altyapısının desteğiyle pek çok bilimsel makalenin de üretildiği, en son gelişmelerin yakından takip edildiği bir yerdir.
Hastanemizin 5. Yılındaki en önemli sorunu ise mekan darlığıdır. Kepez Meydanı’nda kadın-doğum hastanesi olarak yapılmış olan bir alanda faaliyetlerini sürdüren hastanemiz, aynı mekanda genişleyebilmek için her türlü çabayı göstermiş, ne yazık ki bu alanda genişleme imkanı yeterince bulunamamıştır.
Mekan darlığı hizmet kalitesini etkileyeceğinden Nedime Hanım’da ek ofisler açılmış, ancak bu tür geçici çözümler ihtiyaca karşılık olamamıştır.
Karşılaşılan zorluklar ve beklentileri karşılayamayan yetersiz destekler ÇOMÜ Tıp Fakültesi Hastanesi’nin büyümemesi için gerekçe olamazdı. İnsanlar şifa beklerken, öğrencilerimiz ve akademik personelimiz eğitim ve bilim yapmak için, hizmet etmek için sabırsızlanırken ÇOMÜ Yönetimi’nin görevi mazeretler üretmek değil, çözüm üretmek olmalıydı. ÇOMÜ de bunu yaptı? Kepez’de büyüyemeyen hastanemiz çok daha iyisi ve çok daha büyüğünü başka bir yerde inşa etmenin planlarını yaptı ve bunu 2013 yılında uygulamaya geçirdi.
Tüm çabalar sonucunda ÇOMÜ Yönetimi Terzioğlu Yerleşkesi girişinde yaklaşık 74.000 metrekare kapalı alana sahip, 5 bloktan oluşan Tıp Fakültesi ve Hastanesi yatırımına karar vermiştir. Sağlık Bakanlığı ve Kalkınma Bakanlığı’nın onay ve desteği ile yapılacak olan yatırım tamamlandığında Kepez’deki hastanenin büyüklük olarak 7 misli olacaktır. Hastanemiz tamamlandığında Türkiye’nin sayılı hastanelerinden biri unvanını alacaktır.
Yeni hastanemizin sadece plan-proje çalışmaları 2 yıla yakın sürmüştür. Çanakkale’ye Türkiye’nin en gelişmiş hastanesini getirebilmek için arkadaşlarımız gece gündüz çalışmışlardır.
Yeni yatırımımızın birinci bloğunda 5. kata ulaşılmış olup, 6. ve son katın tamamlanmasıyla birlikte yaklaşık 20.000 metrekare olan ilk blok 1 seneden daha az bir sürede açılışa hazır hale gelecektir. İlk bloğun kaba inşaatının Aralık ayında tamamlanmasını ve sonrasında ince işlere geçilmesini bekliyoruz.
Diğer 4 blok için ise inşaat başlamıştır, halen bölgenin temel atılmaya hazır hale getirilmesi işlemleri sürmektedir. Buradaki 4 bloğun tamamlanmasının ise 1,5 yıl içinde tamamlanması umulmaktadır.
ÇOMÜ, bu yatırımına ek olarak Çanakkale’de Tüp Bebek Merkezi, Geriatri Hastanesi, Toksikoloji Uygulama Merkezi gibi yeni yatırımlara da imza atmak ve Çanakkale’ye hizmet etmeyi arzulamaktadır.
Yeni hastanemizin inşaat bütçesi gibi donatı bütçesi de oluşturulmuştur. Toplamda ÇOMÜ Tıp Fakültesi Hastanesi’nin 100 milyon lirayı aşan bir yatırım olması beklenmektedir.
Hastanenin bir an evvel devreye girmesi ve Çanakkale’ye hizmet verebilmesi için sevgili Çanakkalelilerin ve iş dünyasının katkıları da işlerimizi kolaylaştıracaktır. Bir Tıp Fakültesi’ne bağışta bulunmak günümüzde yapılabilecek belki de en büyük hayır işi olacaktır. Çünkü bu sayede hem eğitime, hem bilime, hem kamu sağlığına, hem de bölgesel kalkınmaya katkı verilmiş olacaktır.
Yeni blokların devreye girmesiyle birlikte Kepez Meydanı’ndaki pek çok ünite kademe kademe ana binalara taşınacaktır. Bu dönem zarfında Nedime Hanım ve Kepez birimleri çalışmalarını sürdürecektir.
ÇOMÜ olarak birinci hedefimiz Türkiye’nin ve dünyanın ihtiyaç duyduğu nitelikli, donanımlı hekimleri yetiştirmektir. Bunun için yeterli bir altyapı ve donanımlı öğreticiler olmazsa olmaz şarttır. Kadromuz bu bilinç ile öğrencilerini yetiştirmektedir. ÇOMÜ Tıp Fakültesi’nin tüm Türkiye’de hızla yükselişi bu anlamda tesadüf değildir.
ÇOMÜ Tıp olarak ikinci hedefimiz ise bu alanda nitelikli bilim insanları yetiştirmektir. ÇOMÜ her geçen gün öğretim üyelerinin de yetiştiği bir yer olma özelliğini pekiştirmektedir. Bu hususta ÇOMÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nün de katkıları büyük olmaktadır.
ÇOMÜ Tıp Fakültesi’nin üçüncü hedefi ise yaptığı araştırmalar ve yayınladığı nitelikli yayınlar ile Tıp disiplinine katkı verebilmek, bu bilim dalını geliştirmektir.
ÇOMÜ Tıp Fakültesi’nin dördüncü ama bundan öncekiler kadar önemli bir diğer amacı ise insanlara şifa dağıtmak, çaresi yok sanılan sağlık sorunlarına çözüm üretebilmektir. Kısacası acıları dindirmektir. Bu anlamda her geçen gün daha fazla hastaya hizmet veren ÇOMÜ Tıp, tamamlanacak olan yeni yatırımlarıyla kapasitesini arttırmayı ve bugüne kadar Çanakkale’de verilemeyen hizmetleri vermeyi amaçlamaktadır.
Türkiye’ye, Çanakkale’ye, insanımıza hizmet etmek en büyük ülkümüz. Bu yüce hedef doğrultusunda yılmadan, yorulmadan, çalıştık, bundan sonra da çalışmaya devam edeceğiz. Benim ve ekip arkadaşlarım için ÇOMÜ Tıp Fakültesi’ni geliştirmek bir tür ölüm kalım meselesidir.
Çanakkale’den başka illere sevkini engellediğimiz ve ÇOMÜ’de tedavi etmeyi başardığımız her hasta benim ve doktorlarımız için büyük bir başarıdır. İnsan sağlığına katkı veren her bir makale, şifa getiren her yeni araştırma verilen emeklerin karşılık bulduğunun kanıtıdır.
Bizler ÇOMÜ’de oldukça dinamik, ama bir o kadar donanımlı, kalbi insan sevgisiyle dolu, özverili ve zorluklara rağmen insanlara hizmet ülküsünü terk etmeyen bir kadro ile çalışıyoruz. Mesleğin her türlü zorluklarına ve diğer sıkıntılara rağmen bu eksikleri fedakar çalışmalarıyla kapatan çok değerli doktorlarımıza, hemşirelerimize, diğer sağlık memurlarımıza, hastanemizin teknik destek personeline ve idarecilerine teşekkürlerimi sunuyorum.
ÇOMÜ Tıp Fakültesi Hastanesi bugün 5 yaşında. Ancak tüm mekan sorunlarımıza rağmen, yeterli desteğin tam anlamıyla tesis edilememesine ve diğer sorunlara rağmen, Hastanemiz 5 yılda sanki 50 yıllık bir hastane halini almayı başarmıştır. Bunda en büyük katkı ise Hastanemizin çok kıymetli yöneticilerinin özverili ve kendisini parçalarcasına sergilediği gayretleridir. Hastane yönetimimiz Çanakkale halkının sorunlarına sanki kendi sorunlarıymış gibi bakmıştır ve bu şuur içerisinde hizmet vermektedirler. Ayrıca örgütlenme yeteneği ile hastanemiz, tüm eksikleri izole etmeyi başarmaktadır.
Hastanemizin yakalamış olduğu istikrar ve tecrübe gelecekteki başarılarının da işaretlerini vermektedir.
Bizim hastanemizde gurur duyduğumuz en önemli husus ise doktorlarımızın ve diğer sağlık çalışanlarımızın hastalara göstermiş olduğu yakınlıktır. Hastalarımız kendilerine gösterilen insani yaklaşımdan dolayı hemen her gün şahsımda tüm üniversitemize teşekkür etmektedir. İş yoğunluğuna ve fiziksel eksiklere rağmen insani açıdan artı yönlerimiz ÇOMÜ Tıp Fakültesi Hastanesi’ni insan merkezli bir hastane haline getirmekte ve hastalarımızın memnuniyetini arttırmaktadır.
ÇOMÜ Tıp Fakültesi ve Hastanesi bundan sonra da bilimsel ve mesleki bilgilere ek olarak insan-merkezli yaklaşımıyla ekol olma yolunda var gücüyle çalışacaktır.
Bu hedef istikametinde elinden gelen gayreti gösteren özverili ekip arkadaşlarıma şükranlarımı sunuyorum. Onların emekleri olmasaydı ÇOMÜ bir marka haline gelemezdi. Hepsini kutluyorum, Hastanemize nice beşinci yılları kutlamayı diliyorum.

Yorumlar...

    Henüz yorum yok...

Sizin Yorumunuz...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir