Sabancı Vakfı’ndan Çanakkale’deki STK’lara Hibe Desteği

12 Mart 2013

Sabancı Vakfı, Birleşmiş Milletler Kadınların İnsan Haklarının Geliştirilmesi Ortak Programı (BMOP) kapsamında uygulayacağı Hibe Programı ile Çanakkale’deki sivil toplum kuruluşlarına destek verecek. Hibe Programı kapsamında Çanakkale’deki sivil toplum kuruluşları, üniversiteler ve kamu kurumlarının toplumsal cinsiyet eşitliğine yönelik projeleri desteklenecek.

Sabancı Vakfı, Hibe Programı başvuru kriterlerinin anlatılacağı ve proje yazımı ile ilgili eğitimi de kapsayan bir bilgilendirme toplantısı düzenleyecek. 15 Mart 2013 Cuma günü Kent Konseyi Toplantı Salonu’nda saat 12:00’de gerçekleştirilecek olan toplantıya, kadın alanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları, yerel yönetimler ve üniversitelerin katılabileceği bildirildi.

Sabancı Vakfı’nın finansal desteği ile Eylül 2012’de uygulanmaya başlanan Ortak Program, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), Birleşmiş Milletler Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kadının Güçlenmesi Birimi (UNWOMEN) ve Sabancı Üniversitesi uygulayıcı kurumların desteği; İçişleri Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve Türkiye Belediyeler Birliği işbirliği ile yürütüldüğü belirtilirken Çanakkale, Ortak Programın uygulanacağı 11 il arasında bulunuyor. Çanakkale’nin yanı sıra Aydın, Edirne, Erzincan, Eskişehir, Gazianteğ, Kahramanmaraş, Kayseri, Kastamonu Kocaeli ve Ordu’da uygulanacak olan Sabancı Vakfı Hibe Programı’nın ilk teklif çağrısı 1 Mart 2013’de yapıldı ve 11 ildeki kadın sivil toplum kuruluşlarına karşılıksız hibe verilecek.

Sabancı Vakfı’nın 2006 ? 2010 yılları arasında desteklediği Ortak Programın devamı niteliğinde olan “Birleşmiş Milletler Kadınların İnsan Haklarının Geliştirilmesi Ortak Programı”, kadının toplumsal yaşam içindeki rolünü güçlendirmeyi, kadın hakları konusunda toplumsal bir bilinç yaratmayı ve toplumsal cinsiyet eşitsizliğini ortadan kaldırmayı hedefliyor.

“Kadının statüsünü yükseltmek en önemli hedefimiz”
Ortak Program, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, İçişleri Bakanlığı Bakan Yardımcısı Osman Güneş, Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancıve BM Türkiye Mukim Koordinatörü ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Türkiye Mukim Temsilcisi Shahid Najam’ın katıldığı basın toplantısında tanıtıldı.

Basın toplantısında konuşma yapan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahinşunları söyledi: “Vakıfçılık zor iş, emek ister, sonuca ulaşmak için sabır ister. Bakanlıkta yaptığımız çalışmalar da buna benziyor. Bizi bir araya getiren de bu duygu? Toplumun bütün kesimlerine doğdukları andan itibaren fırsat eşitliği sağlamalıyız. Fırsat eşitliğini yok saydığımızda kalkınma hedeflerini yakalayamayız. Kadının statüsünü yükseltmek, eğitim, sanat, kültür ve spor gibi hayatın her alanında kadınları etkinleştirmek en önemli hedefimiz.”

Toplantıya katılan İçişleri Bakanlığı Bakan Yardımcısı Osman Güneş, yaptığı konuşmada şunları söyledi: “Bakanlığımız, kadın erkek eşitliğinin sağlanmasını toplumsal adaletin olmazsa olmaz bir şartı olarak görmekte ve kadınların, erkeklerle birlikte her alanda toplumsal yaşama aktif katılımını temel bir hedef olarak benimsemektedir.”

Türkiye toplumsal cinsiyet eşitsizliğinde 135 ülke arasında 132’inci sırada
Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı konuşmasında: “Sabancı Vakfı olarak kadınların ve kız çocuklarının insan haklarının korunması, eşit ve demokratik bir yaşam şekline kavuşabilmesi için var gücümüzle çalışıyoruz. Bu çalışmalarımızdan birisi de, 2006-2010 yılları arasında yürütülen Birleşmiş Milletler Kadınların ve Kız Çocuklarının İnsan Haklarının Korunması ve Geliştirilmesi Ortak Programıydı. Bu program, kadınlarla ilgili yerel düzeydeki ilk kapsamlı programdı. Biz de Sabancı Vakfı olarak ortak olup, destek vermiştik. Şimdi de yine yerelde 3 yıl sürecek olan Birleşmiş Milletler Kadınların İnsan Haklarının Geliştirilmesi Ortak Programına başlıyoruz” dedi.

Toplumsal kalkınmadan söz etmek için kadın ve kız çocuklarının güçlendirilmesi ve desteklenmesinin çok önemli olduğunu vurgulayan Güler Sabancı, “Dünya Ekonomik Forumu 2011 Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği Raporu’na göre Türkiye, kadınların ekonomik katılımı sıralamasında 135 ülke arasında 132’nci sırada yer alıyor. Bu sıralama bize gidilecek daha çok yolumuz, yapılacak daha çok işimiz olduğunu gösteriyor. Çok paydaşlı ortaklık modelimizle yine kalıcı etkiler yaratacağımıza inanıyorum” diye sözlerine devam etti.

“Toplumsal cinsiyet eşitliği sosyo-ekonomik sonuçları olan bir olgu”
BM Türkiye Mukim Koordinatörü ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Türkiye Mukim Temsilcisi Shahid Najamise konuşmasında, toplumsal cinsiyet eşitliğinin,ekonomik verimliliğin artması, anne-çocuk ölümlerinin azalması ve gelecek nesillerin eğitim şansının artması gibi çok önemli sosyo-ekonomik sonuçları olan birolgu olduğunu söyleyerek; “Kadınlarıngüçlendirilmesi sadece kadınları ilgilendiren milenyum kalkınma hedefleri için değil tüm milenyum kalkınma hedefleri için anahtar teşkil etmektedir. 2015’e giden yolun üçte ikisini tamamladığımız şu dönemde, küresel olarak toplumsal cinsiyet eşitliğine katkı yapmak ve kadınları güçlendirmek noktasındaki çabalarımızı artırmamız gerektiği ortadadır” dedi.

Ortak Programın ortaklarından BM Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kadının Güçlendirilmesi Birimi Başkanı Michele Bachelet şu mesajı verdi: “İnanıyorum ki bu programı bugün burada başlatarak, Türkiye Hükümeti, Sabancı Vakfı ve Birleşmiş Milletler kuruluşları ortaklığıyla, kamu kaynaklarının kadınların ve genç kızların yararına kullanılmasını sağlamak suretiyle, ulusal düzeyde toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadınların güçlendirilmesi çabalarına katkıda bulunuyoruz.”

Birleşmiş Milletler Kadınların İnsan Haklarının Geliştirilmesi Ortak Programı (BMOP); Aydın, Çanakkale, Edirne, Erzincan Eskişehir, Kahramanmaraş, Kastamonu, Kayseri, Kocaeli ve Ordu olmak üzere 10 pilot ilde uygulanacak. Ortak Program, uygulanacağı illerde üç çalışmayı kapsayacak:

· “Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Bütçeleme” sistemleri oluşturulmasına yönelik yerel çalışmalar yapılacak. Bu çalışmalar sonucunda, yerel yönetimlerin bütçelerinin toplumsal cinsiyet eşitliğine uygun bir hale gelmesi hedefleniyor.
· “Sabancı Vakfı Hibe Programı” aracılığıyla yerel kurumlara hibe desteği verilecek. Program illerindeki kadın STK’ları, toplumsal cinsiyet alanında çalışan üniversiteler ve yerel yönetimler geliştirecekleri projeler ile Hibe Programına başvuracak.
· “Mor Sertifika Programı” kapsamında lise öğretmenlerine Sabancı Üniversitesi akademisyenleri tarafından toplumsal cinsiyet eğitimleri verilecek. Ayrıca, yerel yönetimler ve STK’lar da toplumsal cinsiyet atölyelerinden yararlanacak.

2006 ? 2010 yılları arasında uygulanan Ortak Program:
“Birleşmiş Milletler Kadınların İnsan Haklarının Geliştirilmesi Ortak Programı”nın (BMOP) ilk adımı olan Birleşmiş Milletler Kadınların ve Kız Çocuklarının İnsan Haklarının Korunması ve Geliştirilmesi Ortak Programı; 2006 ? 2010 yılları arasında 6 ilde gerçekleştirildi. Ortak Program; Sabancı Vakfı, İçişleri Bakanlığı, Türkiye’deki Birleşmiş Milletler Kuruluşları, Sabancı Üniversitesi, 10 ülkenin Büyükelçilikleri, yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşları ortaklığı ile yürütüldü. Sabancı Vakfı, ortak programın uygulandığı İzmir, Kars, Nevşehir, Şanlıurfa, Trabzon ve Van’da 34 yerel projeye hibe verdi. Ayrıca, Sabancı Üniversitesi Mor Sertifika Programı ile 2.144 öğretmen, öğrenci ve kadına toplumsal cinsiyet hakkında seminerler ve eğitimler verildi.

Program kapsamında gerçekleştirilen çalışmalar Türkiye için bir model teşkil etti. İçişleri Bakanlığı 19 Şubat 2010 tarihinde yayınladığı ve 81 ildeki Valiliklere gönderdiği genelgede, Türkiye’nin taraf olduğu “BM Bin Yıl Kalkınma Hedefleri” kapsamında toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasına yönelik yapılan çalışmalar için program kapsamındaki çalışmalarından yararlanılmasını istedi.

Yorumlar...

    Henüz yorum yok...

Sizin Yorumunuz...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir